Nošeni traktorski atomizeri su projektovani i konstruisani za precizno prskanje voćnjaka i vinograda i namenjeni su širokom krugu korisnika za upotrebu.
Jednostavno rukovanje, različite zapremine rezervoara, kapaciteta ventilatora i puno dodatne opreme omogućuje korisniku izbor najoptimalnije kombinacije za njegov zasad i zahteve. Konstrukcija omogućava dobar pregled pri upotrebi uređaja i prskanju u samim zasadima. Podesiv ventilator omogućava prilagođavanje 2 brzine i količine prskanja prema vrsti zasada i bujnosti vegetacije. Podesivost ventilatora, precizni niskopritisni ulošci mlaznica i puno dodatne opreme omogućuju optimalnu potrošnju energije i zaštitnih sredstava.

Atomizer ne bi trebalo upotrebljavati za crpljenje odnosno prskanje:

– vodenih rastvora sa većom specifičnom težinom i viskoznošću od vode
– hemijskih rastvora kod kojih je vezivanje sa elementima, koji su ugradjeni na raspršivaču nije sigurna
– pitke vode
– morske vode, čija temperature prelazi 40 ̊C ili je niža od 5 ̊C
– bilo kakvog laka ili sredstava za farbanje
– brzotopljivih razredjivača
– ulja i masti
– tečnosti koje sadrže granulate ili plivajuće tvrde delove.

Standardna oprema atomizera je noseći okvir sa rezervoarompumpausisni filterregulator pritiska i usmerivač sa rasprskivačima.
Standardno usmerivač je čelične konstrukcije i opremljen je ventilatorom sa podesivim vazdušnim kapacitetom promera ǿ 585 mm ili ǿ 825 mm.

Usmerivač sa ventilatorom ǿ 825 mm može biti opremljen sa poliesterskim usmerivačem vazduha koji rasporedjuje vazduh jednako na levu i desnu stranu te po celoj visini habitusa.
Atomizeri su opremljeni sa dvostrukim membranskim rasprskivačima u koje su ugrađene dizne renomiranog italijanskog proizvodjača ABBA.
Nošeni atomizeri S 220, SU 350 i SU 450 opremljeni su rezervoarima od polipropelena.
Rezervoari su opremljeni otvorom za nalivanje sa sitom, litarskom skalom i mešačem.

DODATNA OPREMA

Atomizere je moguće opremiti dodatnim elementima koji omogućavaju lakše upravljanje i korišćenje.

Dodatnu opremu čine:

– posuda za punjenje od 25 litara za punjenje rezervoara sa zaštitnim sredstvom,
– ventil za čišćenje ambalaže (tekuća sredstva),
– ispiranje ulaznog sita od hemijskih sredstava,
– kotur za namotavanje sa palicom za prskanje i 40m creva,
– ulošci rasprčkivača,
– oprema za prskanje terasa (samo kod usmerivača vazduha),
– usisni filter sa cevima od 5m,
– produžetak cevi u kabinu

 

ATOMIZER SA ITALIJANSKOM PUMPOM:

– Pumpa Delta 75
– Tri klipa
– 75 lit/min
– 450 Litara Ø 800

CENA SA PDV-om je 1425 eura.

– 450 litara  Ø 800 Sa deflektorom 1700mm
CENA SA PDV-om je 1625 eura.

– 450 Llitara  Ø 600
CENA SA PDV-om je 1385 eura.   

– 450 litara Ø 600 + ratarski uređaj 6m/8m
CENA SA PDV-om je 1465 eura.

ATOMIZER SA SLOVENAČKOM PUMPOM:

– Pumpa Agromehanika BM 65/30 D
– Dva klipa
– 65 lit/min
– 450 litara Ø 800

CENA SA PDV-om je 1325 eura.

– 450 litara Ø 800 sa deflektorom 1700mm
CENA SA PDV-om je 1525 eura.

– 450 litara Ø 600
CENA SA PDV-om je 1285 eura.    

– 450 litara Ø 600 + ratarski uređaj 6m/8m
CENA SA PDV-om je 1365 eura.    

Daljinska komanda iz kabine
Cena atomizera + 50 EURA

Samopunjenje
Cena atomizera + 50 EURA
Tehničko uputstvo atomizera sa slovenačkom pumpom možete preuzeti OVDE.
Tehničko uputstvo atomizera sa italijanskom pumpom možete preuzeti OVDE.

Kontakt za poručivanje: 066/475 577

NOŠENI

Atomizer za voće

450 litara

  ATOMIZER sa Italijanskom pumpom

 

–     Pumpa Delta 75

–     Tri klipa

–     75 lit/min

 

  450 Litara Ø 800

 

  1496 EURA

 

  450 Litara  Ø 800

  Sa deflektorom             1700mm

 

  1706 EURA
  450 Litara  Ø 600    1454 EURA
  450Litara  Ø 600 +

  Ratarski uređaj

  6m/8m

 

  1538 EURA
  ATOMIZER sa Slovenačkom pompom

–     Pumpa Agromehanika BM 65/30 D

–     Dva klipa

–     65 lit/min

 

  450 Litara  Ø 800

 

  1391 EURA

 

  450 Litara  Ø 800

  Sa deflektorom       1700mm

 

 

  1601 EURA

  450 Litara  Ø 600   1349 EURA
  450 Litara  Ø 600 +

  Ratarski uređaj

  6m/8m

   1433 EURA
  Daljinska komanda iz kabine   Cena atomizera + 52 EURA
  Samopunjenje   Cena atomizera + 5EURA