vocne sadnice i prskanje

Najbolja Praksa za Održavanje Rasada Mladih Voćnih Sadnica i Prskanje Pesticidima

U procesu uzgoja voćnih sadnica, njihov rani razvoj i zdravlje ključni su za postizanje visokog prinosa i kvaliteta voća. Održavanje rasada mladih voćnih sadnica zahteva pažljivu brigu i primenu najboljih praksi kako bi se osiguralo optimalno rast i razvoj biljaka. Jedan od ključnih elemenata u ovoj brizi je pravilno korišćenje pesticida radi zaštite biljaka od štetočina i bolesti. U ovom članku ćemo istražiti neke od najboljih praksi za održavanje rasada mladih voćnih sadnica i prskanje pesticidima.

Odabir zdravih sadnica: Ključni korak u održavanju zdravih rasada je odabir zdravih sadnica. Pri kupovini sadnica, važno je odabrati one koje imaju snažan korenov sistem, zelene i čvrste izdanke bez vidljivih znakova bolesti ili štetočina.

Priprema tla: Pre sadnje, zemlju treba pripremiti adekvatnom gnojivom i poboljšanjem strukture tla kako bi se osigurala optimalna razmena hranjivih materija i vlage. Ovo će pružiti bolje uvete za rast korena i generalno poboljšati zdravlje biljaka.
 vocne adnice

Pravilno zalivanje: Mlade voćne sadnice zahtevaju redovno zalivanje kako bi se osigurala adekvatna hidratacija. Međutim, važno je izbegavati prekomerno zalivanje koje može dovesti do truljenja korena. Zalivanje treba prilagoditi vrsti tla i uslovima uzgoja.

Suzbijanje korova: Korovi mogu konkurisati voćnim sadnicama za hranjive materije, vodu i svetlost. Stoga je važno redovno uklanjati korov oko sadnica kako bi se osiguralo njihovo neometani rast i razvoj.

Pravilno prskanje pesticidima: Kada je reč o zaštiti mladih voćnih sadnica od štetočina i bolesti, pravilno prskanje pesticidima igra ključnu ulogu. Evo nekoliko smernica za pravilno prskanje pesticidima:

Identifikacija problema: Pre primene pesticida, važno je identifikovati specifične štetočine ili bolesti koje utiču na voćne sadnice. To omogućuje odabir odgovarajućeg pesticida i pravilno ciljanje problema.

Pravilna primena: Pesticide treba primijeniti prema uputstvima proizvođača, uz pridržavanje preporučenih doza i vremenskih intervala između tretmana. Važno je koristiti zaštitnu opremu i paziti da se pesticidi ne primjenjuju u nepovoljnim uslovima poput jakog vetra ili visokih temperatura.

Rotacija pesticida: Kako bi se sprečio razvoj otpornosti štetočina i smanjila mogućnost akumulacije ostataka pesticida u zemlji, preporučuje se rotacija različitih vrsta pesticida.

Integralno upravljanje štetočinama: Pored korišćenja pesticida, važno je primijenjivati i druge metode integrisanog upravljanja štetočinama poput biološke kontrole, upotrebe feromonskih zamki i postavljanja prirodnih neprijatelja štetočina.

Monitoring i praćenje: Redovno praćenje stanja voćnih sadnica ključno je za rano otkrivanje problema i pravovremeno poduzimanje mera zaštite. Ovo uključuje pregled biljaka radi znakova štetočina, bolesti ili stresa te praćenje meteoroloških uslova koji mogu uticati na rast i razvoj biljaka.

Pravilno održavanje rasada mladih voćnih sadnica i primena odgovarajućih pesticida ključni su faktori za postizanje zdravog i produktivnog voćnjaka. Integriranjem najboljih praksi u brigu o sadnicama, uz redovno praćenje stanja biljaka, uzgajivači mogu osigurati optimalne uslove za rast i razvoj voćnjaka i postizanje visokih prinosa visokokvalitetnog voća.

Maksimalna dozvoljena količina ostataka pesticida na biljkama (TOLERANTNA DOZA)

Maksimalna dozvoljena količina ostataka pesticida na biljkama – Posle prskanja voćaka ali i drugih kultivisanih biljaka, pesticid se pod uticajem kiše, rose, vlage, vetra, toplote, svetlosti, pa i samih biljaka na koje je nanet brže ili sporije razgradjuje.

Sprovodjenjem programa hemijske zaštite voćaka moguće je očekivati da će i pored doslednog pridržavanja poslednjih rokova primene, izvesna količina upotrebljenih pesticida ostati na plodovima. To su tzv. dozvoljene količine ili tolerantne količine koje unete u organizam u uslovima normalne ishrane ne predstavljaju za potrošače opasnost od trovanja, niti korisnika pesticida dovodi u položaj da zbog stavljanja u promet takvih proizvoda (voća, povrća..) odgovara.

Valja istaći da je u uslovima zaštite biljaka hemijskim sredstvima, teško očekivati apsolutno hemijski čiste biljne proizvode.

Tolerantne doze pojedinih pesticida predstavljaju prihvaćen kompromis izmedju njihovih toksikoloških svojstava i uslova njihove primene u zaštiti voćaka.

ZAKLJUČAK :
Da bi tretirane biljke bile potpuno bezbedne za potrošače, mora da prodje odredjen broj dana od primene prparata do žetve ili berbe. To najkraće vremensko razdoblje (broj dana) koje mora proteći označava se kao KARENCA.- uvek se nalazi na upustvu za primenu preparata.

Izvor: https://agrosavjet.com/

Raspršivač na daljinsko upravljanje za voćnjake

Veoma zanimljiva mašina koja čuva zdravlje operatera i voćara da ne unose opasne materije tokom prskanja.

Elektrostatsko prskanje & atomizeri sa senzorima

Zaštita voćnjaka i vinograda od bolesti, insekata i štetočina uslov je za dobar početak voćarske sezone. Nakon zimskog sna, kada voćke počinju da listaju, neophodno je preduzeti preventivne mere zaštite.

Zimsko prskanje voćnjaka i vinograda trebalo bi izvesti nakon rezidbe i pre početka vegetacije. Vremenski uslovi moraju biti adekvatni, ne sme biti vetra ili padavina a temperatura mora biti viša od 8°C. Stručnjaci savetuju da biljku treba prskati detaljno i u velikim količinama.

Od njenog pojavljivanja na tržištu, elektrostatička prskalica postala je popularna i tražena kako među poljoprivrednicima, tako i u industriji i velikim kompanijama.Ova metoda prskanja voćnjaka i vinograda postala je daleko konkurentnija od tradicionalnog načina prskanja.

Više o tome

Kako do kvalitetne opreme za proizvodnju vina i rakije

Sezona berbe grožđa je pri kraju. Vinogradari i vinari uskoro će videti rezultate svog ovogodišnjeg rada, dok je sezona proizvodnje vina u punom jeku. Pre prerade grožđa neophodno je pripremiti podrumske prostorije i opremu za preradu, enološka sredstva i merne instrumente, sudove i ambalažu, pumpe, punilice i još mnogo toga.
Na sajtu vinskamusica.rs u kategoriji oprema za preradu dostupan je veliki izbor električnih i ručnih muljača za grožđe, presa za voće i grožđe, pumpa za pretakanje, mlin za voće i još mnogo toga.
Gotovo je nezamislivo baviti se proizvodnjom vina, a da se u procesu ne koristi muljača za odvajanje peteljki. Proizvodnja vina podrazumeva jedan dug i složen proces, a vinari i tehnolozi znaju koliko muljanje grožđa doprinosi boljem kvalitetu vina.
Više o tome

Bordovska čorba – kako je napraviti?

Voćari, vinogradari i povrtari prilikom zaštite od plamenjače i crne pegavosti koriste gotove kombinacije preparata na bazi bakra (Bordovska čorba, Bakarni kreč..). Plavi kamen (bakar sulfat) je preventivni fungicid za pripremu Bordovske čorbe.

Plavo prskanje“ je proces koji se planira i radi na jesen, podrazumeva suzbijanje patogena koji mogu da prezime u stablu drveta/kore. Osnovna karakteristika Bordovske čorbe je sposobnost prianjanja za listove i plodove voća, sporije se spira. Ukoliko se primenjuje pri visokim temperaturama može doći do opadanja u žućenja lista. Ukoliko nakon tretiranja odmah padne kiša dolazi do ožegotina na listu tretiranih biljaka.

Više o tome

Loš izbor rasprskivača donosi velike novčane gubitke i uništava ekosistem

Prskanje voćarskih kultura zahteva posebnu pažnju, pored toga što je važna pravovremena i dobra zaštita voća uz što manje finansijske gubitke, svi koji nesavesno prskaju voće i do 30 puta godišnje, bacaju hemiju u vetar i prekomerno zagađuju životnu sredinu.

„Norma koju vole da koriste naši voćari je 1000 litara po hektaru, od toga 600 litara ne stigne na biljku. Od toga 400 litara odlazi u zemljište, a 200 u vazduh gde će ispariti, znači to je više od 50 odsto preparata da nije stiglo gde bi trebalo. U porvtarstvu je to nešto manje u zavisnosti od tipa rasprskivača koji koristimo, ali i tu su gubici oko 25-30 odsto, sve je to direktna šteta. Zagađujemo okolinu i na to je obavezno da se obrati pažnja“, objasnio je profesor dr Aleksandar Sedlar.

Proizvodnja i primena sredstava za zaštitu bilja dobija u savremenom životu sve veći toksikološko-epidemijski karakter. Prema nekim podacima bez primene pesticida dobijalo bi se samo do 30% današnjeg prinosa velikog broja hranljivih produkata. Rešenje problema mora biti globalno, do tada, svako može da počne sa čišćenjem u svom dvorištu, za početak pravilnim izborom rasprskivača.

 

Preporučene količine navodnjavanja za voće

Navodnjavanje voćnjaka

Voće ima veliki značaj u ishrani zato predstavlja vrlo traženi artikl i sirovinu na tržištu, jer se koristi u svežem i prerađenom stanju.

Najčešće padavine ne zadovoljavaju potrebe stabala za vodom, zato je navodnjavanje voćnjaka potrebno radi optimalnog snabdevanja voćaka za vodom, te za postizanje visokih prinosa plodova dobrog kvaliteta.

U našoj zemlji navodnjavanje voćaka trebalo bi biti obavezno, jer je suša redovna pojava u letnjem periodu, traje duže ili kraće vreme i često ostavlja ozbiljne posedice na smanjenje prinosa i pogoršava kvalitet plodova.

Deficit vlage u početku perioda vegetacije negativno se odražava na opšti rast biljaka, loš rast lišća, cvetanje je slabije jer opadaju cvetni zameci. Deficit vode u drugom delu vegetacije utiče na prevremeno (prisilno) sazrevanje i opadanje plodova, loše formiranje cvetnih zametaka, starenje i opadanje lišća, što remeti fotosintezu i slabije nakupljanje hranjivih materija pa voćke loše prezimljavaju i stradaju u većem obimu.

U sušnom periodu lišće voćaka može oduzimati vodu iz plodova zbog razlike u osmotskom pritisku. Tako plodovi ostaju sitniji, lošijeg su kvaliteta. Menjaju se fiziološki i biohemijski procesi u biljkama, formiraju se spojevi koji pogoršavaju kvalitet plodova.

Više o tome

Nardi atomizeri u osnovnoj opremi nisu mnogo skuplji od naših domaćih ali su zato u samom vrhu po kvalitetu

Nardi Balkan d.o.o. je proizvođač visoko kvalitetne poljoprivredne opreme za profesionalnu poljoprivredu. U dugogodišnjoj tradiciji doveli su mašine do zavidnog nivoa koje su prošle test vremena. Kad je najpotrebnije neće vas ostaviti na cedilu jer razumeju važnost pouzdane, efikasne i kvalitetne opreme. Nardi Balkan d.o.o. opslužuje Centralnu Evropu i Rusiju.

Više o tome

ledjni atomizer

Svestranost ledjnih atomizera

Ledjni Atomizeri se koriste za prskanje tečnim sredstvima za prehranu i zaštitu bilja kao i suzbijanje parazita i korova u voćarstvu i povrtarstvu. Oni se koriste još i za izbacivanje granula i veštačkog đubriva lakom i brzom modifikacijom i montažom rešetke atomizer se pretvara u uređaj za izbacivanje granula i veštačkog đubriva. Treća primena ledjnog atomizera je kao duvač lišća a uz dodatne prepravke on se može koristiti i kao usisivač sakupljač lešnika i drugog orašastog voća što ga čini jednim od najuniverzalnijih mašina.

Više o tome