Atomizer za voće

350 litara

1260 € – 1600 €

 PRSKALICA sa Italijanskom pumpom

–     Pumpa Zeta 85

–     Tri klipa

–     85 lit/min

  330 Litara   485 EURA
 CENA PRSKALICE BEZ UREDJAJA
 PRSKALICA sa Slovenačkom pumpom

–     Pumpa Agromehanika BM 65/30

–     Dva klipa

–     65 lit/min

 330 Litara   495 EURA
 CENA PRSKALICE BEZ UREDJAJA
 Ratarski uređaj 6 metara   95 EURA
 Voćarsko ratarski uređaj 6 metara   95 EURA
 Ratarski uređaj 8 metara   125 EURA
 Ratarski uređaj 10 metara   155 EURA
 Voćarski uređaj   135 EURA
 Herbicidni uređaj   155 EURA

 

SPECIJALNA PONUDA!  * AKCIJA!!! *

 

 PRSKALICA sa Poljskom pumpom

–     Pumpa P 100 – K

–     Dva klipa

–     120 lit/min

–     Poljski regulator

  330 Litara / 8m   510 EURA
  330 Litara / 10m   540 EURA
 NARUČITE