Maksimalna dozvoljena količina ostataka pesticida na biljkama (TOLERANTNA DOZA)

Maksimalna dozvoljena količina ostataka pesticida na biljkama – Posle prskanja voćaka ali i drugih kultivisanih biljaka, pesticid se pod uticajem kiše, rose, vlage, vetra, toplote, svetlosti, pa i samih biljaka na koje je nanet brže ili sporije razgradjuje.

Sprovodjenjem programa hemijske zaštite voćaka moguće je očekivati da će i pored doslednog pridržavanja poslednjih rokova primene, izvesna količina upotrebljenih pesticida ostati na plodovima. To su tzv. dozvoljene količine ili tolerantne količine koje unete u organizam u uslovima normalne ishrane ne predstavljaju za potrošače opasnost od trovanja, niti korisnika pesticida dovodi u položaj da zbog stavljanja u promet takvih proizvoda (voća, povrća..) odgovara.

Valja istaći da je u uslovima zaštite biljaka hemijskim sredstvima, teško očekivati apsolutno hemijski čiste biljne proizvode.

Tolerantne doze pojedinih pesticida predstavljaju prihvaćen kompromis izmedju njihovih toksikoloških svojstava i uslova njihove primene u zaštiti voćaka.

ZAKLJUČAK :
Da bi tretirane biljke bile potpuno bezbedne za potrošače, mora da prodje odredjen broj dana od primene prparata do žetve ili berbe. To najkraće vremensko razdoblje (broj dana) koje mora proteći označava se kao KARENCA.- uvek se nalazi na upustvu za primenu preparata.

Izvor: https://agrosavjet.com/

Raspršivač na daljinsko upravljanje za voćnjake

Veoma zanimljiva mašina koja čuva zdravlje operatera i voćara da ne unose opasne materije tokom prskanja.

Elektrostatsko prskanje & atomizeri sa senzorima

Zaštita voćnjaka i vinograda od bolesti, insekata i štetočina uslov je za dobar početak voćarske sezone. Nakon zimskog sna, kada voćke počinju da listaju, neophodno je preduzeti preventivne mere zaštite.

Zimsko prskanje voćnjaka i vinograda trebalo bi izvesti nakon rezidbe i pre početka vegetacije. Vremenski uslovi moraju biti adekvatni, ne sme biti vetra ili padavina a temperatura mora biti viša od 8°C. Stručnjaci savetuju da biljku treba prskati detaljno i u velikim količinama.

Od njenog pojavljivanja na tržištu, elektrostatička prskalica postala je popularna i tražena kako među poljoprivrednicima, tako i u industriji i velikim kompanijama.Ova metoda prskanja voćnjaka i vinograda postala je daleko konkurentnija od tradicionalnog načina prskanja.

Više o tome

Kako do kvalitetne opreme za proizvodnju vina i rakije

Sezona berbe grožđa je pri kraju. Vinogradari i vinari uskoro će videti rezultate svog ovogodišnjeg rada, dok je sezona proizvodnje vina u punom jeku. Pre prerade grožđa neophodno je pripremiti podrumske prostorije i opremu za preradu, enološka sredstva i merne instrumente, sudove i ambalažu, pumpe, punilice i još mnogo toga.
Na sajtu vinskamusica.rs u kategoriji oprema za preradu dostupan je veliki izbor električnih i ručnih muljača za grožđe, presa za voće i grožđe, pumpa za pretakanje, mlin za voće i još mnogo toga.
Gotovo je nezamislivo baviti se proizvodnjom vina, a da se u procesu ne koristi muljača za odvajanje peteljki. Proizvodnja vina podrazumeva jedan dug i složen proces, a vinari i tehnolozi znaju koliko muljanje grožđa doprinosi boljem kvalitetu vina.
Više o tome

Bordovska čorba – kako je napraviti?

Voćari, vinogradari i povrtari prilikom zaštite od plamenjače i crne pegavosti koriste gotove kombinacije preparata na bazi bakra (Bordovska čorba, Bakarni kreč..). Plavi kamen (bakar sulfat) je preventivni fungicid za pripremu Bordovske čorbe.

Plavo prskanje“ je proces koji se planira i radi na jesen, podrazumeva suzbijanje patogena koji mogu da prezime u stablu drveta/kore. Osnovna karakteristika Bordovske čorbe je sposobnost prianjanja za listove i plodove voća, sporije se spira. Ukoliko se primenjuje pri visokim temperaturama može doći do opadanja u žućenja lista. Ukoliko nakon tretiranja odmah padne kiša dolazi do ožegotina na listu tretiranih biljaka.

Više o tome

Loš izbor rasprskivača donosi velike novčane gubitke i uništava ekosistem

Prskanje voćarskih kultura zahteva posebnu pažnju, pored toga što je važna pravovremena i dobra zaštita voća uz što manje finansijske gubitke, svi koji nesavesno prskaju voće i do 30 puta godišnje, bacaju hemiju u vetar i prekomerno zagađuju životnu sredinu.

„Norma koju vole da koriste naši voćari je 1000 litara po hektaru, od toga 600 litara ne stigne na biljku. Od toga 400 litara odlazi u zemljište, a 200 u vazduh gde će ispariti, znači to je više od 50 odsto preparata da nije stiglo gde bi trebalo. U porvtarstvu je to nešto manje u zavisnosti od tipa rasprskivača koji koristimo, ali i tu su gubici oko 25-30 odsto, sve je to direktna šteta. Zagađujemo okolinu i na to je obavezno da se obrati pažnja“, objasnio je profesor dr Aleksandar Sedlar.

Proizvodnja i primena sredstava za zaštitu bilja dobija u savremenom životu sve veći toksikološko-epidemijski karakter. Prema nekim podacima bez primene pesticida dobijalo bi se samo do 30% današnjeg prinosa velikog broja hranljivih produkata. Rešenje problema mora biti globalno, do tada, svako može da počne sa čišćenjem u svom dvorištu, za početak pravilnim izborom rasprskivača.

 

Preporučene količine navodnjavanja za voće

Navodnjavanje voćnjaka

Voće ima veliki značaj u ishrani zato predstavlja vrlo traženi artikl i sirovinu na tržištu, jer se koristi u svežem i prerađenom stanju.

Najčešće padavine ne zadovoljavaju potrebe stabala za vodom, zato je navodnjavanje voćnjaka potrebno radi optimalnog snabdevanja voćaka za vodom, te za postizanje visokih prinosa plodova dobrog kvaliteta.

U našoj zemlji navodnjavanje voćaka trebalo bi biti obavezno, jer je suša redovna pojava u letnjem periodu, traje duže ili kraće vreme i često ostavlja ozbiljne posedice na smanjenje prinosa i pogoršava kvalitet plodova.

Deficit vlage u početku perioda vegetacije negativno se odražava na opšti rast biljaka, loš rast lišća, cvetanje je slabije jer opadaju cvetni zameci. Deficit vode u drugom delu vegetacije utiče na prevremeno (prisilno) sazrevanje i opadanje plodova, loše formiranje cvetnih zametaka, starenje i opadanje lišća, što remeti fotosintezu i slabije nakupljanje hranjivih materija pa voćke loše prezimljavaju i stradaju u većem obimu.

U sušnom periodu lišće voćaka može oduzimati vodu iz plodova zbog razlike u osmotskom pritisku. Tako plodovi ostaju sitniji, lošijeg su kvaliteta. Menjaju se fiziološki i biohemijski procesi u biljkama, formiraju se spojevi koji pogoršavaju kvalitet plodova.

Više o tome

Nardi atomizeri u osnovnoj opremi nisu mnogo skuplji od naših domaćih ali su zato u samom vrhu po kvalitetu

Nardi Balkan d.o.o. je proizvođač visoko kvalitetne poljoprivredne opreme za profesionalnu poljoprivredu. U dugogodišnjoj tradiciji doveli su mašine do zavidnog nivoa koje su prošle test vremena. Kad je najpotrebnije neće vas ostaviti na cedilu jer razumeju važnost pouzdane, efikasne i kvalitetne opreme. Nardi Balkan d.o.o. opslužuje Centralnu Evropu i Rusiju.

Više o tome

ledjni atomizer

Svestranost ledjnih atomizera

Ledjni Atomizeri se koriste za prskanje tečnim sredstvima za prehranu i zaštitu bilja kao i suzbijanje parazita i korova u voćarstvu i povrtarstvu. Oni se koriste još i za izbacivanje granula i veštačkog đubriva lakom i brzom modifikacijom i montažom rešetke atomizer se pretvara u uređaj za izbacivanje granula i veštačkog đubriva. Treća primena ledjnog atomizera je kao duvač lišća a uz dodatne prepravke on se može koristiti i kao usisivač sakupljač lešnika i drugog orašastog voća što ga čini jednim od najuniverzalnijih mašina.

Više o tome

Poljoprivreda i meteorologija – Agrometeorološke stanice

Kako svugdje  pa tako i u poljoprivredi svjedoci smo velikih promjena u proizvodnji i tehnologiji. repromaterijal i gorivo ne postaju jeftiniji,  a otkupne cijene proizvoda ne rastu  već  padaju. Jedino što ostaje je optimizacija proizvodnje i ušteda resursa i vremena gdje god je to moguće.

Tako je i u dijelu gdje se poljoprivredna proizvodnja susreće s meteorologijom. Kao i nekad tako i danas jedna od glavnih briga na pameti poljoprivrednika je kakvi su bili, kakvi jesu i kakvi će biti mikroklimatski uvjeti u njegovom nasadu ili polju. Nije bez razloga, zato što mnoge agrotehničke operacije ovise o temperaturi i vlažnosti zraka, oborinama, vlazi tla, temperaturi tla, vjetru, insolaciji sunca i drugim podacima. U svrhu brzog reagiranja i praćenja kišnih oblaka postoje radari kojima se mogu pratiti kretanje tih oblaka, pa tako su osmišljene web stranice i mobilne aplikacije koje su praktične, jedna od njih je „Rain alarm

Više o tome