Vučeni atomizeri namenjeni su za prskanje većih trajnih plantažnih zasada – vinograda, voćnjaka, maslinjaka, hmelja i šuma. Koncipirani su tako da se mogu vući kao prikolica, što rasterećuje angažovanu snagu traktora i omogućava traktorima snage preko 33kW rad na brdovitom terenu.  Vučeni atomizeri imaju različite zapremine rezervoara u zavisnosti od potrebe od 600 do 1500 litara, različitih kapaciteta ventilatora i puno dodatne opreme.