uputstvo

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

VUČENIH ATOMIZERA
VAA 600L EN, VAA 800L EN, VAA 1000L EN, VAA 1500L EN

Pročitajte uputstvo pre upotrebe mašine

02/2015
GARANCIJA 2 godine
I GENERALNI USLOVI Garancija ne pokriva nedostatak posledice koje su se pojavileKompanija AGRON P.T.R. (U daljem tekstu) Garantuje da će kao što su: 1 ) Uproizvod biti funkcionalan u periodu od 2 godine od datuma dostave robe krajnjem kupcu. Ovom garancijom su uključeni svi ,delovi koji su proizvedeni u AGRON P.T.R., čija je istrajnost podešavanja , održavanje, servis i skladištenje proizvoda ; 3 )duža od 2 godine I za koje je izostavljena mogućnost grešaka menja i amandman na proizvodu koji nisu dati u Agron PTR ; 4zbog nekvalitetnih materijala, loše proizvodnje kao I ugradnje na ) instaliranje ne- originalnih delova ili delova i maziva koji nisuproizvodu, I sve je potvrđeno od ovlašćenog servisa. Za sve odobreni ili predloženih Agron PTR ; 5 ) obaveza korisnika dakupce u srbiji AGRON P.T.R. poseduje sva legalna preva po se odmah prijavi kvar ili obaveza korisnika za popravkučlanu 54.i 55. Zakona o zaštiti kupaca I važi za sve inostrane proizvoda ; 6 ) ne stručna služba korisnika ili korišćenje nedržave u kojoj su AGRON proizvodi zastupljeni. ovlašćenog servisa . I OBAVEZE AGRON P.T.R. Garancijom IV OBAVEZE I DUŽNOSTI KORISNIKA Korisnik imaAGRON P.T.R. poseduje obavezu da u garantnom roku obavezu da poštuje instrukcije navedene u uputstvu , izameni sve rezerne delove koji su reklamirani ili popravi sve povezan sa pravom cilju , postavke , održavanje , servisiranje inedostatke proizvoda ako je kvar nastao zbog nekvalitetnih skladištenja proizvoda , kao I da predviđene radnje vezane zamaterijala, los[e proizvodnje ili ugradnje. Rok sa uklanjanje normalno održavanje i servisiranje proizvoda radinedostataka ili kvara je 45 dana od reklamacije. Zamenjeni . U slučaju problemadelovi su vlasništvo AGRON P.T.R. za čiji kvalitet ili način produkcije preuzima svu odgovornost. servisu , tako da može imati prava stečena od strane garantnog lista .III IZUZECI I OGRANIČENJA V PROCEDURA PRIMANJA ŽALBI NA PROIZVODEOvom garancijom nisu pokrivene: Korisnički i distributer ( prodavac ) imaju odgovornost da popuni garanciju ispravno i da 1 primer pošalje na zvaničnoj adresi Agron PTR . Ovaj zahtev mora biti poslat 7 dana od datuma kupovine , tako garancija mogu biti( delova potrošnje ) , kao i Lubrikanti, ostvarena. ti delovi su specijalno obeleženi u uputstvu za svaki proizvod duži od 30 dana od pojavljivanja problema . Korisnik je; 4 ) normalno servisiranje i održavanje proizvoda je dužan da donese originalni račun i garanciju tako dapredviđeno uputstvo . mogu da imaju sva prava za servisiranje proizvoda .MP (AGRON)

SADRŽAJ
1 UPOTREBA I ČUVANJE PRIRUČNIKA ZA ODRŽAVANJE MAŠINE 41.1 SASTAV PRIRUČNIKA 4
1.2 GARANCIJA 4
1.3 ODGOVORNOST PROIZVODA 4
1.4 ZNACI UPOZORENJA U KORISNIČKOM UPUTSTVU I NA MAŠINI 4
2 SIGURNOSNI PROPISI I OSTALI RIZICI 52.1 NAMENA 6
2.2 ZABRANJENA UPOTREBA 6
2.3 UPOTREBA HEMIJSKIH PROIZVODA 6
2.3.1 PRAVILNIK ZA UPOTREBU HEMIJSKIH PROIZVODA 6
2.4 PREPORUKE 6
2.4.1 PREUZIMANJE SVIH MERA OPREZA OD POŽARA 7
2.5 VREMENSKI USLOVI 7
2.6 DIZAJN MAŠINE DA BI SE KORISTILA SAMO SA ČISTOM VODOM 7
2.7 VOŽNJA NA PUTU 7
3 KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJE 73.1 DOZVOLJENA TABELA PUNJENJA 7
3.2 NIVO BUKE NA MAŠINI 8
3.3 STANDARDI I REFERENCE: 8
4 KORISNIČKO UPUTSTVO 84.1 OPIS MAŠINE 8
4.1.1 REZERVOAR ZA PRANJE RUKU 8
4.1.1 RADNE STANICE 8
4.2 PRELIMINARNE PROVERE 9
4.3 TRANSPORT I POMERANJE MAŠINE 9
4.3.1 VUČENJE ATOMIZERA 9
4.4 POVEZIVANJE SA TRAKTOROM 10
4.4.1 POLUGA ZA VUČU ATOMIZERA 10
4.4.2 POLUGA ZA UPRAVLJANJE (SPOJEN SA LIFTOM) 10
4.4.3 POLUGA ZA SKRETANJE (VUČA) 10
4.4.4 PRILAGODIVI ČVOROVI 10
4.4.5 HIDRAULIČNA VEZA SA DISTRIBUTERIMA 10
4.5 KARDANSKO VRATILO 11
4.6 PUMPA 11
4.7 USISNI FILTER 11
4.8 REGULATOR PRITISKA 12
4.8.1 KOMPONENTE REGULATORA PRITISKA 12
4.8.2 GENERALNE INSTRUKCIJE 13
4.9.1 DOSTAVNI FILTERI (SAMO ODABRANI MODELI) 13
4.10 PUNJENJE REZERVOARA 14
4.11 TEST ČISTOM VODOM 15
4.12 MEŠANJE HEMIKALIJA 15
4.12.1 MANUELNO PREMEŠAVANJE 15
4.12.2 PREMEŠAVANJE NA POKLOPCU (OPCIONALNO): 15
4.12.3 PREMEŠAVANJE U REZERVOARU SA MALIM PERAČEM 15
4.13 PRANJE ATOMIZERA 16
4.13.1 KRUŽNI PUT PERAČA 16
5 GRUPA RASPRŠIVAČA 175.1 GRUPE OSOVINSKIH RASPRŠIVAČA SA KOTUROM 17
5.2 GRUPE OSOVINSKIH RASPRŠIVAČA SA REDUKTOROM 17
5.3 GRUPE RASPRŠIVAČA SA PREDNJIM USISNIKOM 17
5.4 OSOVINSKI ROTOR 18
5.5 KVAČILO 18
5.6 GRUPA RASPRŠIVAČA SA TOPOVIMA 18
5.6.1 MANUELNA GLAVA 18
5.6.2 HIDRAULIČNE UPRAVLJAČKE JEDINICE 18
5.6.3 HIDRAULIČNE KOMPONENTE 19
5.6.4 SNABDEVANJE ULJEM SA TRAKTORA 19
6 PRSKANJE 196.1 OPIS TIPOVA RASPRŠIVAČA 19
6.2 OPIS TIPOVA DIZNI 19
6.2.1 NORMALNA VREDNOST KONIČNIH DIZNI (PREKO 500L/HA) 20
2 6.2.2 NISKA VREDNOST KONIČNIH DIZNI (150-500L/HA) 20
6.2.3 PROTIVKAPNE DIZNE 20
6.3 KALIBRISANJE OSOVINE VENTILATORA ATOMIZERA 20
6.4 KALIBRACIJA TOPA ATOMIZERA 21
6.4.1 TRETMAN VISOKIH BILJAKA 21
6.4.2 TRETMANI ZELJASTE KULTURE 21
7 RUČNI RASPRŠIVAČI 21
8 ODRŽAVANJE 228.1 PROGRAMIRANO ODRŽAVANJE 22
8.2 RUTINSKO ODRŽAVANJE 22
8.2.1 ČIŠĆENJE DIZNI 22
8.2.2 PODMAZIVANJE 22
8.2.3 PODMAZIVANJE REDUKTORA 22
8.3 NEOBIČNO ODRŽAVANJE 23
8.4 POPRAVKE 23
8.5 SKLADIŠTENJE U MAGACINU I TRANSPORT 23
8.6 VRAĆANJE NAZAD U POGON POSLE ZIMSKE PAUZE 23
8.7 DEMONTIRANJE I ODLAGANJE 23
8.7.1 MATERIJALI ZA DEMONTAŽU 23
8.7.2 INDIKACIJA ODGOVARAJUĆEG TRETMANA OTPADA 23
8.7.3 ELEKTRIKA I ELEKTRIČNI APARATI OTPADA (EEAO) 23
TABELE KALIBRIRANJE ATOMIZERA Ø500-600 25
TABELE KALIBRIRANJE ATOMIZERA Ø600-650 26
TABELE KALIBRIRANJE ATOMIZERA Ø700-750 27
TABELE KALIBRIRANJE ATOMIZERA Ø800 28
TABELE KALIBRIRANJE ATOMIZERA Ø900 29
TABELE KALIBRIRANJE ATOMIZERA Ø650 TGZ 30
TABELE KALIBRIRANJE ATOMIZERA Ø800 TGZ 30
TABELE KALIBRIRANJE TOPOVA Ø450 31
TABELE KALIBRIRANJE TOPOVA Ø400 – 455 32
TABELE KALIBRIRANJE TOPOVA Ø400 – 455 33
TABELA 1-3 TABELA RASPRŠIVANJA DIZNI NA ATOMIZERIMA 34
TABELA 4-5 TABELA RASPRŠIVANJA DIZNI NA RUČNIM ŠTAPOVIMA 35
TABELA 7 TABELA PROGRAMIRANIH ODRŽAVANJA 36
IZJAVA O USAGLAŠENOSTI 37

 

4 Hvala vam što ste odabrali Agron.

bezbednost operatera i životnu sredinu , ipak i dalje postoje rizici zaostali zbog prirode proizvoda .Iz tog razloga preporučujemo čitanje ovog priručnika kako bi se izbegle  a najviše od radnog života prskalice navreme , raditi programirano održavanje u redovnim intervalima .
1 UPOTREBA I ČUVANJE PRIRUČNIKA ZA ODRŽAVANJE MAŠINE

.1.1 SASTAV PRIRUČNIKA
Ovaj priručnik se sastoji od raznih delova da bi se lakše da se konsultuje po temi i da se izbegne ponavljanje ; Slede deo uputstva:a) Ručni priručnik pumpeb) Priručnik regulatora pritiska (manuelnog ili električnog)c) Priručnik kompjutera za prskanje (ako je ugrađen)d) Priručnik opcionog pribora (marker, premix, kardansko vratilo, itd.)
AGRON zadržava pravo da izmeni priručniku bez prethodnog upozorenja i normalni ciklusi štampanje mogu se razlikovati .
1.2 GARANCIJA
U prilogu kartica ukazuje na uslove garancije AGRON. AGRON garancija pokriva popravku ili zamenu delova za koje se smatra das u proizvodne mane, prema proceni osoblja AGRON-a, tek nakon što je ovašćeni zastupnik za tu zonu proverio greške I nedostatke. Delokrug garancije
Garancija ne pokriva slučajeve normalnog habanja, nemarne upotrebe, lošeg održavanja ili ne pravilnog korišćenja.
Sledeći materijali podležu normalnom habanju I nisu pokriveni garancijom: zaptivke I zaptivači, membrane, zaptivni prstenovi, cevi I creva, dizne, manometri, ulje, gume, trenje materijala iz kandži. Evidentni slučajevi uključuju nemar: brzine rada koja je naglašena u priručniku za rad (ili je prevelika za uslove terena), koristite herbicidne raspršivače sa sistemom za samopunjenje ili bez sistema sa gasom većim od 540 rpm.
Nošeni atomizeri: aktiviranje nošenja u tri tačke zajedno sa kardanskim vratilom radi spremnosti za rad.
I ništa drugo ne raditi što nije navedeno u korisničkom uputstvu za rad.
Održavanje:
Garancija ne važi ukoliko se održavanje navedeno u tabelama u uputsvu ne poštuje , uključujući I period intervencije do povraćaja proizvoda, pranje mašine I kraj tretmana.
Nepravilna upotreba:
AGRON mašine su dizajnirane za sve što je navedeno u korisničkom uputstvu, svaka druga upotreba je zabranjena I van je garantnog roka.
1.3 ODGOVORNOST PROIZVODA
AGRON nije odgovoran ako:
a) Tokom radnog veka mašine se normalne operacije I održavanja ne vrše kako je navedeno u ovom priručniku kao I u priručnicima pumpi, regulatora itd. U svakom slučaju van onoga kako je navedeno u korisničkom upustvu mašine.
b) Mašina bude opremljena ne originalnim komponentama koje nisu poznata AGRONU kako originalni deo.c) Je mašina opremljena originalnim priborom ili komponentama koje nisu pogodne za merenje, koje ne pripadaju verziji proizvoda.Molimo vas da pročitate korisničko u uputstvo.
d) Se ne prate uputstva u priručniku u celosti ili delimično.
e) Se prave određene modifikacije na mašini a da to nije odobreno
od strane AGRON-a.
1.4 ZNACI UPOZORENJA U KORISNIČOM UPUTSTVU I NA MAŠINI
Ispod ćete naći sve piktograme na mašini (pogledajte FIG.1 za njihove pozicije), u cilju ilustrovanja pozicija, zabrana I nepropisnog korišćenja mašine.Operacije koje zahtevaju posebnu pažnju se nalaze u bočnom tekstu.

 

 

 

 

 

19 20 21 22 6 Ključ za simbole
1- Pročitajte korisničko uputstvo
2- Zaustavite mašinu I pročitajte uputstvo pre
Svake intervencije
3- Ne podmazivati dok mašina radi
4- Ne pijte
5- Ne rasipajte tečnost iz rezervoara u okolini6- Ne pušite
12 7- Opasnost, rizik od povrede, ne budite blizu mašine dok pokretni delovi mašineNisu stali.
8- Opasnost od drobljenja, ne stavljajte svoje Ruke blizu mašine dok mehanika ne stane.9- Opasnost, rizik od povreda od strane
Tečnosti pod pritiskom.
10- Ne penjite se na mašinu dok je u radu I dok18 Raspršuje tečnost.
11- Ne penjite se na rezervoar12- Ne ulazite u rezervoar
13- Nošenje zaštite ušiju je obavezno
14- Nošenje zaštitne maske je obavezno
15- Nošenje zaštitne obuće je obavezno
16- Nošenje zaštitnih rukavica je obavezno
17- Nošenje zaštitnog odela je obavezno
18- Radni pritisak mašine ne treba biti veći od Crvenog polja prikazanom na manometru.
19- Ne približavajte svoje ruke blizu23 Kardanskog vratila
20- Postarajte se se da je brzina traktora I brzina vratila ispravna. 21- Ne uklanjajte mrežu na elisi tokom rada.
22- Prilikom raspršivanja zauzmite određenu distancu.
23- Ne stojte između mašine I traktora prilikom rada mašine.

 

2 SIGURNOSNI PROPISI I OSTALI RIZICI
U odnosu na sigurnost, sledeći termini će se koristiti:
Opasne zone: zona bilo unutra ili u blizini mašine gde je prisustvo osobe izloženo rizicima radi zdravlja I sigurnosti same osobe.
Izloženo osoblje: svako lice koje ima svoje telo Ili bilo koji deo tela u opasnoj zoni.
Pre početka mašine, operater mora da proveri za bilo koje vidne greške u sigurnosnim uređajima same mašine.
Nikada ne pokrećite mašinu dok niste rekli nekom u rosponu od delovanja mašine da se odmakne I das je se ta osoba pomerila u sigurnoj zoni. Zaštitni uređaji ne moraju se ukloniti ili onemogućiti u trenutku kada je mašina u funkciji.
Zbog svega toga je važno da se zadrže sve tablice sa oznakama o opasnosti u savršenom stanju. Ako su tablice oštećene ili pogoršale zamenite ih ubrzo. Zamenu delova vrši isključivo servis AGRON-a. Nikad ne pokušavajte improvizovana ili opasna rešenja.
Nemojte nositi odeću, nakit, bilo koji pribor ili bilo šta drugo što može ugroziti članove kretanja mašine.
Obratite veliku pažnju na svim znakovima o opasnosti I merama na samoj mašini. Ne upotrebljavajte mašinu za bilo kakvu drugu svrhu van onoga što je naznačeno u korisničkom uputstvu.
Mašina je projektovana I izgrađena sa odgovarajućim uređajima da garantuju bezbednost korisnika.
U svakom slučaju postoje neki zaostali rizici vezani za nepravilne upotrebe mašine od strane operatera,; za tu svrhu opasnosti znakova I simbola I zabrane se primenjuju kod pojedinih delova mašine (pogledajte predhodne piktograme).

 

FIG.1 da 1 a 18 (P16 -P20) 11+12 21+229 23

 

 

 

 

11+12 da 1 a 18 9

INDIKATIVNI POLOŽAJ znakova upozorenja na atomizeru.
NB: pozicija može da varira na osnovu karakteristika modela.

5 2.1 NAMENA
Prskalice u ovoj seriji je napravljena za upotrebu u poljoprivredi. Materijali koji se koriste su otporni na normalne hemijske proizvode koji se koriste u poljoprivrednom prskanju (ili herbicidima) u vreme prskanja..
Svaka druga upotreba nije dozvoljena, a proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu agresivnim, gustim ili lepljivim hemikalijama.
UPOTREBA MAŠINE OD STRANE LICA MLAĐIM OD 18 GODINA JE STROGO ZABRANJENO.Upotreba tećnih đubriva nije dozvoljeno, dok je upotreba istog u rastvoru moguć ako se zahteva od proizvođača kad se mašina naručuje. AGRON u svakom slučaju menja neke od delova opisanih u priručnicima regulatora, kao što je manometar (ne rđajući čelik), dizne (veliki prečnik keramike) I čišćenje mrežastih filtera kako bi zaustavili blokadu.
2.2 ZABRANJENA UPOTREBA
Korišćenje mašine sa sledećim proizvodima je stogo zabranjeno:= Boje bilo kojih vrsta I tipova= Rastvarača ili razređivače za boje bilo koje vrste I tipa= Zapaljiva sredstva ili maziva bilo koje vrste I tipa= TNG gasa bilo koje vrste I tipa= Zapaljive tečnosti bilo koje vrste I tipa= Tečni prehrambeni proizvodi bez obzira da li za ljude ili za životinje= Tečnosti koje sadrže granule ili ne prikladne materije= Mešavine različitih nekompatibilnih hemijskh proizvoda= Tečno đubrivo ili đubrivo sa grudvicama ili posebno gusto đubrivo= Tečnost čija je temperature preko 40 C= Svaki proizvod koji nije pogodan za specifičnu upotrebu mašine.2.3  UPOTREBA HEMIJSKIH PROIZVODA
Svi pesticide ili herbicidi mogu biti opasni poljude I okolinu ako se koriste pogrešno ili nenamerno.Zato preporčujemo da samo odgovarajuće obučeni ljudi koriste ove proizvode (licence) I u svakom slučaju tek nakon što pažljivo pročitate uputstva na pakovanju.

2.3.1 PRAVILNIK ZA UPOTREBU HEMIJSKIH PROIZVODANeke preporuke za izbegavanje oštećenja I nezgode:
= Držite mašinu na pogodnom mestu, zaštićenom bez pristupa za
Za decu ili strancima= Rukujte mašinom pažljivo, noseći gumene nepropusne rukavice,
Maske za lice ili filtrirajuće kacige, kombinezone napravljene od posebne tkanine I čizme napravljene od gume ili od sličnog materijala.
= Ako hemijski proizvodi ili mešavine proizvoda dolaze u kontakt sa očima
Ili se proguta, obratite se lekaru odmah, uzimajući etiketu proizvoda sa sobom.
= Operite svu odeću koja dolazi u kentakt sa hemikalijama, da li je razređen Ili nerazređen temeljno pre nego što se opet koristi.= Ne pušite, ne pijte ili ne jedite kada se pripremaju hemikalije za prskanje na polju koje je pod tretmanom.= NE ULAZITE U BURE: ostaci hemijskih proizvoda mogu prouzrokovati Trovanje I gušenje.= Kada prskate, poštujte sigurne razdaljine od stambenih naselja, vodene tokove, puteve, sportske centre I javne parkove Ili putanje.= Temeljno perite posude za zaštitu bilja koristeći relevatne pribore

 

= Sakupite oprane kontejnere I poslati ih na relevatnim kolekcijama u centrima. Nikada nemojte da ih bacate u okruženju ili koristiti ponovo Za bilo koju drugu svrhu. To je dobra praksa praviti rupu na dnu limenke Tako da se ne može ponovo koristiti.
= Kada završite s prskanjem, operate temeljno mašinu, razređujte Ostatke sa količinom vode najmanje 10 puta veću od količine ostataka, Dobijenih iz mešavine kojom ste prskali na terenu.
2.4 PREPORUKE
a) Pogledajte ove priručnike za upotrebu I održavanje okvira rezervoara, Sistema za samopunjenje, liftova, mehaničkih I hidrauličnih herbicidnih
6 raspršivača, sprejeva I creva. Pogledajte u priloženom priručniku upotrebu I održavanje regulatora pumpe, pritiska I dodatke motora.
b) Molimo kontaktirajte agenta u vašoj zoni, najbližu ovlašženu prodaju AGRONA. Direktno za sve popravke za koje korisnik oseća da nije sposoban popraviti sam. (pogledajte tačku 10.4)
c) Zbog kompleksnosti opreme Iz raznih tehnologije se koristi (mehanički, hidraulični ili uljni pritisak I elektrotehnički) operateri ne smeju rastavljati ili modifikovati opremu. Sve relevantne operacije mora obaviti stručno osoblje, koje je odobrio AGRON.
2.4.1 PREUZIMANJE SVIH MERA OPREZA OD POŽARA
Nemojte koristiti otvoreni plamen ili izvore toplote u blizini mašine. Atomizeri su napravljeni mnogim materijalima koji proizilaze iz nafte: rezervoari, cevi, creva, točkovi I plastični delovi. Osim toga prisustvo ulja različitog karaktera I ostataka hemijskih proizvoda čine ih potencijalno zapaljive.
2.5 VREMENSKI USLOVI
Preporučujemo prskanje u ranim jutarnjim časovima ili kasno popodne, izbegavajući najtopliji deo dana.Nikada ne prskajte ako pada kiša ili je kišna prognoza vremena.
Ne prskajte na jakom vetru u bilo kom slučaju, u vetrovima od 3/5 m/s.Ako morate prskati u vetrovitim uslovima, koristite relativno niske pritiske da dobijete sasvim velike kapljice koje su manje osetljive na smer (što su teže vetar manje utiče). Postoje I posebne mlaznice protiv smerova iz AGRONa, za ostale informacije kontaktirajte naše kancelarije.
2.6 MAŠINA JE DIZAJNIRANA DA BI SE KORISTILA ČISTOM VODOM
Postoje verzije mašina dizajniranih samo da se koriste sa crevom za pranje I isključivo čistom vodom.
Ove mašine se ne mogu koristiti sa hemijskim proizvodima, jer nemaju neki od uređaja ili pribori koji su potrebni da bi koristili ove proizvode bezbedno. Ove mašine se prepoznaju po natpisu “pranje” na CE ploči.
2.7 VOŽNJA NA PUTU
Vučeni atomizeri nisu posebno dizajnirani za korišćenje puteva. Ipak, mnogi modeli su dostupni u verziji za drumski saobraćaj sa praznim rezervoarom.
Trebalo bi da proverite kod svog lokalnog distributera u vezi korišćenja koji zadovoljavaju proprise koji sun a snazi sa praznim rezervoarom.
3 KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJE
Ovaj priručnik važi za nošene I vučene atomizere sa ventilatorima za tretman u voćnjacima I vinogradima, u svakom slučaju za arboralno gajenje u redovima različitog karaktera I vrste
Takođe važi I za atomizere sa topovima za tretmane visokih biljaka I šumskog drveća, kao što su topola ili slično.
Osovinski atomizer proizvede mešovitu maglu, razbija kapi pritiskom I brzinom vazduha koji proizvede ventilator.Ovi atomizeri proizvedeni u AGRON-u su priznati od strane CE pločice (FIG.2) imajući jedan od znakova navedenim u tabelama dozvoljenih dimenzija(vidi sledeći pasus).
3.1 DOZVOLJENA TABELA PUNJENJA
Tabele N° 14b-15b-16b dozvoljavaju vam da identifikujete verziju vašeg uređaja koje ukazuju na osnovnu opremu I sve ostalo što je raspoloživo.
Takođe možete videti ostale dozvoljene verzije u skladu sa vašim zahtevima u budućnosti.
OPREMA DEFINISANA U TABELAMA OVOG PRIRUČNIKA (TAB: 14b-15b-16b, page 37, 38, 39) TREBA DA BUDE SA STANDARDIMA NAZNAČENIM NA IZJAVI O USAGLAŠENOSTI.
Ostali pribor I podešavanja osnovnih komponenti treba smatrati nesigurno I stoga nisu pokriveni garancijom I nisu AGRON-ova odgovornost.
Isto važi I za ostala uklapanja sa komponentama ili dodacima koji nisu original AGRON delovi.
AGRON pribor može se lako prepoznati po etiketi sa žutom pozadinom “ORIGINAL AGRON DEO”

7 3.2 NIVO BUKE NA MAŠINI
Koristite slučalice da zaštitite svoje uši kada koristite mašinu, u nastavku ćete naći podatke o maksimalnom nivou buke u toku rada.
Atomizeri sa osovinom I rotorom.AKUSTIČNA JAČINA emitovana od strane mašine sa osovinom I rotorom: 113.5 and 118.5 dBA odnosno u prvoj I drugoj brzini.
AKUSTIČNA JAČINA SA OPERATORSKE POZICIJE koju emituje mašina sa osovinom I ventilatorom 89.0 I 89. 5 DBA odnosno u prvoj I drugoj brzini
Atomizeri sa centrifugalnim rotorom (top)AKUSTIČNA JAČINA emitovana od strane mašine sa osovinom I rotorom je: 111.5 and 117.5 dBA odnosno u prvoj I drugoj brzini
AKUSTIČNA JAČINA SA OPERATORSKE POZICIJE koju emituje mašina sa osovinom I ventilatorom 95.0 I 97. 5 DBA odnosno u prvoj I drugoj brzini
Literaturu uzeti prema sledećim standardima :
Direktive mašina 98/37/CE (89/392 CE Dir. re-codified).
Zakonodavni dekret D.Lgs. n°292 od 4th of Septembar 2002 koji se odnosi na životnu sredinu akustične emisije mašina I opreme za upotrebu na otvorenom.
Zakonodavni dekret D.Lgs. 277/91 na temu zaštite radnika od rizika koji proizilaze iz izlaganja hemijskim, fizičkim I biološkim sredstvima.
3.3 STANDARDI I REFERENCE:
– DIREKTIVA MAŠINA 98/37/CEE (89/392 CE Dir. re-codified).- DIREKTIVA 86/188/CEE: rizici koji proizilaze iz izloženosti buci ( realizovanih u uredbi) D.L 277/1991)- DPR 547/1955: Propisi za prevenciju nesreća I higijene rada.- ZAKONODAVNI dekret D.Lgs. n°292 od 4th of Septembar 2002 koji se odnosi na životnu sredinu akustične emisije mašina I opreme za upotrebu na otvorenom.-UNI EN ISO 12100-1/Apr.2005 : Bezbednost mašina – Osnovni koncepti, opšti principidizajna – deo 1: osnovna terminologija, metodologija.
-UNI EN ISO 12100-2/Apr.2005 : Bezbednost mašina – osnovni koncepti, opšti principdizajna – deo 2: Tehnički principi-UNI EN 294/July 1993: Bezbednost mašina, sigurne razdaljine kako bi se izbeglo postizanje opasnih područja sa gornjih ekstremiteta.-UNI EN 349/June 1994: Bezbednost mašina, minimum prostora da bi se sprečilo lomljenjetela delova -UNI EN 907/Nov.1998: Poljoprivredne I šumske mašine – prskalice I đubriva tečnih, bezbednost..-UNI EN 954-1/Dec. 1998 : Bezbednost mašina – Fundamentalni sadržaj, generalnodizajnirani principi -UNI EN 982/July 1997: Bezbednost mašine. Sigurnosni rekviziti koji su relevantni za sisteme I njihove komponente za hidraulične I pneumatske transmisije.. -UNI EN ISO 4254-1/June 2006: Poljoprivredne mašine – Sigurnost – Deo 1: Generalni rekviziti -ISO 11684/1995: Piktogrami – generalni rekviziti.

 

Ovaj symbol identifikuje čist rezervoar za vodu na mašini koji se koristi za pranje ruku
4 KORISNIČKO UPUTSTVO
4.1 OPIS MAŠINE
Vučeni atomizeri se sastoje od okvira konstruktivnog čelika I rezervoara poliestera ojačanog staklenim vlaknima ili polietilena visoke gustine. Okvir je toplo – pocinkovan. Rezervoar je lako isprazniti I to omogućava da koristite mašinu čak I na obroncima.Pumpe su uglavnom membranske, ali u nekom slučajevima su opremljene klipovima.Pribor za popunjavanje armature , anti-kapajućih nosača I mlaznica napravljenih uAGRONU su visoko kvalifikovana.
4.1.1 RADNE STANICE
Upotreba ovog uređaja ne predviđa operatera koji stoji stalno blizu iste, operater normalno sedi u kabini traktora.
Tokom čišćenja I održavanja operater će raditi u blizini mašine na nivou tla (sve operacije održavanja su naznačene na relevantnim poglavljima ). Kod nekih posebnih modela sa kontrolama izna 1,5 metara nalazi se platforma radi lakše operacije.
Ova platforma se upotrebljava kada je mašina u mirovnom stanju.
4.1.1 REZERVOAR ZA PRANJE RUKU
Atomizeri se isporučuju sa pomoćnim rezervoarom za pranje ruku sa čistom vodom na kojem se nalazi slavina.
Ovaj rezervoar mora uvek biti snabdeven vodom I unutar njegqa mora biti čiste vode, tako da možete oprati sve delove tela koji dolaze u kontakt sa hemijskim proizvodima. Nikada ne pijte vodu iz njega.
8 4.2 PRELIMINARNE PROVERE
Kada primate mašinu, proverite da li je kompletna I da li ima delova koji nedostaju.
Ako postoje oštećeni delovi, obavestite lokalnog prodavca ili AGRON direktno.
Kada se isporučuje mašina, budite sigurni da pitate:
a) Da li je mašina isporučena sa svim uklopljenim delovima koji su obavezni N° 14b-15b-16b (pages 37, 38, 39).Ova procedura je neophodna jer zbog prostora prilikom transporta mašina se često isporučuje delimično rastavljena.
b) Da je testiran u vašem prisustvu naročito proveren:
= Da je usisni filter čist iznutra kao I rezervoar I bez radnih ostataka.= Da su veze pravilno ostvarene po osnovnom rasporedu (FIG. N° 17, strana 16).= Das u creva sa spojnicama I svi drugi priključci pravilno postavljeni I zategnuti.= Das u svi zaštitni poklopci opremljeni I postavljeni na mašini, a posebno zaštitni poklopac kardana pri pokretanju pumpe.= Da multiplikator dovoljno isporučuje mazivo ulja.
= Da u zoni u kojoj se ventilator okreće nema oštećenja te ne smetaradu ventilatora.
4.3 TRANSPORT I POMERANJE MAŠINE
Svaki put morate da prikačite mašinu, pre početka rada, uvek proverite da li je oprema I ostali dodatni alati sposobna za podizanje tereta I proverite stabilnost radi sigurnosti.
Zabranjeno je da otkačujete mašinu sa punim rezervoarom.
Neto težina mašine na maksimalnom nivou sa svim ugrađenim dodacima je utisnuta na pločici, I koristi se sa adekvatnom nosivošću (FIG.3).Nikada ne dizati ili pomerati atomizer rukom ako je tečnost u rezervoaru. Mašina će pritiskati sve više I kretanje tečnosti može da promeni centar gravitacije što dovodi do nekontrolisanih pokreta.
Preporučujemo da koristite priveznice kao što je prikazo na slici, ukidanje tačke za korišćenje na mašini je označene odgovarajućim simbolom.Ne podižite mašinu viljuškama jedno viljuškara, jer mašina može da se prevrne zbog isturene težine zadnjeg dela atomizera.Ne prolazite I ne stojte do mašine kada se podiže ili kači.
4.3.1 VUČENJE ATOMIZERA
PARKIRANJE
Nemojte postavljati atomizer na neravnom tlu ili nizbrdnom tlu, mašina je dizajnirana da bude bezbedno parkirana na kompaktrom terenu sa nagibom do 8.5° koristeći odgovarajuće podupirače (FIG. 4) na sledeći način:
– Mašina parkirana sa poteznicom uzbrdo (max 8.5°), postavite podupirače iza točkova.- Mašina parkirana sa poteznicom nizbrdo (max 8.5°), postavite podupirače s prednje strane točkova.- Mašina parkirana preko padine (max 8.5°), postavite podupirače jedan ispred točka u pravcu padine, a drugi ispred točka uzbrdne pozicije.
POMERANJEDa podignete mašinu, sledite uputstva iznad.
Vučeni atomizeri imaju proširivu rudu I parking točak tako da mašina može biti pomerena rukom na ravnom terenu sa praznim rezervoarom.
Da bi pomeranje atomizera bilo lakše kada je otkačen od traktora, na samoj mašini postoje nosači za pozicioniranje:
– Kardansko vratilo: stavlja se na parking točku.
– Manuelni regulator pritiska: stoji na poteznici.
– Električni regulator pritiska: taster panel podrška (kabl mora biti obmotan oko iste da se ne bi upleli)- Kočnice poluge su aktivne u mirovnom položaju.

 

Pomerajte mašinu isključivo sa praznim rezervoarom

 

Ovaj symbol identifikuje vezivanja tačke mašine

 

Točak za parkiranje sa pozicijom dok je atomizer u toku rada.

10 4.4 POVEZIVANJE SA TRAKTOROM
= Traktor mora biti opremljen 1”3/8 ASAE DIN 9611/A at 550 rpm da bi pravio dovoljnu snagu za pokretanje pumpe.= Mora da postoji kuka za vuču (vučeni atomizeri se vuču viljuškom I poteznicom) u tri tačke je povezan ( za montirane mašine I upravljače poteznicom za vučene mašine) pogodan da bezbedno nosi težinu atomizera.
= Mora biti u stanju da vuče maksimalnu ukupnu masu mašine.
Sve karakteristike koje su potrebne su prikazane u tabelama 14b-15b-16b na stranama 37-38-39 (puna masa je prikazana na CE pločici na samoj mašini).
UPOZORENJE: postarajte se da u vašem prisustvu ne bude ljudskih osoba kada startujete mašinu I dok je koristite.
4.4.1 POLUGA ZA VUČU ATOMIZERA
= Proverite da li težina na poluzi za vuču odgovara traktoru na kom se kači (maksimalna težina na poluzi su je navedena u tabeli 14b-15b-16b na strani 37-38-39)
= Poluga za vuču podešava se tako da bude u nivou sa rezervoarom pravilno horiznotalno. Polugu možete I okretati kao što je prikazano (FIG. 5).= Polugu uvek podesite tako da bude u položaju u kom se ne može oštetiti tokom rada s mašinom.= Postavite regulator pritiska na mestu gde će lako doći iza sedišta vozača. Nemojte nositi tečnosti pod pritiskom u kabini; koristite odgovarajuće električne ili kablovske kontrole za ove traktore.
= Proverite da li cevi na regulatoru pritiska (ili na električnim kablovima ili panelu) ne dolaze u položaju I da su dovoljno udaljene od kardanskog vratila ili točkova.
= Morate kupiti komplet kočnica ukoliko se vaša mašina koristi na neravnim terenima.
4.4.2 POLUGA ZA UPRAVLJANJE (SPOJENA SA LIFTOM)
= Proverite da li poluga koja se vezuje sa traktorom odgovara mestu povezivanja na traktoru.= Proverite da li zežina na poluzi može biti podržana od strane traktora (maksimalna težina je prikazana u tabelama 14b-15b-16b na stranicama 37-38-39)
= Proverite da li je upravljački spoj podmazan uljem.= Proverite nakon kačenja poluge za traktor da li traktor može podići polugu da bih doveo atomizer u radni položaj .= Kada ste povezali atomizer na traktor proverite da li je sve u redu pre početka prskanja.
4.4.3 POLUGA ZA SKRETANJE (RUDA)
Posebni dodaci za skretanje odobreni za drumski saobraćaj dostupni su na zahtev I isporučuju se zajedno sa dodatnim korisničkim uputstvom zajedno sa ostalim.

4.4.4 PPRILAGODIVI ČVOROVI
Ako atomizer ima podesiva čvorišta možete podesiti visinu mašine; da to uradite, podignite mašinu kao što je objašnjeno u tački 4.3, otpustite 8 šrafa osovine I podesite mašinu u željenu poziciju.
UPOZORENJE: Međuosovinsko rastojanje može podešavati samo kvalifikovano osoblje. Dužina L dela osovina koja se nalazi levo na slici ne sme biti manja od 250mm. Pogrešno pozicioniranje čvorišta može oslabiti osovinu I izazvati štetu.

4.4.5 HIDRAULIČNA VEZA SA DISTRIBUTERIMA
Mašine koje treba preko hidraulične veze izdržati pokrete raspršivačna opremljene su sa 1/2″, “guraj – povuci”, spojnicama.. Možete spojiti cevi jednostavim uguravanjem, I budite sigurni da to treba raditi samo u slučaju:
– Kada je motor isključen
FIG. 6- Smanjite bilo kakve alate ako se nalaze kod priključka za traktor;- Pažljivo očistiti oba dela na atomizeru I traktoru koji se trebaju povezati

Upozorenje: Hidraulični cilindri se koriste kao “Dupli efekat”.
Konsultujte se sa priručnikom u vezi održavanja traktora
4.5 KARDANSKO VRATILO
Na nekim modelima može se dobiti na zahtev
Kardansko vratilo mora imati oznaku C. Mora imati svoje sopstveno uputstvo Koje se mora slediti I dolazi
sa poklopcem koji nosi oznaku, integrisana u svakom delu.
Trebalo bi prvenstveno proveriti dužinu kako bi se izbeglo:= Ako je previše dugačak problem s pumpom
= Ako je previše kratak mogućnost od oštećenja kardana.
Minimalno preklapanje ove dve teleskopske cevi nikada ne smeju biti manja od 1/3 dužine cevi.
Snaga koju može da prenosi kardansko vratilo mora biti najmanje jednaka onoj koja je potrebna za pokretanje atomizera.
Ove pokazatelje možete pronaći u tabeli N° 14b-15b-16b (strana 37-38-39).

a) Morate imati sigurnosni lanac kod tačke vezivanjab) Proverite da li je zaptivač “E” (FIG. 6) pravilno ubačen radi sigurnosti vezivanja.c) Ne prelazite nagib 30° u bilo kom pravcu iz bilo kog razloga (FIG.7)d) Kada je mašina zaustavljena povremeno podmažite priključke I cevi, držeći spojnice čistima.e) Izbegavajte da kardansko vratilo dođe u dodir sa tlom kada je mašina zaustavljena; koristite odgovarajuća uputstva, a ako drugog rešenja nema koristite lanac na poluzi za kačenje.
f) Kod vučenih atomizera gledajte da ne spuštate noseći deo traktora prenego što otkačite kardan jer može doći do oštećenja.
l) Za vučene atomizere, izbegavajte veoma uske krugove upravljača (max 30°) jer može doći do oštećenja kardana, priključka I pumpe (FIG. 7).
NIKADA NE KORISTITE KARDSKI PRENOS AKO SLEDEĆE STAVKE NEDOSTAJU:- ZAŠTITNI FIKSNI POKLOPAC NA PUMPI- ZAŠTITNA PLASTIKA KARDANA- ZAŠTITA NA TRAKTORSKOM PRIKLJUČKU

4.6 PUMPA
Kada koristite pumpu svesno poštujte uputstva u priloženom priručniku koji ste dobili od proizvođača.
Pumpa se može edintifikovati od strane pločice na samoj pumpi. Glavni podaci o pritisku, modelu I ostalim specifikacijama možete naći na istoj. Normalna I optimalna vrednost pumpe ne sme da pređe 550 RPM, veća brzina neće poboljšati performance, ali postoji rizik od ugrožavanja sredine I bezbednosti pumpe.
Postoji sigurnosni ventil na samoj pumpi da bi sprečio preveliki pritisak. Ne dirajte ovaj ventil iz bilo kog razloga, takođe proverite da nije u kontaktu s nekim crevom ili nekom cevi.
4.7 USISNI FILTER
Prskalica je opremljena usisnim filterom I filterom ketridža koji imaju odprilike 50 promera mreže, što je ekvivalentno sa rupom od 0,4 na 0,35 mm..

 

Ne upotrebljavajte prskalicu bez čitanja korisničkog uputstva.

12 Efikasan filter omogućava da atomizer radi ispravno.Treba povremeno proveriti da li je filter uložak čist, provera treba da se radi često ako postoje nečistoće u tečnosti.
Za uvid uloška filtera nosite gumene rukavice otporne na kiselinu, kako tečnost u filter ne može doći u kontakt sa rukama kada otvorite filter . Nemojte obavljati ovu operaciju kada pumpa radi jer pritisak blokira poklopac I sprečava uklanjanje.
Pre nego što uklonite poklopac filtera, proverite da li je isti izolovan od cevi odvrtanjem zadnjeg ventila (FIG. N°8) ili na 3-položajnom ventilu(FIG. N° 10, strana 14).
Nakon pranja uloška, vratiti poklopac vodeći računa da povežete kako treba koristeći ventile gore navedene.UPOZORENJE!: Ne rasipajte ostatke pranja u okolini!!

4.8 REGULATOR PRITISKA
Da biste koristili regulator pritiska, sledite upustva u priručniku vezano za regulatore pritiska. Regulator pritiska kontroliše sve, od najvažnijih funkcija zaprašivanja do najmanjih radova mašine. Temeljno pročitati uputstvo.
Radni pritisak I maksimalni pritisak na atomizeru određuje regulator pritiska koji štiti tok tečnosti u bilo kojim uslovima prskanja. (u ozbiljnim ali I veoma retkim slučajevima, ako su cevi blokirane, regulator oslobađa pritisak)
U nekim podešavanjima može postojati pumpa koja može da dostigne pritisak 50 bara. Preko regulatora pritiska dizajniranim za 20 bara. U ovom slučaju maksimalni pritisak koji se može postići je 20 bara.
Regulator može biti ručno montiran na atomizeru I na određenoj udaljenosti kako bi se lakše kontrolisao ili električna kontrola u kabini . Tu su I regulator verzija sa mehaničkim daljinskim upravljačem sa kablom. Ako traktor ima vodootpornu kabinu upotreba električnih kontrola je obavezna.
4.8.1 KOMPONENTE REGULATORA PRITISKA
Ispod ćete naći pokazatelje glavnih modela regulatora pritiska kojima AGRON oprema proizvode.
A glavna ON-OFF komanda: “otvori” pusta tečnost kroz sistem; “zatvori” ispražnjuje rezervoar
B maksimalni pritisak ventila: ručno podešavanje ventila (možete podesiti tako odvodi višak tečnosti kada je veći pritisak.
C Slavine: Otvoriti određenu slavinu za određenu komandu I vod(G).D pomoćna slavina: može se koristiti za razne dodatne opreme (uvek je manualna).
E Volumetrični ventil pritiska (proporcionalni):
(kada je prisutan) reguliše pritisak. Ventil automatski kompenzuje varijacije u brzini (u okviru istok prenosnika), zadržava količinu tečnosti koju isporučuje po površini (litar/herktar) nepromenjeno.
F Filter za samočišćenje: filter isporuke tečnosti.G regulator kompenzacije: oni omogućavaju da se održi konstantni pritisak kada su neki od ventila zatvoreni I utiču na tretmane rapsršivača. H manometar: ukazuje na radni pritisak
Povezivanja:R1 SnabdevanjeR2 OdvodR3 Volumetrički odvodR4 Dostava do daspršivačaR5 Pomoćna dostava
Kontrolna kutija za GCP ELETTRICO električnih regulatora I1 Glavni ventilI2 prekidač volumetrijskih regulatora (proporcionalno)I3 prekidač dostave do raspršivača 4.8.2 GENERALNE INSTRUKCIJE
Kada koristite regulator pritiska, poštujte uputstva priloženim u priručniku, u nastavku ćete naći pokazatelje za modele koje ugrađuje AGRON.
Sve regulacije I testovi se moraju obaviti isključivo čistom vodom.
Regulatori pritiska bez volumetričkog ventila (GCP3-tropoložajni –
GRH-RVA) Podešava maksimalni pritisak= Stavite glavnu kontrolu A u poziciju odvoda (“OFF”).
= Opustiti ventil u obliku točka za maksimalni pritisak B (u suprotnom smeru sata).
= Pokrenite pumpu aktiviranjem okretanja kardanskog vratila na 540 RPM= Otvorite glavnu kontrolu A (pozicija “ON”), manometer će biti aktiviran= Otvorite sve dodatne ventile C (pozicija “ON”)= Podesiti maksimalni pritisak B na određenu vrednost (u svakom slučaju manji od maksimalnog pritiska regulatora).Regulatori pritiska sa volumtrijskim ventilom (GCP ELETTRICO) Podešavanje maksimalnog pritiska
= Stavite glavnu kontrolu A u poziciju odvoda (“OFF”).= Opustiti ventil u obliku točka za maksimalni pritisak B (u suprotnom smeru sata).= Otvorite volumetrički ventil E kompletno.= Pokrenite pumpu aktiviranjem okretanja kardanskog vratila na 540 RPM= Otvorite glavni ventil A (position “ON”), manometar će biti aktiviran= Otvoriti odvodni ventil na filteru F neznatno (samo GCP ELETTRICO).= Zatvorite Volumetrički ventil E kompletno. Ako pritisak raste iznad maksimanog limita sistema, uverite se da je ventil B otvoren (proverite predhodne pokazatelje)
= Otvorite sve ventile C (pozicija “ON”)= Dodajte maksimalni pritisak sa B na vrednost veću od radnog pritiska (generalno 10-14 bara) a u svakom slučaju nižeg od maksimalnog pritiska koji system može dostići.
Podešavanje volumetrijskog pritiska.= Volumetrijski ventil E podesite na vrednost tretmana (pritisak se vidi na mlaznicama na osnovu brzine traktora)UPOZORENJE! Radni pritisak mora biti usklađen preko ventila I to ne na maksimalnom pritisku. U slučaju da je radni pritisak previše blizu do maksimalnog pritiska ventila, proporcionalni ventil ne može biti u stanju da pravlino nadoknadi varijacije u brzini.
Podešavanje povratnog voda= Zatvorite slavinu C (pozicija “OFF”).
= Podesiti odgovarajući kompenzator G dok se ne vratite na predašni pritisak ( prikazan na manometru)= Otvorite I zatvorite slavinu C I videćete da će pritisak ostati konstantan= Ponovite operacije iznad za sve slavine.
Ako se vrste mlaznica ne menjaju garantovaće se stalno prskanje tečnosti I preko tretmana koji su radili na različitim radnim pritiscima.
NB Ako je ceo set dizni promenjen Sva podešavanja ćete odraditi ponovo.

4.9.1 DOSTAVNI FILTERI (SAMO ODABRANI MODELI)
Ovo je posebno korisno ako koristite male mlaznice (nizak volumen), one su obično montirane na grane I imaju uložak 40-mreže (ekvivalent of a 0.4 mm rupom).
U verziji RV, standardni uložak ima 86 rupa u mrežici (ekvivalent 0.25 mm rupe) a drugi manometar se montira kako bi lakše nalazio greške.

UPOZORENJE: koriteći slavine na pumpi ili u svakom slučaju na prednjoj strain mašine ne stavljajte ruke blizu kardanskog vratila. Uprkos prisustvu CE standard zaštitnih poklopaca.

14 Na kraju svakog ciklusa tretmana treba očistiti ketridže: okrenite vosače u zatvoreni položaj, staviti komandu pod pritiskom I otvorite slavinu kod filtera za odvod.
Trebalo bi da periodično čistite uložak rukom, na osnovu proizvoda koji se koristi. Zaustavite pumpu za čišćenje. Nosite gumene rukavice I druge lične zaštite prilikom čišćenja.
4.10 PUNJENJE REZERVOARA
Mašine za odbrambene tretmane useva, uzimajući u obzir bezbednosti ljudi, životinja I zaštitu životne sredine, moraju biti popunjena samo indirektno iz otvorenih vodotoka I samo slobodnom padu vode is vodovoda. Cev za punjenje nikad ne sme doći u kontakt sa tečnošću unutar rezervoara I stoga voda mora uvek padati inad gornje ivice ulaza za punjenje I kroz filter instaliranim na njemu.
Na rezervoaru postoji pokazatelj tačne količine tečnosti. Ovaj pokazatelj je tačan kada je rezervoar na ravnom terenu; Stvarni ukupni kapacitet poklapa se najvećim brojem. Svi punjivi sistemi montirani od AGRON-a na svojim mašinama imaju zaštitu od preliva.

a) PUNJENJE TROPOLOŽAJNIM DEVIJATOROM (Fig. 10- Fig. 11).Moguće je da popunite rezervoar na pumpu I plutajuići filter G (cod.1002/0080F) sa 6 metara gumenog creva (plutajući filter vam omogućava da uvek usisavaju čistu vodu).
= Povežite crevo T do deviatora D koristeći optimalno crevo do usisnika.= Okrenite polugu deviatora D do punjive pozicije= Postavite drugi kraj creva, na kojem ste postavili filter G, u poziciji potopljenoj u vodi.= Startujte napajanje vode ostavljujući regulator C u odvodnu poziciju (ne morate podesiti pumpu da bude pod pritiskom).= Punjiva brzina u litar/minut je jednaka brzini pumpe P.
= Vizuelno proverite nivo tečnosti u rezervoaru I posle punjenja zaustavite pumpu I vratite polugu na deviatoru D nazad u radni položaj
= Otkačite crevo T od deviatora D.

b) PUNJENJE PREKO USISNOG FILTERA (Fig. 3- Fig. 11).
Ako tro položajni devijator nije ugrađen možete puniti rezervoar preko usisnog filtera. Odvijte zadnje krilo filtera koristeći G1 1/2″ navoj, povežite cev T sa plovnim filterom preko spojnice. Isto tako brzina punjenja u litar/minut jednaka je brzini pumpe.

c) PUNJENJE IZBACIVAČEM PROTIV ZAGAĐENJA (Fig. 12)
Ako se punjenje sa izbacivačem protiv zagađenja odvija (montirane kao standard na nekim modelima) onda bi trebalo da postupite na sledeći način := Stavite otprilike 10-30 L vode u rezervoaru I pokrenite pumpu.= Skinite kapicu izbacivača E I ubacite crevo za punjenje T.= Postavite drugi kraj creva, nakojoj je zakačen filter G, u poziciji natopljenim vodom.
= Otvorite slavinu koja snabdeva izbacivač (na pumpi P ili regulatoru C).
= Povećavati pritisak dok ne dostigne vrednost koja je dovoljna da usisa tečnost.
= Vizuelno proverite nivo tečnosti unutar rezervoara I nakon popunjavanja Isključite cevi T on izbacivača, zatvorite slavinu I stavite kapicu. 4.11 TEST ČISTOM VODOM
To je dobra praksa da se uradi test sa čistom vodom (bez hemijskih proizvoda u rezervoaru) pre prvog tretmana da bi ste se uverili da atomizer pravilno radi I da se upoznaju kontrole. Za uputstva o tome kako da se nastavi sa tretmanom vidi poglavlja prskanja.

4.12 MEŠANJE HEMIKALIJA
Aktivna supstanca može se mešati korišćenjem relevatnih mešalica pre I tokom tretmana. Pravilno mešanje je osnova pravilnog uzganjanja useva. Preporučujemo neke korisne dodatke kao što su mikser zap rah I tečnosti (vidi sledeću tačku)
Da biste izmešali proizvod u rezervoara postupite na sledeći način:
a) Mašine visokog pritiska od 30 do 60 bara (FIG. N° 13): pokrenite mikser (ili izbacivač) za otprilike 10-15 minuta na maksimalni pritisak na raspolaganju.
b) Mašine za nizak pritisak, maks 20 bara= Sa izbušenom cevi na odvodu, pokrenite pumpu na oko 540 RPM obrtaja sa . (FIG. N° 14) I podesite regulator pritiska na odvod za najmanje 10-15 minuta.
= Pokrenite pumpu za snabdevanje miksera (ili izbacivač) na maksimalni pritisak na raspolaganju najmanje 10-15 minuta. (FIG. N° 13)
Neki modeli sa malim rezervoarima nisu opremljeni mikserom I trebalo bi da koristite odliv regulatora pritiska: pokrenite pumpu na oko 540 obrtaja sa regulatorom pritiska u položaju za odvod za najmanje 10-15 minuta. (FIG. N° 15)

4.12.1 MANUELNO PREMEŠAVANJE
Razredite supstance rukom pre nego što sipate u rezervoar, (morate nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, kao što su gumene rukavice, maske ili zaštitne naočare, odela, itd.)

 

4.12.2 PREMEŠAVANJE NA POKLOPCU (OPCIONALNO):
Otvoriti poklopac I sipati sav hemijski prah u filter, zatvorite poklopac I otvorite slavinu za napajanje sve dok se sav prah ne rastvori.
4.12.3 PREMEŠAVANJE U REZERVOARU SA MALIM PERAČEM (LASER – FUTURA P16-P20 serije) (pogledajte Fig. N° 16)
– Nakon što oslobađate ručicu “g”, spremite mikser I podignite poklopac D.
– Otvorite slavinu A na pumpi tako da tečnost teče na maksimalno pritisku od8 bar, onda otvorite poklopac B na rezervoaru.- Ubaciti proizvod da bi se mešao nakon što ste ponovo zatvorili D, pretisnite ručicu C da bi mešali proizvod, gledajući nivo tečnosti tako da budete sigurni da se neće preliti.
(Da bi se sprečilo prelivanje I bismo pomogli da se praškasti proizvodi lepo mešaju uvek imate B) otvorenim.
Da isperete system pratite naPoklopac D-otvorite slavinu A I snabdevajte je pritiskom od najmanje 8 bara. -uvesti koš za pranje umetanjem cevi E. –budite sigurni da li je sve isprano kako treba. –Ispraznite tečnost u rezervoaru otvaranjem poklopca B.
-Ako perač nije snabdeven čistom vodom I nije opremljen opcionom električnom pompom, morate ponovo da ispereta čistom vodom ručno.

 

UPOZORENJE: MAX Ne aktivirajte system ako 8 bar Izbacivač nije u fuknciji. (116 psi)

 

UPOZORENJE: koristeći slavine na pumpi ili u svakom slučaju na prednjoj strain mašine dovodi u opasnos operatera jer je blizu kardanskog vratila. Uprkos prisustvu CE standard zaštitnih poklopaca, trebalo bi da obratite pažnju.

UPOZORENJE: koristeći slavine na pumpi ili u svakom slučaju na prednjom strain mašine stavlja operatera u opasnost zbog kardanskog vratila. Uprkos prisustva CE standard obratite pažnju.

H2O Ovaj simbol govori spa Da očistite rezervoar unigreen Na mašini I da Operete sistem3215/0585F

16 TEČNOSTI KOJE SE UPOTREBLJAVATI ZA ISPIRANJE SISTEMA TREBA VRATITI U REZERVOAR I DA SE ISPRSKA NA TERENU.
Na krajurada, zatvorite poklopac B zatim zatvorite slavine A, ubacite mikser u kućištu I blokirajte kuku “g”.
4.13 PRANJE ATOMIZERA
Nakon svakog tretmana, temeljno očiste opremu, perujući mašinu spolja I iznutra. Prljava oprema je veoma opasna po ljude pogotovo za decu. Pražnjenje ostatke pranja u okruženju jer strogo zabranjeno. Isprskati ostatke tečnosti na terenu ili useve gde neće biti štetni.

4.13.1 KRUŽNI PUT PERAČA
Neki modeli atomizera su opremljeni kru žnim peračima (FIG.17). Ovaj rezervoar mora biti ispunjen čistom vodom I koristi se za ispranje celog kruga, uključujući usisavanje, isporuku, pumpu, regulator I mlaznice. Zahvaljujući praktičnim rotirajućim diznama lako je isprati system iznutra.
NB: Za potpuno čišćenje rezervoara I cevi bez ostataka raznih supstanci preporučujemo dodavanje 2 kg sode u tečnosti za ispiranje na svakih 100 litara vode.

Na kraju tretmana, isprati kolo I rezervoar.
a) Zaustavite membrane pumpe istupanju iz struje (OFF).b) Proverite da li ste ispunili kružni sistem za pranje atomizera (C).c) Uverite se da glavna kontrola regulatora pritiska bude isključena I das u svi raspršivači zatvoreni.d) Okrenite usisni devijator A u poziciju pranja (H2O).e) Pokrenite membransku pumpu angažovanjem napajanja.f) Povećati broj obrtaja motora dok sve tečnosti u rezervoaru za pranje kolaC nisu usisane.g) Okrenite membransku pumpu na OFF I okrenite deviator A na random mestu (REZERVOAR)).h) Okrenite glavnu kontrolu ON, Tako da ima pritiska u kolu.i) Pokrenite pumpu ponovo I upotrebite slavinu za na samom regulatoru (ili na pumpi P) koja dostavlja rapsršivačima B.j) Posle nekoliko minuta možete da zatvorite rezervoar za pranje preko slavine.k) Odložiti ostatke pranja na delu terena gde neće izazvati nikakvu štetu. l) Nakon što ste završili pranje, zaustavite pumpu
NB: na kraju ciklusa pranja, ako postoji rizik od smrzavanja, za oko 500 grama normalnog antifriza koje se koristi I za automobile sipati u sistem.

5 GRUPA RAPSRŠIVAČA
Svi atomizeri imaju ventilator ili rotor velike brzine. Morate preuzeti odgovornost na sebe I da se čuvate raznih efekata koje može izazvati: kao što su osipi, stradanje kože I to u maloj meri, može biti I veoma opasno posebno za oči I lice.

5.1 GRUPE OSOVINSKIH RASPRŠIVAČA SA KOTUROM
Atomizeri koji imaju prenosni most između pumpe I ventilator oprenljeni su neutralnim stepenom prenosa 1:4.26, brzina okretanja ventilatora 2,300 RPM.
Treba da povremeno proverite zategnutost kaiševa. Ako postanu previše olabavljeni morate ih dobro pritegnuti B I zavrteti navrtke A da bi pritegli kaiševe. Ne zaboravite da proverite I opet zategnete B posle rada atomizera. (FIG.18)

5.2 GRUPE OSOVINSKIH RASPRŠIVAČA SA REDUKTOROM
Prenos energije od pumpe do ventilator vrši se kroz reduktor sa jednim ili dva neutralna zupčanika.
Normalna brzina okretanja ventilator je 1950 RPM u prvoj brzini 2500 RPM u drugoj, na reduktoru sa 2 brzine (razmera 1:3.6 – 1:4.6) i 2,500 RPM na reduktoru sa jednom brzinom (1:4.6) sa snagom stvorenom na 540 RPM. Možete promeniti brzinu sa jedne na drugu polugom na samom reduktoru u zadnjem delu mašine. Ručica ima 2 ili 3 pozicije u zavisnosti od modela (možete koristiti pumpu bez upotrebe ventilatora).
UPOZORENJE: promena ručece menjača mora da se koriste samo sa ugašenim sistemom, okretati kardansko vratili polako da bi došli u dobru poziciju ručice (postarajte se da traktor bude ugašen).
Postoje dva deflektora I da bi system radio kako treba morate pratiti: levi deflector (gledajući atomizer od pozadi) podiže I spušta kod mašine sa reduktorom, obrnuto nego kod onih sa ručicom (kada se ventilator okreće u suprotnom smeru).
Za održavanje reduktora (vidi tačku 8.2.3 podmazivanje reduktora).

5.3 GRUPE RASPRŠIVAČA SA PREDNJIM USISNIKOM
Ovi modeli imaju prednje usisavanje sa isporukom vazduha na uskom zadnjem delu mašine. Ova karakteristika garantuje veće prodiranje kroz vegetaciju biljke (pogledajte fig. 19)
Postoje dva modela Raspršivača sa prednjim usisnikom:
– Osovinski ventilator: se koristi za tretmane kao tradiconalni množilac raspršivača u grupama, uz isporuku vazduha kružnoj kruni.- Tangentni ventilator: za upotrebu u malim I srednjim redovima loze. Postoje verzije pogona ili reduktor verije, podesivi raspršivači mogu da se montiraju na različitim visinama.Usmerivači ovih raspršivača imaju sklonost koja se može podesiti 5°, sa pozicijama 20° do 40° (kako je standardno postavljen na 35°); da bi se sve prilagodilo kako treba morate slediti odgovarajuće podešavanje (Fig. 20, strana 18).

RADNA TEMPERATURA
Toplota se generiše trenjem između različitih pokretnih komponenti I na osnovu moći prenosa. Temperatura reduktora zavisi nivoa zagrevanja I stanja komponenti koje su pod pritiskom rada.
Specifikacije se odnose na uslove životne sredine sa temperaturom od -10° +50°C (14°C -122°F).
Maksimalna radna temperature na samom kućištu je 90°C (200°F) established da bi garantovala dovoljnu viskoznost ulja. Temperatura spoljnjeg dela može proširiti temperature ka unutrašnjosti. Ispravna upotreba uljnih delova je garantovana pod unutrašnjim pritiskom od 0,5 bara. Oprema koja se koristi za teška opterećenja je instalirana već na atomizeru.

Određeni modeli

18 Ovu operaciju može izvršiti samo kvalifikovano osoblje poštujući položaj pojedinačnih lopatica tako da ne bi uticalo na ravnotežu ventilatora. Ne
balansirane lopatice mogu da dovedu do brzog trošenja reduktora I samog ventilatora stvarajući mašini neispravnost.

 

5.4 OSOVINSKI ROTOR
Generalno novi modeli rotora su opremljeni sa 7 lopatica od aluminijuma ili od najlona I fajberglasa gde lopatice imaju promenljiv nagib od 20° do 40° sa podešavanjem koraka 5° (u nekim slučajevima se buše referentni diskovi)
FIG. 20.Ugaono kretanje svih lopatica, ukoliko se radi pravilno, ne menja dimaničke ravnoteže na grupe ventilator.Da biste promenili nagib lopatica (standardni set je podešen na 35°)postupite na sledeći način:a) Uklonite zaštitnu mrežu.b) Odvrnuti šrafove A koji drže okretač (centralni poklopac), svaka lopatica ima dva šrafa B na strani, jedan na desnoj I jedan na levoj. Odvijte dva šrafa dovoljno da možete okrenuti lopaticu (zamenite izbušene diskove). Da napravite dodatke na lakši način, postoje reference blokiranja elementa C.c) Nakon što ste pozicionirali lopatice, obavljajte operaciju na sledeći način, zavrnuti prvi šraf dovoljno da ga blokira u mestu nakon toga drugi.d) Ponovite operaciju na svim lopaticama I nakon toga što ste proverili da sve imaju isti ugao, pritegnite okretač I vratite zaštitnu mrežu. Ventilator je dinamički izbalansiran, različiti brojevi podmetača pod zavrtnjima blokira lopatice za balansiranje.
Vi ne treba da menjate položaj perača ili da dodate ili oduzmete neki. Samo zategnite dole zavrtnje sa umerenom snagom jer imaju aluminijumsku nit.

5.5 KVAČILO
Veliki aluminijumski I najlonski raspršivači imaju centrifugalno kvačilo što čini mogućnost angažovanja rotora ventilatora postepeno.
Ovo sprečava trzaje, zbog inercije rotora ventilatora, što može imati negativan efekat na prenos.
Za centrifugalna kvačila obično ispravna brzina pokretanja mašine ne sme biti manja od 450 rpm u min. Naročito ako koristite prvi stepen prenosa na reduktoru.
Generalno kvačina sa navlakama I ploča od materijala sa velikim koeficijentom trenja su opremljena, ne nekim malim modelima gumene spojnice mogu biti instalirane.

5.6 GRUPA RASPRŠIVAČA SA TOPOVIMA
Top ventilatora je opremljen reduktorom slične, normalne odnosno rapršivačke grupe I sve njegove radne karakteristike su iste. Glavna razlika u odnosu na osovinske raspršivačke grupe je da je centrifugalni ventilator rotora napravljen od pocinkovanog čelika, ventilatori u ovoj vrsti su fiksni I ne mogu se podesiti , za kvačilo. Ovaj ventilator rotora proizvedu dostavu koja je mnogo veća sa veoma velikom brzinom protoka vazduha. Ovo podešavanje mora da se uradi sa rotora ventilator zaustavljenim zbog velike brzine u vazduhu te je ovakvo kretanje opasno.

5.6.1 MANUELNA GLAVA
Top ventilatorske grupe može biti opremljen okretanjem glave (maksimalni nagib 180°) podesiv rukom.

5.6.2 HIDRAULIČNA UPRAVLJAČKA JEDINICA
Na upit hidraulike (nagib 90° strogo) I rotiranje (maksimalna rotacija 270°) glave je dostupna. 5.6.3 HIDRAULIČNE KOMPONENTE
Navijači topova mogu biti otpremljeni sa hidrauličnim pogonom: sa uklopljenim cilindrom direktno (30° inclination roughly) or a motor with a pinion and chain (180° strogi nagib).

5.6.4 SNABDEVANJE ULJEM SA TRAKTORA
(za hidraulične sisteme)
Povežite isporuku I pražnjenje I brzo uklonite spregu sa vezama poštujući pravac toka.
Distributer tj. Ulaz cevi je priključen na aluminijum protoka odvojenog ventila.Separator protoka mora biti pravilno podešena tako da posalje manje od 4-5 L/1° distributeru u cilju sprečavanja da cilindri budu na velikoj brzini kretanja. Ako je registrovanje prstena matica ne vidljivo onda moraju biti instalirane fiksne spojnice.
Bilo koje nečistoće u ulju mogu da blokiraju prigušnice I kao posledica može blokirati cilindar. Uklonite preventivno sve nečistoće . Ventili visokog pritiska distributera je regulisan na oko 150 bara.
Da bismo sprečili zagrevanje ulja preporučujemo dostavu distributera raspršivača samo kada su cilindri upotrebljeni.Preporučujemo da samo kvalifikovano osoblje vrši podešavanja. Obratite pažnju na efikasnost hidrauličnih komponenti kao I na cevi radi sprečavanja od rasprskivanja.
Uradite kompletnu proveru svih cevi na godišnjem nivou, preporučujemo zamenu hidrauličnih cevi svake 3-4 godine.

 

 

 

6 PRSKANJE

6.1 OPIS TIPOVA RASPRŠIVAČA
Različite vrste raspršivača su opremljeni sa jednu ili dve glave . Generalno imaju protivkapni system I izrađeni su od mesinga, pogodni su za pritiske do 40 bara, neki modeli su niklovani.
Raspršivači mogu biti opremljeni različitim vrstama dizni, stegnuti određenim navrtkama za raspršivač. Raspršivači obično koriste veliku količinu, Ø18, keramičke pločice I male konične otvore (Geoline MGA ili Braglia). Raspršivač topova imaju mlazni držač sa podesivim protocima I sprej koji ima veliki obim, keramičke pločice Ø15 UMESTO Ø18.
Svi raspršivači koji se obično koriste imaju tri pozicije (FIG. 21):
a) Prska – ako je strana sa diznom okrenuta suprotno od držača, Paralelno sa protivkapnim ventilomb) Zatvoreno – Ako je raspršivač 90° u ondosu na protivkapni ventil ili koliko god je orenuta ka unutrašnjosti atomizerac) Dizna druge strane raspršivača – Kada su one okrenute prema spoljašnosti paralelno sa protivkapnim ventilom.

6.2 OPIS TIPOVA DIZNI
Kod mlaznicama je izuzetno važno da se dobije tačan rapored sredstava na vegetaciju koja se tretira. Loš kvalitet čini da mlaznice ne raspoređuju lepo sredstva na tretirane površine.
Mlaznice se proizvode u različitim veličinama, da rade sa preciznim ospegom pritiska I da stvori određene vrste kapi; korišćenje mlaznica za svrhu za koju nisu predviđena smanjuje preciznost I trajanje dizni.

N.B. da bi izračunali različite opsege dovoljno je pomnožiti vrednost lt/ha odgovarajućom širinom navedenom u tabeli I podeliti ga sa novom širinom.
Primer-
U tabeli: 907lt/ha širina reda 3m.
907×3 = 971 Lt/ha širina reda 2,8m
2,8
6.2.1 NORMALNA VREDNOST KONIČNIH DIZNI (OVER 500L/HA)
Delimično napravljena od keramike, ova mlaznica se sastoji od raznih delova. One su posebno otporne na habanje I dizajnirane su da rade pod visokim pritiskom (25-45 bar) proivođuči kapi srednje veličine sa jakom turbulencijom. Ova turbulencija čini ih pogodnim za prodiranje bujne vegetacije pa su poggodne za fungicide I insekticide. Postoje različite veličine dizni I njihovog rasprskivanja N° 1, strana 34.
6.2.2 NISKA VREDNOST KONIČNIH DIZNI (150-500L/HA)
Napravljena od dva keramička komada sa bojma plastičnim umecima, One su dostupne u različitim veličinama koje su identifikovane u boji (pogledaj tabelu 3 strana 34).One su posebno dizajnirane da dobiju veliki broj sitnih kapljica sa snažnom turbulencijom čak I na niskim pritiscima (2-3 bars). Ova turbulencija čini ih pogodnim za prodiranje bujne vegetacije pa su pogodne za fungicide I insekticide. Dizne MGA Tecomec serija su u ovoj kategoriji.
6.2.3 PROTIVKAPNE DIZNE
Specifične protivkapne dizne su dostupne u AGRON-u. Osnovna karakteristika ovih dizni je da eliminišu efekat magle proizrokovan prisustvom kapi koje su osetljive na vetar. Za sve dodatne informacije obratite se AGRON-u.
6.3 KALIBRISANJE OSOVINE VENTILATORA ATOMIZERA
(tabele na stranici 25 – 31)Tabele na stranama 25-31 su da lako izračunaju distribuciju litara/Ha
a) Odaberite tabelu relevantno za koju grupu atomizera tražite (glavna referenca je broj mlaznica)b) Nađite rastojanje između redova vegetacije I pričnika dizni koje se koriste (keramičke pločice ili MGA).c) U horizontali odaberite radnu brzinu I distribuciju litara/HA, a na vertikalnoj skali naći pritisak koji će da se koristi.d) Podesite pritisak da dobijete potreban tretman.Ako se razmak između redova razlikuje od onog u tabeli možete lako izračunati distribuciju u proporciji: na primer sa razmacima između redova 8m, podeli cifru za litar/HA rastojanje između redova 4m od pola, sa udaljenosti između redova 2,5m dvostruka figura za rastojanja između redova 5m.
Zadnja linija tabele ukazuje na ukupnu isporuku ventilatora.Ako je atomizer opremljen sa nestandardnim diznama, tabela prskanja pojedinim diznama je na strain 34..
Za izračunavanje distribucije litara/HA koristite sledeću formulu:

 

Vd = 600 x Q I x V Gde: Vd = Obim za distribuciju (L/ha) Q = Zbir isporuke dizni (L/min) I = Rastojanje između redova (m) V = Brzina traktora (Km/h)
PRIMER:Razmak između redova: 5 mBrzina: 6 Km. / hRadni pritisak 30 baraVentilator Ø 800 sa 14 standardnih, dizni veličina (Ø 1.0)
Q Ukupno raspršivanje dizne (Tab. 1 str 34) 2.96×14= 41.44 L/min

20
Vd = 600 x 41.44 = 829L/ha 5 x 6
N.B. : U zavisnosti od sezine vegetacije ona može biti manje ili više bujna; imati u vidu pre početka tretmana. Ako biljke nemaju mnogo lišća treba smanjiti količinu lt/ha, koristeći manji pritisak ili zatvaranje jedne ili više raspršivača ventilator..
6.4 KALIBRACIJA TOPOVA ATOMIZERA
( Tabele na stranama 31-33 )
Mlaznice sa topa ventilator su uglavnom namenjene za lečenje šumskog drveća ili druge visoke biljke kod kojih je ne moguće voziti mašinu između redova (npr. Duvan ili slične culture). Oni se takođe koriste u sektoru gajenja plastenika.
Kada raspršujete atomizersku hemijsku mešavinu na rastojanjima, koja mogu biti preko 40m nije moguće verifikovati tačnu distribuciju I tretiranje na području. Zbog efekta vetra, postoi pisustvo turbulencije tako da ne preporučujemo korišćenje topova sa hemijskim proizvodima koji trebaju raspršavati sa velikom preciznošću
Ne upotrebljavajte herbicide ili slične proizvode.
6.4.1 TRETMAN VISOKIH BILJAKA
a) Koristite tabele stranica 31-33 birajući jedan tip topaz a upotrebu I broj raspršivača.b) Na poslednjem redu izabrati dostavu u lt/min koja ides a odabranim radnim pritiskom.c) Zatim isprskati određene litre na biljci definisajući određeno vreme prskanja..
6.4.2 TRETMANI ZELJASTE KULTURE
a) Koristite tabele stranica 31-33 birajući jedan tip topa radi upotrebe I broj raspršivača za zeljaste kulture.b) Nađite koliko domet imaju dizne koje ste izabrali za upotrebu (keramičke ili MGA dizne)c) U horizontalnom delu, odaberite radnu brzinu I distribuciju lt/ha, a na vertikalnoj skali odredite pritisak za upotrebu.d) Podesite pritisak da bi dobili potreban tretman.Beleška: minimalni domet je naveden u tabeli I može značajno varirati u zavisnosti od usklađivanja pojedinačnih mlazeva (manje ili više). Da biste proverili tačan vetar ventilatora radite testove čistom vodom.

 

7 RUČNI RASPRŠIVAČI
Kada koristite ručne raspršivače imajte u vidu sledeće napomene:
= Ne usmeravati mlaz tečnosti prema električim vodovima ili zonama gde postiji električna struja, kuće ili gde ljudi mogu prolaziti.= Ne usmeravajte mlaz na ljude ili životinje.
Raspršivač može izazvati ozbiljne povrede jednostavno I samo zbog mehaničke sile tečnosti pod pritiskom.
= Nikada ne blokirajte prskanje poluga raspršivača u otvorenom položaju, jer ako raspršivač padne može biti bez kontrole.= Na kraju rada nakon šti ste pristali da zaustavite pumpu, proverite da li je preostao određeni pritisak u crevima da bi ste izbegli neočekiva situacije kao što je odlitanje raspršivača prilikom odstrane raspršivača.
Postoje razne vrste raspršivača; sa polugom, Mitra sprej puška ili pištolj. Za dodatne informacije obratite se priručniku u paketu.Poluga raspršivača je kontrolisana otvaranjem poluge A koja, uj zavisnosti od

 

22 Toga koliko je pritisnuta, raspršava konično (širina – daljina). Standardna dizna je Ø 1.5
Mitra pištolj može da proizvede direktan mlaz ili kupast sprej a vrstaraspršivanja je odabrana stiskom ručice B napred ili nazad pa nakon toga
pritiskom na ručicu C. Standardne dizne su Ø 2.5
Rezervne mlaznice sun a raspolaganju za sve rapsršivače I kapaciteti suoznačeni u tabelama TAB.4 i TAB.5 ( strana 35).

8 ODRŽAVANJESve operacije održavanja I popravki moraju biti urađena samo u situaciji ugašene pumpe I kardanskog vratila I ispranog sistema od hemikalija. Održavanje atomizera je od suštinskog značaja za održavanje visokog nivo bezbednosti. Takođe se konsultovati sa pojedinim priručnicima glavnih komponenti atomizera.
8.1 PROGRAMIRANO ODRŽAVANJE(TAB. N° 7, strana 36)
Preporučujemo da koristite tabelu programiranu da prati održavanja na vreme I da atomizer ostane efikasan I random stanju.Za velike I važne poslove održavanja preporučujemo da koristite normalnu AGRON uslugu koja vam je na raspolaganju kod vašeg prodavca, (ako je neophodno) menjajući delove koristeći samo originalne delove.
8.2 RUTISNKO ODRŽAVANJE= Posle svakog tretmana oprati unutrašnjost rezervoara I ceo system kako je navedeno u stavu 4.13
= Povremeno proverite da su sita dizni I usisni filter čisti.= Proverite nivo ulja u zapreminskom kompenzatoru pumpe.= Upotreba hemijskih proizvoda koji su posebno štetni za nitrilnu gumu mešanja mogu izazvati oštećenje membrane pre vremena.
U ovakvim uslovima proveravati stanje komponenata češće. Postoje membrane napravljene od specijalnih materija (viton I desmopan) koje su dostupne na zahtev korisnika.
= Kada radite tretmane sa bakarnim hidroksida treba dobro paziti da temeljno očistite system pranja posle svakog tretmana, jer hidroksihloridi napadaju delove koji nisu zaštićeni toplim cinkovanjem. Da biste sprečili hemijske napade preporučujemo prskanje transparentnim bojaman na delovima koji su najviše izloženi I opremanje atomizera nerđajućim čelikom.
8.2.1 ČIŠĆENJE DIZNIProverite stanje trošenja dizni I zamenite ih, kada isporučuje oko 30-35% od teoretskog nivoa
Ako primetite čak I delimičnu blokadu dizne postupite na sl. način:- Isljučite pritisak I zaustavite mašinu- Odvrtite maticu koja drži diznu- Čistite malom četkicom Ili niskim pritiskom, ne koristite nokte, udarceI sl.- Sastaviti mlaznice sa zamenjenim sitancima.
8.2.2 PODMAZIVANJEPokretne mehaničke komponente moraju biti podmazane kako bi se sprečilo habanje I pregrejavanje. Ovo podmazivanje možete odraditi mašću ili uljem: ulje omogućava znatno veće brzine, uopšteno mast se koristi za podmazivanje ležajeva sa vetrikalne ili kose ose da bi istrajale što duže.
8.2.3 PODMAZIVANJE REDUKTORAReduktori su obično podmazani lubrikantima u tkzv (uljno kupanje), u posebnim slučajevima NLGI mast se koristi. Viskoznost je suštinska karakteristika maziva ulja I to se vidi po SAE (society of auto-motive engeneers) deklaraciji o uljima za menjače I diferencijale. Specijalni aditivi poboljšavaju kapacitet ulja za podmazivanje da bi održalo rad na visokim pritiscima I temperaturama. Preporučujemo da se koristi SAE 90 ulje za reduktore. Količina ulja se utvrđuje nivoom na posudi za ulje. Veća količina ulja ne poboljšava uslove podmazivanja I može da dovede do pregrevanja u kutiji. Promena ulja štiti delove od opasnosti povezane sa habanjem I prisustvom metalnih čestica koje mogu biti prisutna, posebno u prvom period upotrebe. Preporučujemo zamenu ulja nakon prvih 50 radnih sati, a potom na svakih 500 sati.
Količina potrebnih ulja je naznačeno na nalepnici u blizini reduktora (FIG. 23)
UPOZORENJE: ulje koje se koristi ne sme biti rašireno u okruženju i I moraju biti stavljani u relevantne kontejnere.
8.3 NEOBIČNO ODRŽAVANJENa kraju sezone intenzivne upotrebe, ili svake dve godine pri normalnoj upotrebi, dobra je ideja da specijalizovano osoblje obavlja opštu proveru mašine.

8.4 POPRAVKEPreporučujemo normalnu AGRON podršku dostupnu kod naših distributera da obavlja bilo kakve popravke ili se obratitie specijalizovanoj radionici. Tokom svih popravki, naročito kada se vrši zavarivanje mašine system mora biti ispran od hemijskih sastojaka. Ako ma[ina mora da bude podignuta npr. (da biste promenili točak) sledite uputstva u tački 4.3 ovog priručnika.
Takođe proverite da li je mašina zaustavljena, povezana sa traktorom I da li koristi podupirače da bi blokirali okretanje točka I pričvrstili za teren.Ako koristite priključak (ručni ili hidraulični) proverite da li koristite priključak koji je pogodan za ram tako da atomizer ne može skliznuti. Priključak mora biti postavlj ispod glavnog rama mašine blizu točka. Uverite se da li je zemlja odgovarajuća: ako je potrebno upotrebite drve grede ili drugi otporan material da bi izdržao težinu atomizera..
8.5 SKLADIŠTENJE U MAGACINU I TRANSPORTAtomizer se mora držati u zatvorenim prostorima daleko od preterane vlage I zaštićen od mraza. Pogotovo ako je opremljen elektro regulatorom pritiska, elektro motorom ili računarom I sl. komponentama.Pre skladištenja mašine, nakon što je oprana, nanesite svetli sloj ulja.
Ako temperature može pasti ispod nule, istočite ostatke tečnosti I dodajte odprilike 0,5 l 100% antifriza za automobile.
Za transport mašine partite uputstva u tački 4.3 ovog priručnika.
8.6 VRAĆANJE NAZAD U POGON POSLE ZIMSKE PAUZEPre upotrebe mašine nakon dugog perioda neaktivnosti trebate proveriti. prateći uputstva u tački 4.2 I istočiti antifriz.
Nikada ne okrećite osovinu pumpe ako mislite da je možda led u njoj. Da biste proverili ovo, uverite se da možete da okrenete osovinu rukom bez povezivanja na traktor.
Nakon što ste povezali mašinu na traktor (vidi tačku 4.4) pratite uputstva u priručniku za trenutnog korisnika, kućište pumpe, regulatora pritiska i pribora.

8.7 DEMONTIRANJE I ODLAGANJEKada će prskalica biti ostavljena van upotrebe treba je isprati sa velikom pažnjom da bi uklonili sve ostatke hemijskih proizvoda, partite uputstva u tački 4.13 ovog priručnika. NAPOMENA: neophodno je prdržavati se individualnih zaštita uređaja I otpada. Odlaganje otpada koji proizilazi iz otvaranja mašine mora biti zbrinjen uz poštovanje životne sredine izbegavajući zemljišta, zagađenje vazduha I vode. Lokalno zakonodavstvo na snazi mora se poštovati u svakom slučaju.
Imajte na umu da je otpad shvaćen kao bilo koja suspstanca ili objekat koji ulazi u kategorijama prikazanih u prilogu A u delu IV zakonodavnog dekreta 152/2006, da je nosilac u obavezi da uništi isti.
Otpad koji proizilazi od otvaranja mašine klasifikuje se kao poseban otpad.
8.7.1 MATERIJALI ZA DEMOTAŽUBez-opasni specijalni otpad je onaj koji se može povratiti u skladu sa Uredbom ministarstva iz februara 1998 godine:• Gvožđe, aluminijum, neirđajući čelik I barkeni materijali• Plastični materijali• Elektronske karte• Hidraulična ulja• Električni pogon
8.7.2 INDIKACIJA ODGOVARAJUĆEG TRETMANA OTPADA Pravilno upravljanje posebnih otpada predviđa:
-Skladištenje na odgovarajućim mestima, izbegavajući mešanje opasnog otpada sa ne opasnim. Osigurati da ovlašćeni prevoznici I prijemnici obavljaju svoju transport dužnost. Transport nečijeg otpada u ovlašćenim sabirnim centrima dozvoljeno je isključivo ako su upisani u registar za upravljanje životnom sredinom.
8.7.3 ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPADItalijanska vlada je usvojila directive Evropskog parlamenta odlaganja električnog I elektronskog otpada EEAW (2002/95/CD I 2003/108/ CE propisima) uredbom N° 151,Jula 25 2005).
Uspostavljene mere I postupci u cilju da:
23 a) Preduhitri proizvodnju EEAW;
b) Promoviše ponovnu upotrebu, reciklažu I druge oblike EEAW, kako bi se smanjilakoličina za slanje I odlaganje;c) Poboljša u smislu životne sredine, akcije subjekata koji učestvuju u životnom ciklusu ovihmašina (proizvođači, distributeri, potrošači I operateri) koji su direktno uljučeni u tretman= EEAWd) Smanjenja upotrebe opasnih supstanci električnih I elektronskih otpada.
Uredba nameće ograničenja I eliminaciju nekoliko supstanci prisutnih u EEAW: olovo, živa,kdmiju, hrom, šestovalentni hrom, polibromovani Befenila, polibromirani difenil I polibromiranidifenil etri.Mašina je dizajnirana I napravljena u skladu sa ovim uputstvom. Pratite pokazateljeprikazane ispod.Simbol sa strane, pokazujući blokiranu korpu na točkovima ukazuje na odvojeno sakupljanjeelektričnih I elektronskih otpada mašine.
Korisnik ovog uređaja može uvek kontaktirati sabirne centre pokrenute od lokalnih vlasti ili AGRON kompaniju direktno, ili da zahteva povlačenje od strane prodavca u cilju obavljanja pravilnog odlaganja otpada.

 

Obično se koriste rezerni delovi:

Deo Opis Šifra Jedan Ø18 protivkapni nosač dizne 1224/0194F priključak (1/4″ mount) bez dizne Dupli Ø18 protivkapni nosač dizne 1224/0195F priključak (1/4″ mount) bez dizne dupli 15 + Ø18 protivkapni nosač Ø sa topovima 1224/0199F priključak (1/4″ mount) bez dizne Keramička dizna Ø0,8 3400/0394F Visoki volumen Ø1,0 3400/0395F zaØ18 nosač dizne Ø1,2 3400/0396F Ø1,5 3400/0397F Ø1,8 3400/0398F Ø2,0 3400/0399F mešač Ø18 mm. Zatvoren B1606.0011 Za nosač dizne Ø1,0 B1606.0012 Ø1,2 B1606.0013 Ø1,5 B1606.0014 Ø1,8 B1606.0015 Sito za Ø18 nosač rupe Ø 0,8 1002/0110F Sastav dizne sa pratećim stavkama, Dizna Ø0,8 Dif. Ø1,0 Filter Ø0,8 3400/0400Ffilter diffuser and seal Dizna Ø1,0 Dif. Ø1,0 Filter Ø0,8 3400/0401Ffor Ø18 mm jet Dizna Ø1,2 Dif. Ø1,2 Filter Ø1,0 3400/0402F Dizna Ø1,5 Dif. Ø1,5 Filter Ø1,0 3400/0403F DiznaØ1,8 Dif. Ø1,8 Filter Ø1,0 3400/0404F Dizna Ø2,0 Dif. Ø1,8 Filter Ø1,0 3400/0405F Obojmica oko cevi G1/4″ raspršivači na Ø1/2″ priključak 1805/0034F Obojmica oko cevi G1/4″ raspršivači na Ø1/2″ + M8 F navoj 1805/0050F ISO dizna TXA80-005 Lila 3400/0611F TXA80-067 Maslinasta 3400/0612F Keramička konična TXA80-01 Oranž 3400/0613F + OR TXA80-015 Zelena 3400/0614F TXA80-02 Žuta 3400/0615F TXA80-03 Plava 3400/0616F TXA80-04 Crvena 3400/0617F TXA80-05 Braon /
24 TABELA KALIBRIRANJA
TABELA KALIBRIRANJA ATOMIZERA Ø500-600
AGRON

 

Pritisak bari
BrzinaKm/h Brzina 3,5 6 4 5 7Km/h 3,5 Brzina 4Brzina 6 5 7BrzinaKm/h Brtina 3,5 6 4 5 7 Lit/min.
ug. sing.
8 DIZNA Lt./ha širenje stop,e tabela za raspršivače Ø500-Ø600 8 DIZNI Keramička dizna Ø1,0 Keramička dizna Ø1,2 10 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30 40 50 Radna širina 857 983 1120 1246 1354 1543 1691 1154 1417 1623 1806 1989 2286 2514 Liter/ha 750 860 980 1185 1350 1480 1010 1240 1420 1580 1740 2000 2200 1090 600 688 784 948 1080 1184 808 992 1136 1264 1392 1600 1760 872 500 573 653 790 900 987 673 827 947 1053 1160 1333 1467 727 3 m. 429 491 560 677 771 846 577 709 811 903 994 1143 1257 623 643 737 840 934 1016 1157 1269 866 1063 1217 1354 1491 1714 1886 Liter/ha 563 645 735 889 1013 1110 758 930 1065 1185 1305 1500 1650 818 450 516 588 654 711 810 888 606 744 852 948 1044 1200 1320 375 430 490 545 593 675 740 505 620 710 790 870 1000 1100 321 369 420 467 508 579 634 433 531 609 677 746 857 943 4 m. 514 850 1193 590 672 747 813 926 1015 693 974 1083 1371 1509 Liter/ha 450 516 588 654 711 810 888 606 744 852 948 1044 1200 1320 360 413 470 523 569 648 710 485 595 682 758 835 960 1056 300 344 392 436 474 540 592 404 496 568 632 696 800 880 257 295 336 374 406 463 507 346 425 487 542 597 686 754 5 m. 15,0 17,2 19,6 21,8 23,7 27,0 29,6 20,2 24,8 28,4 31,6 34,8 40,0 44,0 Tab. 3215/0000F1,88 2,15 2,45 2,72 2,96 3,37 3,70 3,10 3,55 3,95 4,35 5,00 5,50 2,53
N.B. Da iračunate različite opsege dovoljno je pomnožiti vrednost lit/ha odgovarajućom širinom navedenom u tabeli I podelite gas a novom širinom (pogledajte poglavlje 6.3, strana 20).

 

AGRON 8 DIZNA Lt./ha širenje stop,e tabela za raspršivače Ø500-Ø600 8 NOZZLES TR80-01 ŽUTA TR80 -015 ZELENA Pritisak bari 5 7 10 12 15 18 20 5 7 10 12 15 18 20 Radna širina Km/h 3,5 234 274 331 354 400 440 463 34 411 491 537 600 657 697 Liter/ha BrzinaBrzina 4 205 240 290 310 350 385 405 30 360 430 470 525 575 610 5 164 192 232 280 308 324 24 288 344 376 420 460 488 248 6 137 160 193 207 233 257 270 20 240 287 313 350 383 407 3 m. 7 117 137 166 177 200 220 231 17 206 246 269 300 329 349

Km/h 3,5 4BrzinaBrzina 5 6 7Km/h 3,5 4BrzinaBrzina 6 5 7

Lit/min.
ug. sing.

176 206 249 266 300 330 347 26 309 369 403 450 493 523 154 180 218 233 263 289 304 23 270 323 353 394 431 458 Liter/ha 123 144 174 186 210 231 243 18 216 258 282 315 345 366 103 120 145 155 175 193 203 15 180 215 235 263 288 305 88 103 124 133 150 165 174 13 154 184 201 225 246 261 4 m. 240 141 165 199 213 264 278 21 247 295 322 360 394 418 123 144 174 186 210 231 243 18 216 258 282 315 345 366 Liter/ha 98 115 139 149 168 185 194 14 173 206 226 252 276 293 82 96 116 124 140 154 162 12 144 172 188 210 230 244 70 82 99 106 120 132 139 10 123 147 161 180 197 209 5 m. 4,1 4,8 5,8 6,2 7,0 7,7 8,1 0,6 7,2 8,6 9,4 10,5 11,5 12,2 Tab. 3215/0000F 0,51 0,60 0,72 0,78 0,88 0,96 1,01 0,08 0,90 1,07 1,18 1,31 1,44 1,52
25 TABELA KALIBRIRANJA
TABELA KALIBRIRANJA ATOMIZERA Ø600-650
AGRON

 

Pritisak bari
BrzinaBrzinaKm/h 3,5 4 5 6 7Km/h 3,5 4BrzinaBrzina 6 5 7

10 DIZNA
L./ha širenje stop,e tabela za raspršivače Ø600-Ø650 10 DIZNI
Keramička dizna Ø1,0 Keramička dizna Ø1,2 10 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30 40 50 1074 1229 1400 1554 1691 1926 2114 1446 1771 2029 2257 2486 2857 3143 940 1075 1225 1360 1480 1685 1850 1265 1550 1775 1975 2175 2500 2750 Litri/ha752 860 980 1088 1184 1348 1480 1012 1240 1420 1580 1740 2000 2200 627 717 817 907 987 1123 1233 843 1033 1183 1317 1450 1667 1833 537 614 700 777 846 963 1057 723 886 1014 1129 1243 1429 1571 806 921 1050 1166 1269 1444 1586 1084 1329 1521 1693 1864 2143 2357 Liter/ha705 806 919 1020 1110 1264 1388 949 1163 1331 1481 1631 1875 2063 564 645 735 816 888 1011 1110 759 930 1065 1185 1305 1500 1650 470 538 613 680 740 843 925 633 775 888 988 1088 1250 1375 403 461 525 583 634 722 793 542 664 761 846 932 1071 1179

 

 

Radna širina

 

 

3 m.

 

 

4 m.
BrzinaKm/hBrzina 3,5 645 737 840 933 1015 1155 1269 867 1063 1217 1354 1491 1714 1886 Liter/ha 6 376 430 490 544 592 674 740 506 620 710 790 870 1000 1100 4 564 645 735 816 888 1011 1110 759 930 1065 1185 1305 1500 1650 5 451 516 588 653 710 809 888 607 744 852 948 1044 1200 1320 5 m. 7 322 369 420 466 507 578 634 434 531 609 677 746 857 943 Lit/min. 18,8 21,5 24,5 29,6 33,7 37,0 25,3 31,0 35,5 39,5 43,5 50,0 55,0 Tab. 3215/0000F ug. sing. 1,88 2,15 2,45 2,72 2,96 3,37 3,70 2,53 3,10 3,55 3,95 4,35 5,00 5,50

 

N.B. Da iračunate različite opsege dovoljno je pomnožiti vrednost lit/ha odgovarajućom širinom navedenom u tabeli I podelite gas a novom širinom (pogledajte poglavlje 6.3, strana 20).

AGRON 10 DIZ. Lt./ha širenje stop,e tabela za raspršivače Ø600-Ø650 TR80-01 ŽUTA TR80 -015 ZELENA Pritisak bari 5 7 10 12 15 18 20 5 7 10 12 15 18 20 Radna širina VelocityKm/h 3,5 291 343 411 446 503 549 577 46 514 611 674 749 823 869 Brzina 4 255 300 360 390 440 480 505 40 450 535 590 655 720 760 5 204 240 288 352 384 404 32 360 428 472 524 576 608 312 6 170 200 240 293 320 337 27 300 357 393 437 480 507 260 a 7 146 171 206 251 274 289 23 257 306 337 374 411 434 3 m. 223 3,5 219 257 309 334 377 411 433 34 386 459 506 561 617 651 191 225 270 293 330 360 379 30 338 401 443 491 540 570 Brzina Km/h 4 a 5 153 180 216 234 264 288 303 24 270 321 354 393 432 456 6 128 150 180 195 220 240 253 20 225 268 295 328 360 380 7 109 129 154 167 189 206 216 17 193 229 253 281 309 326 4 m. BrzinaKm/h Brzina 206 247 267 329 346 27 367 405 449 521 Liter/ha 3,5 175 302 309 494 6 102 120 144 156 176 192 202 16 180 214 236 262 288 304 4 153 180 216 234 264 288 303 24 270 321 354 393 432 456 5 122 144 173 187 211 230 242 19 216 257 283 314 346 365 7 87 103 123 134 151 165 173 14 154 183 202 225 247 261 5 m. Lit/min. 5,1 6,0 7,2 7,8 8,8 9,6 10,1 0,8 9,0 10,7 11,8 13,1 14,4 15,2 Tab. 3215/0000F ug. sing. 0,51 0,60 0,72 0,78 0,88 0,96 1,01 0,08 0,90 1,07 1,18 1,31 1,44 1,52

26 TABELA KALIBRIRANJA
TABELA KALIBRIRANJA ATOMIZERA Ø700-750
AGRON

 

Pritisak bari
Km/h 3,5 4 BrzinaBrzina 6 5 7 Km/h 3,5 4 BrzinaBrzina 6 5 7

12 DIZNA
L/ha širenje stop,e tabela za raspršivače Ø700-Ø750 12 DIZNE
Ceramic Nozzle Ø1,0 Ceramic Nozzle Ø1,2 10 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30 40 50 Radna širina1291 1474 1680 1863 2029 2309 2537 1737 2126 2434 2709 2983 3429 3771 Liter/ha 1130 1290 1470 1775 2020 2220 1520 1860 2130 2370 2610 3000 3300 1630 904 1032 1176 1420 1616 1776 1216 1488 1704 1896 2088 2400 2640 1304 753 860 980 1183 1347 1480 1013 1240 1420 1580 1740 2000 2200 1087 646 737 840 1014 1154 1269 869 1063 1217 1354 1491 1714 1886 3 m. 931 969 1106 1260 1397 1521 1731 1903 1303 1594 1826 2031 2237 2571 2829 Liter/ha 848 968 1103 1331 1515 1665 1140 1395 1598 1778 1958 2250 2475 1223 678 774 882 978 1065 1212 1332 912 1116 1278 1422 1566 1800 1980 565 645 735 815 888 1010 1110 760 930 1065 1185 1305 1500 1650 484 553 630 699 761 866 951 651 797 913 1016 1119 1286 1414 4 m.
Km/h 3,5 775 885 1008 1118 1217 1385 1522 1042 1275 1461 1625 1790 2057 2263 Liter/ha BrzinaBrzina 4 678 774 882 978 1065 1212 1332 912 1116 1278 1422 1566 1800 1980 6 452 516 588 652 710 808 888 608 744 852 948 1044 1200 1320 5 542 619 706 782 852 970 1066 730 893 1022 1138 1253 1440 1584 5 m. 7 387 442 504 559 609 693 761 521 638 730 813 895 1029 1131 Lit/min. 22,6 25,8 29,4 32,6 35,5 40,4 44,4 30,4 37,2 42,6 47,4 52,2 60,0 66,0 Tab. 3215/0000F ug. sing. 1,88 2,15 2,45 2,72 2,96 3,37 3,70 2,53 3,10 3,55 3,95 4,35 5,00 5,50

 

N.B. Da iračunate različite opsege dovoljno je pomnožiti vrednost lit/ha odgovarajućom širinom navedenom u tabeli I podelite gas a novom širinom (pogledajte poglavlje 6.3, strana 20).

 

AGRON . 12 DIZ. Lt./ha širenje stop,e tabela za raspršivače Ø700-Ø750 12DIZNI TR80-01 ŽUTA TR80-015 ZELENA Pritisak bari Radna širina 5 710121518205 71012 151820 537 Km/h 3,5 349 411 491 606 657 691 51 617 731 811 897 989 1040 Liter/ha 4 305 360 430 470 530 575 605 45 540 640 710 785 865 910 5 244 288 344 424 460 484 36 432 512 568 628 692 728 376 BrzinaBrzina 6 203 240 287 313 353 383 403 30 360 427 473 523 577 607 3 m. 7 174 206 246 269 303 329 346 26 309 366 406 449 494 520

 

BrzinaBrzina Km/h

3,5 261 309 369 403 454 493 519 39 463 549 609 673 741 780 4 229 270 323 353 398 431 454 34 405 480 533 589 649 683 5 183 216 258 282 318 345 363 27 324 384 426 471 519 Liter/ha 546 6 153 180 215 235 265 288 303 23 270 320 355 393 433 455 4 m.7 131 154 184 201 227 246 259 19 231 274 304 336 371 390
Km/h 3,5 209 247 295 322 363 394 415 31 370 439 487 538 593 624 Liter/ha BrzinaBrzina 4 183 216 258 282 318 345 363 27 324 384 426 471 519 546 6 122 144 172 188 212 230 242 18 216 256 284 314 346 364 5 146 173 206 226 254 276 290 22 259 307 341 377 415 437 5 m. 7 105 123 147 161 182 197 207 15 185 219 243 269 297 312 Lit/min. 6,1 7,2 8,6 9,4 10,6 11,5 12,1 0,9 10,8 12,8 14,2 15,7 17,3 18,2 Tab. 3215/0000F ug. sing. 0,51 0,60 0,72 0,78 0,88 0,96 1,01 0,08 0,90 1,07 1,18 1,31 1,44 1,52
27 TABELA KALIBRIRANJA
TABELA KALIBRIRANJA ATOMIZERA Ø800

AGRON
L. /ha širenje stop,e tabela za raspršivače Ø800 14 DIZNI
Pritisak bari
Km/h 3,5 4BrzinaBrzina 6 5 7Km/h 3,5 4BrzinaBrzina 6 5 7

Keramička dizna Ø1,0 Keramička dizna Ø1,2 10 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30 40 50 Radna širina 1127 1290 1470 1633 1774 2023 2220 1517 1860 2130 2370 2610 3000 3300 986 1129 1286 1553 1770 1943 1328 1628 1864 2074 2284 2625 2888 1429 Liter/ha 789 903 1029 1242 1416 1554 1062 1302 1491 1659 1827 2100 2310 1143 658 753 858 1035 1180 1295 885 1085 1243 1383 1523 1750 1925 953 564 645 735 887 1011 1110 759 930 1065 1185 1305 1500 1650 4 m 816 902 1032 1176 1306 1419 1618 1776 1214 1488 1704 1896 2088 2400 2640 789 903 1029 1242 1416 1554 1062 1302 1491 1659 1827 2100 2310 1143 Liter/ha 631 722 823 914 994 1133 1243 850 1042 1193 1327 1462 1680 1848 526 602 686 762 828 944 1036 708 868 994 1106 1218 1400 1540 451 516 588 653 710 809 888 607 744 852 948 1044 1200 1320 5 m.
BrzinaKm/hBrzina 3,5 751 860 980 1089 1183 1349 1480 1011 1240 1420 1580 1740 2000 2200 Liter/ha 6 438 502 572 635 690 787 863 590 723 828 922 1015 1167 1283 4 658 753 858 953 1035 1180 1295 885 1085 1243 1383 1523 1750 1925 5 526 602 686 762 828 944 1036 708 868 994 1106 1218 1400 1540 6 m. 7 376 430 490 544 591 674 740 506 620 710 790 870 1000 1100 Lit/min. 26,3 30,1 34,3 41,4 47,2 51,8 35,4 43,4 49,7 55,3 60,9 70,0 77,0 Tab. 3215/0000F ug. sing. 1,88 2,15 2,45 2,72 2,96 3,37 3,70 2,53 3,10 3,55 3,95 4,35 5,00 5,50

 

N.B. Da iračunate različite opsege dovoljno je pomnožiti vrednost lit/ha odgovarajućom širinom navedenom u tabeli I podelite gas a novom širinom (pogledajte poglavlje 6.3, strana 20).

 

AGRON

Lt./ha širenje stop,e tabela za raspršivače Ø800 14DIZNI
TR80-01 ŽUTA TR80- 015 ZELENA Pritisak bari 5 7 10 12 15 18 20 5 7 10 12 15 18 20 Radna širina 3,5 304 360 433 467 527 574 604 47 540 643 707 784 866 913 4 266 315 379 461 503 529 41 473 563 619 686 758 799 Brzina Km/h 409 a 5 213 252 303 369 402 423 33 378 450 495 549 606 639 327 6 178 210 253 308 335 353 28 315 375 413 458 505 533 273 4 m. 7 152 180 216 234 264 287 302 24 270 321 354 392 433 456 3,5 243 288 346 374 422 459 483 38 432 514 566 627 693 730 213 252 303 327 369 402 423 33 378 450 495 549 606 639 Brzina 4 Km/h a 5 170 202 242 262 295 322 338 26 302 360 396 439 485 511 6 142 168 202 218 246 268 282 22 252 300 330 366 404 426 7 122 144 173 187 211 230 242 19 216 257 283 314 346 365 5 m. Km/h 203 351 383 403 31 360 429 471 523 577 609 Liter/h 3,5 240 289 311 Brzina 4 178 210 253 273 308 335 353 28 315 375 413 458 505 533 a 6 118 140 168 182 205 223 235 18 210 250 275 305 337 355 5 142 168 202 218 246 268 282 22 252 300 330 366 404 426 6 m. 7 101 120 144 156 176 191 201 16 180 214 236 261 289 304 Lit/min. 7,1 8,4 10,1 1 12,3 13,4 14,1 1,1 12,6 15,0 16,5 18,3 20,2 21,3 Tab. 3215/0000F ug. sing. 0,51 0,60 0,72 0,78 0,88 0,96 1,01 0,08 0,90 1,07 1,18 1,31 1,44 1,52

28 TABELA KALIBRIRANJA
TABELA KALIBRIRANJA ATOMIZERA Ø900

AGRON L./ha širenje stop,e tabela za raspršivače Ø900 16 DIZNI Keramička dizna Ø1,0 Keramička dizna Ø1,2 Pritisak bari 10 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30   40   50 Radna širina 3,5 1290 1474 1680 1864 2031 2310 2537 1736 2126 2434 2709 2983 3429 3771 Brzina Km/h 4 1129 1290 1470 1631 1778 2021 2220 1519 1860 2130 2370 2610 3000 3300 a 5 903 1032 1176 1305 1422 1617 1776 1215 1488 1704 1896 2088 2400 2640 6 753 860 980 1088 1185 1348 1480 1013 1240 1420 1580 1740 2000 2200 4 m. 7 645 737 840 932 1016 1155 1269 868 1063 1217 1354 1491 1714 1886 3,5 1032 1179 1344 1491 1625 1848 2030 1389 1701 1947 2167 2386 2743 3017 Brzina Km/h 4 903 1032 1176 1305 1422 1617 1776 1215 1488 1704 1896 2088 2400 2640 a 5 722 826 941 1044 1138 1294 1421 972 1190 1363 1517 1670 1920 2112 6 602 688 784 870 948 1078 1184 810 992 1136 1264 1392 1600 1760 5 m. 7 516 590 672 746 813 924 1015 694 850 974 1083 1193 1371 1509 3,5 860 983 1120 1243 1354 1540 1691 1157 1417 1623 1806 1989 2286 2514 Km/hBrzina 4 753 860 980 1088 1185 1348 1480 1013 1240 1420 1580 1740 2000 2200 6 502 573 653 725 790 898 987 675 827 947 1053 1160 1333 1467Liter/ha 5 602 688 784 870 948 1078 1184 810 992 1136 1264 1392 1600 1760 7 430 491 560 621 677 770 846 579 709 811 903 994 1143 1257 6 m. Lit/min. 30,1 34,4 39,2  43,5  47,4  53,9  59,2 40,5 49,6 56,8  63,2  69,6  80,0  88,0 Tab. 3215/0000F ug. sing. 1,88 2,15 2,45 2,72 2,96 3,37 3,70 2,53 3,10 3,55 3,95 4,35 5,00 5,50

 

N.B. Da iračunate različite opsege dovoljno je pomnožiti vrednost lit/ha odgovarajućom širinom navedenom u tabeli I podelite gas a novom širinom (pogledajte poglavlje 6.3, strana 20).

AGRON

 

Pritisak bari
BrzinaKm/h Brzina 3,5 6 4 5 7 Km/h 3,5 Brzina 4 Brzina 6 5 7 BrzinaKm/h Brzina 3,5 6 4 5 7 Lit/min.
Lt./ha širenje stop,e tabela za raspršivače Ø900 16 DIZNI TR80- TR80-01 TR80-01 ŽUTA ZELENA 15 GREEN 5 710121518205 71012151820 Radna širina351 411 493 604 660 694 51 617 733 810 900 1041 536 986 308 360 431 529 578 608 45 540 641 709 788 863 911 469 Liter/ha 246 288 345 423 462 486 36 432 513 567 630 690 729 375 205 240 288 353 385 405 30 360 428 473 525 575 608 313 176 206 246 302 330 347 26 309 366 405 450 493 521 4 m. 268 281 329 394 483 528 555 41 494 586 648 720 789 833 429 246 288 345 423 462 486 36 432 513 567 630 690 729 375 Liter/ha 197 230 276 300 338 370 389 29 346 410 454 504 552 583 164 192 230 250 282 308 324 24 288 342 378 420 460 486 141 165 197 214 242 264 278 21 247 293 324 360 394 417 5 m.234 657 274 329 357 403 440 463 34 411 489 540 600 694 205 240 288 313 353 385 405 30 360 428 473 525 575 608 Liter/ha 164 192 230 250 282 308 324 24 288 342 378 420 460 486 137 160 192 208 235 257 270 20 240 285 315 350 383 405 117 137 164 179 201 220 231 17 206 244 270 300 329 347 6 m.8,2 14,4 23,0 Tab. 3215/0000F 9,6 11,5 12,5 14,1 15,4 16,2 1,2 17,1 18,9 21,0 24,3

ug. sing. 0,51  0,60 0,72  0,78 0,88 0,96 1,01  0,08 0,90 1,07 1,18  1,31 1,44 1,52
29 TABELA KALIBRIRANJA
TABELA KALIBRIRANJA ATOMIZERA Ø650 TGZ

 

AGRON 14 DIZNA Lt./ha širenje stop,e tabela za raspršivače Ø650 14DIZNI TR 80-01 ISO ZELENA TR 80-03 ISO PLAVA Pritisak bari 5 7 10 12 15 18 20 5 7 10 12 15 18 20 Radna širina

3,5 4 5 6 7 Km/h 3,5 4 Brzina Brzina 6 5 7 Km/h 3,5 4 Brzina Brzina 6 5 7

Lit/min.

ug. sing.
727 864 1029 1131 1255 1385 1461 1467 1735 2085 2283 2551 2791 2949 636 756 900 1098 1212 1278 1284 1518 1824 1998 2232 2442 2580 990 509 720 792 878 970 1022 1027 1214 1459 1598 1786 1954 2064 605 a 424 504 600 660 732 808 852 856 1012 1216 1332 1488 1628 1720 363 432 514 566 627 693 730 734 867 1042 1142 1275 1395 1474 2,5 m. 606 720 857 943 1046 1154 1217 1223 1446 1737 1903 2126 2326 2457 530 630 750 825 915 1010 1065 1070 1265 1520 1665 1860 2035 2150 424 504 600 660 732 808 852 856 1012 1216 1332 1488 1628 1720 353 420 500 550 610 673 710 713 843 1013 1110 1240 1357 1433 a 303 360 429 471 523 577 609 611 723 869 951 1063 1163 1229 3 m. 454 540 643 707 784 866 913 917 1084 1303 1427 1594 1744 1843 398 473 563 619 686 758 799 803 949 1140 1249 1395 1526 1613 318 378 450 495 549 606 639 642 759 912 999 1116 1221 1290 265 315 375 413 458 505 533 535 633 760 833 930 1018 1075 a 227 270 321 354 392 433 456 459 542 651 714 797 872 921 4 m. Tab. 3215/0000F 10,6 12,6 15,0 16,5 18,3 20,2 21,3 21,4 25,3 30,4 33,3 37,2 40,7 43,0 0,76 0,9 1,07 1,18 1,31 1,44 1,52 1,53 1,81 2,17 2,38 2,66 2,91 3,07
N.B. Da iračunate različite opsege dovoljno je pomnožiti vrednost lit/ha odgovarajućom širinom navedenom u tabeli I podelite gas a novom širinom (pogledajte poglavlje 6.3, strana 20).
TABELA KALIBRIRANJA ATOMIZERA Ø800 TGZ

 

AGRON 16 DIZNA Lt./ha širenje stop,e tabela za raspršivače Ø800 16 DIZNI TR 80-01 ISO ZELENA TR 80- 03 ISO PLAVA Pritisak bari 5 7 10 12 15 18 20 5 7 10 12 15 18 20 Radna širina
3,5 4 5 6 7 Km/h 3,5 Brzina 4 Brzina 6 5 7 Km/h 3,5 Brzina 4 Brzina 6 5 7
Lit/min.

ug. sing.
697 823 977 1080 1200 1314 1389 1400 1657 1983 2177 2434 2663 2806 610 720 855 1050 1150 1215 1225 1450 1735 1905 2130 2330 2455 945 488 684 756 840 920 972 980 1160 1388 1524 1704 1864 1964 576 a 407 480 570 630 700 767 810 817 967 1157 1270 1420 1553 1637 349 411 489 540 600 657 694 700 829 991 1089 1217 1331 1403 3 m. 523 617 733 810 900 986 1041 1050 1243 1487 1633 1826 1997 2104 458 540 641 709 788 863 911 919 1088 1301 1429 1598 1748 1841 366 432 513 567 630 690 729 735 870 1041 1143 1278 1398 1473 305 360 428 473 525 575 608 613 725 868 953 1065 1165 1228 a 261 309 366 405 450 493 521 525 621 744 816 913 999 1052 4 m. 418 494 586 648 720 789 833 840 994 1190 1306 1461 1598 1683 366 432 513 567 630 690 729 735 870 1041 1143 1278 1398 1473 293 346 410 454 504 552 583 588 696 833 914 1022 1118 1178 244 288 342 378 420 460 486 490 580 694 762 852 932 982 a 209 247 293 324 360 394 417 420 497 595 653 730 799 842 5 m. Tab. 3215/0000F 12,2 14,4 17,1 18,9 21,0 23,0 24,3 24,5 29,0 34,7 38,1 42,6 46,6 49,1 0,76 0,9 1,07 1,18 1,31 1,44 1,52 1,53 1,81 2,17 2,38 2,66 2,91 3,07
30 TABELA KALIBRIRANJA TOPOVA
TABELA KALIBRIRANJA TOPOVA Ø450
2 NO.

Lt./ha širenje stop,e tabela topova Ø450 2 DIZNE
Keramička dizna Ø1,5 Keramička dizna Ø1,8 Pritisak bari 10 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30 40 50Km/h 3,5 528 651 747 831 915 1063 1203 883 1077 1248 1399 1522 1755 1975 4 462 570 654 728 801 930 1053 773 942 1092 1224 1332 1536 1728 Brzina Brzina 5 370 456 523 582 641 744 842 618 754 874 979 1066 1229 1382 6 308 380 436 485 534 620 702 515 628 728 816 888 1024 1152 7 264 326 374 416 458 531 602 441 538 624 699 761 878 987BrzinaKm/h 3,5 352 434 498 554 610 709 802 589 718 832 933 1015 1170 1317 4 308 380 436 485 534 620 702 515 628 728 816 888 1024 1152 seedp 5 246 304 349 388 427 496 562 412 502 582 653 710 819 922 6 205 253 291 323 356 413 468 343 419 485 544 592 683 768 7 176 217 249 277 305 354 401 294 359 416 466 507 585 658BrzinaKm/h 3,5 293 362 415 462 509 590 669 490 598 693 777 846 975 1097 4 257 317 363 404 445 517 585 429 523 607 680 740 853 960 Brzina 5 205 253 291 323 356 413 468 343 419 485 544 592 683 768 6 171 211 242 269 297 344 390 286 349 404 453 493 569 640 7 147 181 208 231 254 295 334 245 299 347 389 423 488 549 Lit/min. 31 38 44 49 53 62 70 52 63 73 82 89 102 115 ug. sing. 3,85 4,75 5,45 6,06 6,67 7,75 8,78 6,44 7,85 9,10   10,20 11,10 12,80 14,40

 

AGRON

 

Razdaljina prsk.

 

Lit/ha
10 m.

 

Lit/ha
15 m.

 

Lit/ha
18 m.
Tab. 3215/0000F
N.B. Da bi dobili bolji rastvor u rezervoaru, proverite da li ukupno lit/ha rasprskivanje ne prelazi 75% isporuke pumpe.Na primer sa APS 71 izabrati maksimalnu postavku 50 L/min.
N.B. Da iračunate različite opsege dovoljno je pomnožiti vrednost lit/ha odgovarajućom širinom navedenom u tabeli I podelite gas a novom širinom (pogledajte poglavlje 6.3, strana 20).
Pritisak bari
BrzinaKm/h 3,5 Brzina 4 5 6 7BrzinaKm/h 3,5 Brzina 4 5 6 7BrzinaKm/h 3,5 Brzina 4 5 6 7 Lit/min. ug. sing.

 

AGRON Lt./ha širenje stop,e tabela topova Ø450 2 DIZNE+ 2 dizne sa strane Keramička dizna Ø1,5 Keramička dizna Ø1,8 10 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30 40 50 Razdaljina prsk.528 651 747 831 915 1063 1203 883 1077 1248 1399 1522 1755 1975 462 570 654 728 801 930 1053 773 942 1092 1224 1332 1536 1728 Liter/ha 370 456 523 582 641 744 842 618 754 874 979 1066 1229 1382 308 380 436 485 534 620 702 515 628 728 816 888 1024 1152 264 326 374 416 458 531 602 441 538 624 699 761 878 987 10 m.352 434 498 554 610 709 802 589 718 832 933 1015 1170 1317 308 380 436 485 534 620 702 515 628 728 816 888 1024 1152 Liter/ha 246 304 349 388 427 496 562 412 502 582 653 710 819 922 205 253 291 323 356 413 468 343 419 485 544 592 683 768 176 217 249 277 305 354 401 294 359 416 466 507 585 658 15 m. 293 362 415 462 509 590 669 490 598 693 777 846 975 1097 257 317 363 404 445 517 585 429 523 607 680 740 853 960 Liter/ha 205 253 291 323 356 413 468 343 419 485 544 592 683 768 171 211 242 269 297 344 390 286 349 404 453 493 569 640 147 181 208 231 254 295 334 245 299 347 389 423 488 549 18 m.31 38 44 49 53 62 70 52 63 73 82 89 102 115 Tab. 3215/0000F 3,85 4,75 5,45 6,06 6,67 7,75 8,78 6,44 7,85 9,10 10,20 11,10 12,80 14,40
N.B. Da bi dobili bolji rastvor u rezervoaru, proverite da li ukupno lit/ha rasprskivanje ne prelazi 75% isporuke pumpe.Na primer sa APS 71 izabrati maksimalnu postavku 50 L/min.
31 TABELA KALIBRIRANJA TOPOVA
TABELA KALIBRIRANJA TOPOVA Ø400 – 455
AGRON Lt./ha širenje stope tabela topova Ø400 6 DIZNI + 2 sa strane Keramička dizna Ø1,5 Keramička dizna Ø1,8 Pritisak bari 10 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30 40 50 Razdaljina prsk. BrzinaKm/h 3,5 352 434 498 554 610 709 802 589 718 832 933 1015 1170 1317 Brzina 4 308 380 436 485 534 620 702 515 628 728 816 888 1024 1152 Lit/ha 5 246 304 349 388 427 496 562 412 502 582 653 710 819 922 6 205 253 291 323 356 413 468 343 419 485 544 592 683 768 15 m. 7 176 217 249 277 305 354 401 294 359 416 466 507 585 658 3,5 293 362 415 462 509 590 669 490 598 693 777 846 975 1097 4 257 317 363 404 445 517 585 429 523 607 680 740 853 960 5 205 253 291 323 356 413 468 343 419 485 544 592 683 768 6 171 211 242 269 297 344 390 286 349 404 453 493 569 640 er/ha 7 147 181 208 231 254 295 334 245 299 347 389 423 488 549 18 m. BrzinaKm/h 3,5 230 283 325 361 398 462 523 384 468 543 608 662 763 859 Brzina 4 201 248 284 316 348 404 458 336 410 475 532 579 668 751 Lit/ha 5 161 198 227 253 279 323 366 269 328 380 426 463 534 601 6 134 165 190 211 232 270 305 224 273 317 355 386 445 501 23 m. 7 115 142 162 181 199 231 262 192 234 271 304 331 382 429 Lit/min. 31 38 44 49 53 62 70 52 63 73 82 89 102 115 Tab. 3215/0000F ug. sing. 3,85 4,75 5,45 6,06 6,67 7,75 8,78 6,44 7,85 9,10 10,20 11,10 12,80 14,40

N.B. Da bi dobili bolji rastvor u rezervoaru, proverite da li ukupno lit/ha rasprskivanje ne prelazi 75% isporuke pumpe.Na primer sa APS 71 izabrati maksimalnu postavku 50 L/min.
N.B. Da iračunate različite opsege dovoljno je pomnožiti vrednost lit/ha odgovarajućom širinom navedenom u tabeli I podelite gas a novom širinom (pogledajte poglavlje 6.3, strana 20).
Pritisak bari

BrzinaKm/h 2,5 Brzina 3 3,5 4 5 2,5 3 3,5 edp 4 /h 5 BrzinaKm/h 2,5 Brzina 3 3,5 4 5 Lit/min. ug. sing.
AGRONLt./ha širenje stope tabela topova Ø455 6 DIZNI + 2 sa strane Ceramic Nozzle Ø1,5 Ceramic Nozzle Ø1,8 10 15 20 25 30 40 50 10 15 25 30 40 50 20 Radzadljina prsk.246 304 349 388 427 496 562 412 502 582 653 710 819 922 205 253 291 323 356 413 468 343 419 485 544 592 683 768 Lit/ha 176 217 249 277 305 354 401 294 359 416 466 507 585 658 154 190 218 243 267 310 351 258 314 364 408 444 512 576 30 m.123 152 174 194 214 248 281 206 251 291 326 355 410 461 211 560 261 299 333 366 425 481 353 431 499 609 702 790 176 217 249 277 305 354 401 294 359 416 466 507 585 658 151 186 214 238 262 304 344 252 308 357 400 435 502 564 er/ha 132 163 187 208 229 266 301 221 269 312 350 381 439 494 106 130 149 166 183 213 241 177 215 250 280 304 351 395 35 m.185 228 262 291 320 372 421 309 377 437 490 533 614 691 154 190 218 243 267 310 351 258 314 364 408 444 512 576 Lit/ha 132 163 187 208 229 266 301 221 269 312 350 381 439 494 116 143 164 182 200 233 263 193 236 273 306 333 384 432 92 114 131 146 160 186 211 155 188 218 245 266 307 346 40 m.31 Tab. 3215/0000F 38 44 49 53 62 70 52 63 73 82 89 102 115 3,85 4,75 5,45 6,06 6,67 7,75 8,78 6,44 7,85 9,10 10,20 11,10 12,80 14,40

N.B. Da bi dobili bolji rastvor u rezervoaru, proverite da li ukupno lit/ha rasprskivanje ne prelazi 75% isporuke pumpe.Na primer sa APS 121 izabrati maksimalnu postavku 86 L/min
32 TABELA KALIBRIRANJA TOPOVA
TABELA KALIBRIRANJA TOPOVA Ø400 – 455

AGRON Lt./ha širenje stope tabela topova Ø4005 6 DIZNI Keramička dizna Ø1,8 Keramička dizna Ø2 Pritisak bari 10 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30 40 50 Razdaljina prsk. BrzinaKm/h 3,5 441 538 624 699 761 878 987 480 590 679 761 830 960 1197 Liter/ha Brzina 4 386 471 546 612 666 768 864 420 516 594 666 726 840 1047 5 309 377 437 490 533 614 691 336 413 475 533 672 838 581 6 257 314 364 408 444 512 576 280 344 396 444 484 560 698 15 m. 7 221 269 312 350 381 439 494 240 295 339 381 415 480 598 3,5 368 449 520 583 634 731 823 400 491 566 634 691 800 997 4 322 393 455 510 555 640 720 350 430 495 555 605 700 873 560 698 5 257 314 364 408 444 512 576 280 344 396 444 484 6 214 262 303 340 370 427 480 233 287 330 370 403 467 582 r/ha 7 184 224 260 291 317 366 411 200 246 283 317 346 400 499 18 m. BrzinaKm/h 3,5 288 351 407 456 496 572 644 313 385 443 496 541 626 780 Liter/ha Brzina 4 252 307 356 399 434 501 563 274 337 387 434 473 548 683 5 201 246 285 319 347 401 451 219 269 310 347 379 438 546 6 168 205 237 266 290 334 376 183 224 258 290 316 365 455 23 m. 7 144 176 203 228 248 286 322 157 192 221 248 271 313 390 Lit/min. 39 47 55 61 67 77 86 42 52 59 67 73 84 105 Tab. 3215/0000F ug. sing. 6,44 7,85 9,10 10,20 11,10 12,80 14,40 7,00 8,60 9,90 11,10 12,10 14,00 17,45

N.B. Da bi dobili bolji rastvor u rezervoaru, proverite da li ukupno lit/ha rasprskivanje ne prelazi 75% isporuke pumpe.Na primer sa APS 121 izabrati maksimalnu postavku 86 L/min.
N.B. Da iračunate različite opsege dovoljno je pomnožiti vrednost lit/ha odgovarajućom širinom navedenom u tabeli I podelite gas a novom širinom (pogledajte poglavlje 6.3, strana 20).

 

AGRON Lt./ha širenje stope tabela topova Ø455 6 DIZNI Ceramic Nozzle Ø1,8 Ceramic Nozzle Ø2 Pritisak bari 10 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30 40 50 Razdaljina prsk. BzinaKm/h 3,5 331 404 468 525 571 658 741 360 442 509 571 622 720 897 Liter/ha Brzina 4 290 353 410 459 500 576 648 315 387 446 500 545 630 785 5 232 283 328 367 400 461 518 252 310 356 400 436 504 628 6 193 236 273 306 333 384 432 210 258 297 333 420 524 363 20 m. 7 165 202 234 262 285 329 370 180 221 255 285 311 360 449 3,5 221 269 312 350 381 439 494 240 295 339 381 415 480 598 4 193 236 273 306 333 384 432 210 258 297 333 363 420 524 5 154 188 218 245 266 307 346 168 206 238 266 290 336 419 6 129 157 182 204 222 256 288 140 172 198 222 242 280 349 r/ha 7 110 135 156 175 190 219 247 120 147 170 190 207 240 299 30 m.

Brzina Km/h

3,5 184 224 260 291 317 366 411 200 246 283 317 346 400 499 Liter/ha Brzina 4 161 196 228 255 278 320 360 175 215 248 278 303 350 436 6 107 131 152 170 185 213 240 117 143 165 185 202 233 291 5 129 157 182 204 222 256 288 140 172 198 222 242 280 349 36 m. 7 92 112 130 146 159 183 206 100 123 141 159 173 200 249 Lit/min. 39 47 55 61 67 77 86 42 52 59 67 73 84 105 Tab. 3215/0000F ug. sing. 6,44 7,85 9,10 10,20 11,10 12,80 14,40 7,00 8,60 9,90 11,10 12,10 14,00 17,45
N.B. Da bi dobili bolji rastvor u rezervoaru, proverite da li ukupno lit/ha rasprskivanje ne prelazi 75% isporuke pumpe.Na primer sa APS 121 izabrati maksimalnu postavku 86 L/min.
33 TABELA 1-3 TABELA RASPRŠIVANJA DIZNI NA ATOMIZERIMA

 

TABELA RASPRŠIVANJA U LITRIMA/MIN.SREDNJI I VISOKI VOLUMEN Ø18 KONIČNIH DIZNI ZA ATOMIZER
Ø DIZNA 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 Ø MEŠAČ 1,0 1,0 1,2 1,5 1,8 1,8 PRITISAK 10 bar 1,88 2,53 3,85 6,44 7,00 15 bar 1,14 2,15 3,10 4,75 7,85 8,60 20 bar 1,31 2,45 3,55 5,45 9,10 9,90 25 bar 1,43 2,72 3,95 6,06 10,20 11,10 30 bar 1,55 2,96 4,35 6,67 11,10 12,10 40 bar 1,74 3,37 5,00 7,75 12,80 14,00 50 bar 1,93 3,70 5,50 8,78 14,40 17,45 TABELA. 1 Oznaka: 3400/0400F 3400/0401F 3400/0402F 3400/0403F 3400/0404F 3400/0405F

 

 

 

TABELA RASPRŠIVANJA U LITRIMA/MIN. ISO NIZAK VOLUMEN MGA KONIČNIH DIZNI ZA ATOMIZER TAMNO DIZNA MGA ISO LILA MASLIN. ORANŽ ZELENA ŽUTA PLAVA CRVENA BRAON 005 0067 01 015 02 03 04 05 PRITISAK 5 bar 0,25 0,35 0,51 0,76 1,03 1,53 2,04 2,55 7 bar 0,30 0,41 0,60 0,90 1,22 1,81 2,41 3,01 10 bar 0,36 0,49 0,72 1,07 1,45 2,17 2,88 3,60 12 bar 0,39 0,54 0,78 1,18 1,60 2,38 3,16 3,94 15 bar 0,44 0,60 0,88 1,31 1,79 2,66 3,53 4,41 18 bar 0,48 0,66 0,96 1,44 1,96 2,91 3,87 4,82 20 bar 0,51 0,70 1,01 1,52 2,07 3,07 4,08 5,09TAB. 3 Oznaka: 3400/0611F3400/0612F 3400/0613F 3400/0614F 3400/0615F 3400/0616F 3400/0617F /

 

 

34 TABELA 4-5 TABELA RASPRŠIVANJA DIZNI NA RUČNIM ŠTAPOVIMA

 

TABELA RASPRŠIVANJA U LITRIMA/MIN. KONIČNIH DIZNI ZA RUČNE ŠTAPOVE beleška: standard Ø1,5 Dizna VELIČINA DIZNE Ø 1,0 Ø 1,2 Ø 1,5 Ø 1,75 Ø 2,0 Ø 2,2 Ø 2,5 PRITISAK (BARI) Nosač KAPACITET ( Lt / min ) 5 cone 1,16 1,40 1,90 2,25 2,65 2,90 3,50 direktni 1,40 1,70 2,50 3,95 4,7 6,00 7,70 8 cone 1,40 1,80 2,60 2,80 3,40 3,65 4,45 direktni 1,70 2,20 3,40 4,85 6,00 7,60 9,80 10 cone 1,50 1,96 2,90 3,10 3,90 4,10 5,00 direktni 1,90 2,40 3,75 5,40 6,95 8,55 11,0 15 cone 1,88 2,40 3,40 3,80 4,50 5,00 6,10 direktni 2,30 3,00 4,50 6,65 8,30 10,4 13,4 30 cone 2,60 3,40 4,80 5,40 6,30 7,10 8,70 direktni 3,20 4,20 6,40 9,40 11,7 14,7 19,1 TAB.4 50 cone 3,40 4,40 6,20 6,80 8,10 9,20 11,2 direktni 4,10 5,40 8,30 11,8 15,1 19,1 24,6

 

TABELA RASPRŠIVANJA U LITRIMA/MIN. KONIČNIH DIZNI ZA RUČNE MITRA ŠTAPOVE beleška: standard Ø2,5 Dizna VELIČINA DIZNE Ø 1,0 Ø 1,2 Ø 1,5 Ø 1,8 Ø 2,0 Ø 2,3 Ø 2,5 Ø 3,0 PRITISAK (BARI) Nosač KAPACITET ( Lt / min ) 15 cone 2,45 3,60 4,60 5,90 6,90 8,10 9,20 11,5 direktni 2,50 3,80 5,10 7,30 8,80 10,8 13,0 18,4 25 cone 3,00 4,25 5,70 7,20 8,10 10,2 11,4 14,4 direktni 3,10 4,60 6,50 9,30 11,7 14,1 16,4 24,1 35 cone 3,40 4,70 6,60 8,50 10,2 12,9 14,0 18,0 direktni 3,50 5,40 7,40 10,8 13,4 16,8 19,1 28,2 40 cone 3,55 5,20 6,90 9,20 10,9 13,7 14,5 18,8 direktni 3,65 5,90 7,80 11,7 14,3 17,9 21,0 30,1 TAB. 5 50 cone 4,00 5,60 7,70 10,5 12,5 14,9 16,4 20,9 direktni 4,10 6,30 8,60 12,7 15,8 19,7 23,0 33,0

 

 

35 TABELA 7 TABELA PROGRAMIRANIH ODRŽAVANJA
OPERACIJA 8 h 50 h 300 h KRAJ SEZONE Proverite nivo I stanje ulja 0 Proverite akumulator pritiska 0 Proverite usisni deo (creva, cevi, spojeve) 0 Proverite I očistite usisni filter 0 I filter dostavi Proverite da li je pumpa pričvršćena 0 I da li su šrafovi original Proverite membrane I ulju X (1) X (2) Promenite ih ako je to neophodno Proverite usisne ventile/potisne ventile X X Proverite zavrtnje pumped a li su čvrsti X Proverite I očistite dizne I protivkapni deo 0 Proverite habanje dizne 0 Proverite nivo ulja hidraulike 0 Proverite sve kvarove ili pucanja zavarenih spojeva 0 Posebno herbicidne raspršivače Podmažite sve zglobove I osovine točkova 0 Proverite pritisak u gumama 0 NOTE:  0  Operacija se vrši od strane operatora X Operacija se vrši od strane ovlašćenog lica ili u ovlašćenom servisu (1) Prva zamena ulja (2) Promena membrane u isto vreme TABELA 8 PROBLEMI, UZROCI I SOLUCIJE PROBLEMI UZROK SOLUCIJA Pumpa neće da se puni Usisavanje vazduha Proverite usisni sistem Zatvoreni ventil Povucite ručicu u ispravnom pravcu (komandna grupa nije u Nultom pritisku) Ventili usisni ili dostavni Zamenite ili očistite ( * ) Su oštećeni ili prljavi Pumpa ne dostiže željeni pritisak Ventili usisni ili dostavni Zameniti ( * ) Su oštećeni Ventili usisni ili dostavni Zameniti ili očistiti ( * ) Su oštećeni ili prljavi Nedovoljno RPM Podesite brzinu sa pravim RPM U polju uvek od 350 ÷ 550 rpm. Dizne su oštećene ili je Zameniti Rupa na njima prevelika Usisavanje blokirano Očistite sito iz filtera Ili odblokirajte filter Neregularan pritisak (variranje) Ventili usisni ili dostavi Zameniti ili očistiti ( * ) Su oštećeni ili prljavi Usisavanje vazduha Proverite usisni sistem Skup velikih vibracija u isporuci Pritisak hidroakumulatora pumpe je Napumpajte ponovo određeni pritisak Ili nekorektan vazdušni pritisak prazan (uputstvo pumpe) ( * ) Buka I nivo ulja Blokirani usisni deo Proverite usisni filter Su opali Voda u ulju Stradanje jedni ili više membrana Zameniti ( * ) ako zamena nije Urađena momentalno without water (also used) or diesel to Ivadite svu vodu napolje kako vam Ne bi stradali ostali delovi u pumpi Tečnost ne izlazi na diznama Dostavni filter je prljav Očistiti
Protivkapni deo je prljav
Dizne su blokirane

Beleška: ( * ) Samo ovlašćeni serviseri

36
Opisi, indikativne ilustracije, AGRON SRBIJA zadržava pravo da pravi varijacije I modifikacije bez predhodnog upozorenja.