vocne sadnice i prskanje

Najbolja Praksa za Održavanje Rasada Mladih Voćnih Sadnica i Prskanje Pesticidima

U procesu uzgoja voćnih sadnica, njihov rani razvoj i zdravlje ključni su za postizanje visokog prinosa i kvaliteta voća. Održavanje rasada mladih voćnih sadnica zahteva pažljivu brigu i primenu najboljih praksi kako bi se osiguralo optimalno rast i razvoj biljaka. Jedan od ključnih elemenata u ovoj brizi je pravilno korišćenje pesticida radi zaštite biljaka od štetočina i bolesti. U ovom članku ćemo istražiti neke od najboljih praksi za održavanje rasada mladih voćnih sadnica i prskanje pesticidima.

Odabir zdravih sadnica: Ključni korak u održavanju zdravih rasada je odabir zdravih sadnica. Pri kupovini sadnica, važno je odabrati one koje imaju snažan korenov sistem, zelene i čvrste izdanke bez vidljivih znakova bolesti ili štetočina.

Priprema tla: Pre sadnje, zemlju treba pripremiti adekvatnom gnojivom i poboljšanjem strukture tla kako bi se osigurala optimalna razmena hranjivih materija i vlage. Ovo će pružiti bolje uvete za rast korena i generalno poboljšati zdravlje biljaka.
 vocne adnice

Pravilno zalivanje: Mlade voćne sadnice zahtevaju redovno zalivanje kako bi se osigurala adekvatna hidratacija. Međutim, važno je izbegavati prekomerno zalivanje koje može dovesti do truljenja korena. Zalivanje treba prilagoditi vrsti tla i uslovima uzgoja.

Suzbijanje korova: Korovi mogu konkurisati voćnim sadnicama za hranjive materije, vodu i svetlost. Stoga je važno redovno uklanjati korov oko sadnica kako bi se osiguralo njihovo neometani rast i razvoj.

Pravilno prskanje pesticidima: Kada je reč o zaštiti mladih voćnih sadnica od štetočina i bolesti, pravilno prskanje pesticidima igra ključnu ulogu. Evo nekoliko smernica za pravilno prskanje pesticidima:

Identifikacija problema: Pre primene pesticida, važno je identifikovati specifične štetočine ili bolesti koje utiču na voćne sadnice. To omogućuje odabir odgovarajućeg pesticida i pravilno ciljanje problema.

Pravilna primena: Pesticide treba primijeniti prema uputstvima proizvođača, uz pridržavanje preporučenih doza i vremenskih intervala između tretmana. Važno je koristiti zaštitnu opremu i paziti da se pesticidi ne primjenjuju u nepovoljnim uslovima poput jakog vetra ili visokih temperatura.

Rotacija pesticida: Kako bi se sprečio razvoj otpornosti štetočina i smanjila mogućnost akumulacije ostataka pesticida u zemlji, preporučuje se rotacija različitih vrsta pesticida.

Integralno upravljanje štetočinama: Pored korišćenja pesticida, važno je primijenjivati i druge metode integrisanog upravljanja štetočinama poput biološke kontrole, upotrebe feromonskih zamki i postavljanja prirodnih neprijatelja štetočina.

Monitoring i praćenje: Redovno praćenje stanja voćnih sadnica ključno je za rano otkrivanje problema i pravovremeno poduzimanje mera zaštite. Ovo uključuje pregled biljaka radi znakova štetočina, bolesti ili stresa te praćenje meteoroloških uslova koji mogu uticati na rast i razvoj biljaka.

Pravilno održavanje rasada mladih voćnih sadnica i primena odgovarajućih pesticida ključni su faktori za postizanje zdravog i produktivnog voćnjaka. Integriranjem najboljih praksi u brigu o sadnicama, uz redovno praćenje stanja biljaka, uzgajivači mogu osigurati optimalne uslove za rast i razvoj voćnjaka i postizanje visokih prinosa visokokvalitetnog voća.

Maksimalna dozvoljena količina ostataka pesticida na biljkama (TOLERANTNA DOZA)

Maksimalna dozvoljena količina ostataka pesticida na biljkama – Posle prskanja voćaka ali i drugih kultivisanih biljaka, pesticid se pod uticajem kiše, rose, vlage, vetra, toplote, svetlosti, pa i samih biljaka na koje je nanet brže ili sporije razgradjuje.

Sprovodjenjem programa hemijske zaštite voćaka moguće je očekivati da će i pored doslednog pridržavanja poslednjih rokova primene, izvesna količina upotrebljenih pesticida ostati na plodovima. To su tzv. dozvoljene količine ili tolerantne količine koje unete u organizam u uslovima normalne ishrane ne predstavljaju za potrošače opasnost od trovanja, niti korisnika pesticida dovodi u položaj da zbog stavljanja u promet takvih proizvoda (voća, povrća..) odgovara.

Valja istaći da je u uslovima zaštite biljaka hemijskim sredstvima, teško očekivati apsolutno hemijski čiste biljne proizvode.

Tolerantne doze pojedinih pesticida predstavljaju prihvaćen kompromis izmedju njihovih toksikoloških svojstava i uslova njihove primene u zaštiti voćaka.

ZAKLJUČAK :
Da bi tretirane biljke bile potpuno bezbedne za potrošače, mora da prodje odredjen broj dana od primene prparata do žetve ili berbe. To najkraće vremensko razdoblje (broj dana) koje mora proteći označava se kao KARENCA.- uvek se nalazi na upustvu za primenu preparata.

Izvor: https://agrosavjet.com/

Bordovska čorba – kako je napraviti?

Voćari, vinogradari i povrtari prilikom zaštite od plamenjače i crne pegavosti koriste gotove kombinacije preparata na bazi bakra (Bordovska čorba, Bakarni kreč..). Plavi kamen (bakar sulfat) je preventivni fungicid za pripremu Bordovske čorbe.

Plavo prskanje“ je proces koji se planira i radi na jesen, podrazumeva suzbijanje patogena koji mogu da prezime u stablu drveta/kore. Osnovna karakteristika Bordovske čorbe je sposobnost prianjanja za listove i plodove voća, sporije se spira. Ukoliko se primenjuje pri visokim temperaturama može doći do opadanja u žućenja lista. Ukoliko nakon tretiranja odmah padne kiša dolazi do ožegotina na listu tretiranih biljaka.

Više o tome

Preporučene količine navodnjavanja za voće

Navodnjavanje voćnjaka

Voće ima veliki značaj u ishrani zato predstavlja vrlo traženi artikl i sirovinu na tržištu, jer se koristi u svežem i prerađenom stanju.

Najčešće padavine ne zadovoljavaju potrebe stabala za vodom, zato je navodnjavanje voćnjaka potrebno radi optimalnog snabdevanja voćaka za vodom, te za postizanje visokih prinosa plodova dobrog kvaliteta.

U našoj zemlji navodnjavanje voćaka trebalo bi biti obavezno, jer je suša redovna pojava u letnjem periodu, traje duže ili kraće vreme i često ostavlja ozbiljne posedice na smanjenje prinosa i pogoršava kvalitet plodova.

Deficit vlage u početku perioda vegetacije negativno se odražava na opšti rast biljaka, loš rast lišća, cvetanje je slabije jer opadaju cvetni zameci. Deficit vode u drugom delu vegetacije utiče na prevremeno (prisilno) sazrevanje i opadanje plodova, loše formiranje cvetnih zametaka, starenje i opadanje lišća, što remeti fotosintezu i slabije nakupljanje hranjivih materija pa voćke loše prezimljavaju i stradaju u većem obimu.

U sušnom periodu lišće voćaka može oduzimati vodu iz plodova zbog razlike u osmotskom pritisku. Tako plodovi ostaju sitniji, lošijeg su kvaliteta. Menjaju se fiziološki i biohemijski procesi u biljkama, formiraju se spojevi koji pogoršavaju kvalitet plodova.

Više o tome

Pre primene pesticida ovo obavezno pročitajte!

Pre primene pesticida, potrebno je ukazati poljoprivrednim proizvođačima na pravilno mešanje pesticida. Postoji potreba primene odjednom više pesticida, jer se sa takvim tretmanom suzbija više štetnih organizama. Obavezno pre primene pesticida pročitati deklaraciju i uputstvo za primenu pesticida. U uputstvu je označeno za svaki pesticid sa kojim pesticidima se ne sme mešati. Zakonom je regulisano  da  je obavezno pridržavanje ovih uputstava. Ako u uputstvu ne piše sa kojim se pesticidima ne sme mešati dati pesticid, potrebno je uraditi test kompatibilnosti.

Više o tome

Zaštita voća pred zimu od mrazeva i prezimljujućih formi raznih patogena (koji se održavaju na i u drvetu)

Krečenje i „plavo“ prskanje koštičavog voća

atomizeri

Šljiva, Breskva, Višnja
Mera koja može pomoći u ublažavanju posledica niskih temperatura je krečenje stabala. Krečenje stabala obavezno se radi u jesen, pošto nam je cilj da ublažimo temperaturne oscilacije između dana i noći u deblu. Krečno čorba se priprema na sledeći način: 5 kg negašenog kreča, 0.5 kg kuhinjske soli i 0.25 kg sumpora (Tiovit Jet i drugi). Sve pomešati i ugasiti vodom (vode dodati toliko da smesa bude konzistencije mleka). Ostaviti smesu da odstoji 2 dana i tada primentiti.Krečenje usled usporavanja kretanja sokova u voćkama odlaže i početak vegetacije, što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva. Ova mera najviše efekata daje kod koštičavog voća (pre svega kajsije, te šljive i višnje). Više o tome

Jesenje plavo prskanje koštičavih voćaka

Posle zabrane upotrebe tzv „žutih sredstava“ (kreozan, selinon i dr.), uporno ukazujemo na potrebu ZAŠTITE VOĆAKA bakarnim preparatima u jesen, na kraju vegetacije. 
Masovnija pojava simptoma bakterioza na breskvama u leto 2011. godine na području Smedereva i okoline posledica su infekcija ostvarenih u toku mirovanja vegetacije prethodne ili ranijih godina. 

Zato, ponovo ukazujemo i podsećamo:

Jesenje plavo prskanje je obavezno za koštičavo voće

Za ovo prskanje se koriste bakarni preparati, iz kojih oslobođeni bakarni joni imaju baktericidno i fungicidno delovanje.

Zašto i čemu PLAVO prskanje koštičavog voća?

Ovim prskanjem treba zaštiti stablo i njegove grane i grančice od brojnih patogena koji prezimljavaju na kori, u pukotinama kore,rak-ranama, mumificiranim plodovima i sl.
Svako prodiranje bilo kog od ovih patogena u drvo voćke neminovno dovodi do slabljenja njene snage, manjeg roda u narednoj vegetaciji i do skraćivanja dužine života voćke i dužine eksploatacije zasada.

Više o tome