MOUNTED MISTBLOVERS
AA 700L EN

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

ISO
Kod boje
02/2014

IZJAVA GARANCIJE 2 godine
OPŠTI USLOVI
Kompanija AGRON P.T.R. (u daljem tekstu) daje garanciju
da će proizvod biti funkcionalan u periodu od 2 godine
datum isporuke robe krajnjem kupcu. Sa ovim
garancija su uključeni svi delovi koji se proizvode
AGRON P.T.R., koji traje duže od dva
godine i za koje je utvrđeno da jesu
nefunkcionalan zbog grešaka u materijalu, loše
proizvodnju ili pogrešnu instalaciju, a sve to procjenom
ovlašćeni servis. Za kupce u Srbiji AGRON
P.T.R. obezbeđujući sva zakonska prava iz dela 54. i 55. Of
zakon o zaštiti potrošača, i za sve strane zemlje
primjenjuje sva zakonska prava u skladu sa relevantnim
zakonska prava za datu državu.
I OBAVEZE AGRON P.T.R. sa garancijom
AGRON P.T.R. imaju dužnost da tokom garantiranog perioda
bez nadoknade zameniti ili popraviti ne funkcionalne delove ako
to je učinjeno pogrešno u materijalima, lošu proizvodnju ili pogrešno
instalacija. Rok za uklanjanje ne funkcionalnosti je
uglavnom 45 dana od dana izvještaja. Zamenjeni delovi su
imovina AGRON P.T.R. za koje je ovlašten
serviser ili distributer preuzima svu odgovornost.

Garancija ne pokriva nedostatak posledica
pojavili su se kao: 1) Usmjeriti mejeure (poplave, osvjetljenje, zemljotres zemljotresa
i odmor); 2) nepoštovanje i nepoštovanje uputstava datih u
uputstvo za upotrebu i povezano za pravilno korišćenje, podešavanja,
održavanje, servisiranje i skladištenje proizvoda; 3) promeni i
amandman na proizvod koji nije dat od AGRON-a
P.T.R .; 4) ugradnja neoriginalnih delova ili delova i maziva
koji nisu odobreni ili predloženi AGRON P.T.R .; 5)
propust korisnika da odmah prijavljuju grešku ili korisnika opozicije
za fiksiranje proizvoda odmah; 6) neprofesionalna usluga
korisnika ili neodobrenog servisa.

III IZLAZI I LIMITA
Sa ovom garancijom nisu obuhvaćeni: 1) dijelovi proizvedeni od
drvo; 2) delove koji nisu proizvedeni od AGRON P.T.R.
(gume, plastika, remeni, motori itd.) umjesto toga
pokrivena garancijom od proizvođača; 3) delove
koji se obično troše kada se koristi proizvod
(troškovi), kao što su lubrikanti,
ti delovi su posebno označeni u korisničkom priručniku za svaku od njih
proizvod; 4) normalno servisiranje i čuvanje proizvoda
predviđeno u uputstvu za upotrebu.

IV ODGOVORNOST I OBAVEZA KORISNIKA Korisnik
imaju dužnost da se pridržavaju prema uputstvima navedenim u korisniku
ručno i povezano u pravu svrhu, postavke, održavanje,
servisiranje i skladištenje proizvoda, kao i predviđene akcije
povezan sa normalnim održavanjem i servisiranjem proizvoda
radi u ovlašćenom servisu. U slučaju problema prilikom korišćenja
korisnik proizvoda mora odmah kontaktirati distributera iz koga
jedan je kupio proizvod. Takođe, korisnik mora da donese originalan račun
i garanciju u ovlašćenom servisu, tako da on može imati prava
garancija.
V POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE POBOLJŠANJA
Kupac i distributer (prodavac) imaju odgovornost da popune
garancija je tačna i na 1 primer pošaljite na službenu adresu
AGRON P.T.R .. Ova aplikacija mora biti poslata mrtvo kao 7
dana od datuma kupovine tako da se garancija može osigurati.
Ne funkcionalnost proizvoda tokom garantnog limita
primenjivati se na ovlašćenog serviser ne više od 30 dana od dana
problem izgleda. Korisnik mora da donese originalni račun i
tako da on može imati sva prava za servisiranje proizvoda.

 

 

Rezime
1

KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UPUTSTVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE ………………….. 4

1.1
1.2
1.3
1.4

SASTAV PRIRUČNIKA ………………………………………. …………………………….. 4
GARANCIJA …………………………………………. ………………………………………….. …………. 4
ODGOVORNOST PROIZVODA ………………………………………… …………………………………. 4
UPOZNAVAJUĆI ZNAKI U PRIRUČNIKU I NA MAŠINI ………………………………….. 4

2

PROPISI ZA BEZBEDNOST I RIZIČNI RIZICI ……………………………………… …. 5

2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.6
2.7

NAMENA ………………………………………… ………………………………………….. ………. 6
ZABRANJENA UPOTREBA ………………………………………… ………………………………………….. …… 6
KORIŠĆENJE HEMIJSKIH PROIZVODA ……………………………………….. ………………………………. 6
PROPISI ZA UPOTREBU HEMIJSKIH PROIZVODA …………………………………… 6
PREPORUKE …………………………………………. …………………………………………. 6
PREUZIMANJE MERE PREDOSTROŽNOSTI U OPASNOSTI POŽARA ……………………………………… ……… 7
VREMENSKI USLOVI ………………………………………… ………………………………………. 7
PROIZVODI PROIZVODI KOJE SE ODNOSE SAMO SA ČIŠNIM VODAMA …………………………. 7
VOŽNJA NA PUTU ………………………………………. …………………………………………. 7

3

KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJE ……………………………………….. ……… 7

3.1
3.2
3.3

TABELE DODATNIH FITTINGS ………………………………………. …………………………….. 7
NIVO NIVOA MAŠINE ……………………………………… ………………………………. 8
STANDARDI REFERENCE: ………………………………………. ……………………………….. 8

4

UPUTSTVA ZA UPOTREBU ………………………………………… ………………………………….. 8

4.1
4.1.1
4.2
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.6
4.7
4.8
4.8.1
4.8.2
4.9
4.10
4.11
4.12
4.12.1
4.12.2
4.13
4.13.1

OPIS MACHINE ………………………………………. ……………………………. 8
RUČKE ZA PRANJE RUKE ……………………………………….. ……………………………………….. 8
PRELIMINARI CHECKS ………………………………………… ……………………………………….. 8
PREVOĐENJE I MOVING MACHINE ……………………………………… …………… 9
PRIPREMAČI ATOMIZATORI ………………………………………… ………………………………………….. .. 9
TRACTOR COUPLING ………………………………………… ………………………………………… 10
TROŠKOVANJE TRI-POINT ………………………………………. …………………………………….. 10
HIDRAULIČKI PRIKLJUČAK DISTRIBUTERIMA ……………………………………… …. 10
CARDAN SHAFT ………………………………………… ………………………………………….. ……. 11
PUMPA …………………………………………. ………………………………………….. …………………. 11
FILTER SUCTION ………………………………………… ………………………………………….. ….. 11
REGULATOR PRITISKA ………………………………………… ……………………………………. 12
KOMPONENTE REGULATORA PRITISKA ……………………………………… …….. 12
OPŠTE INSTRUKCIJE ………………………………………… ………………………………….. 12
FILTERI DOSTAVKA (SAMO OPREMLJENI MODELI) ……………………………………. ……….. 13
PUNJENJE TANKA ……………………………………….. ………………………………………….. …. 14
TEST S ČISTOM VODOM ………………………………………. …………………………………… 14
MIKSING …………………………………………. ………………………………………….. ……………….. 14
MANUAL PREMIKSING ………………………………………… …………………………………………. 15
PREMIKSER ON COVER (opcionalno): ……………………………………. …………………………. 15
PRANJE ATOMIZORA ……………………………………….. …………………………………… 15
PERILICA I PERILICA CIRCUIT ……………………………………… ………………….. 15

5

GROUP BLOVER ………………………………………… ………………………………………….. 16

5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.4
5.5
5.6
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4

AKSIAL BLOVER GROUP VITH PULLEI ……………………………………… …………………… 16
AKSIAL BLOVER GROUP VITH MULTIPLIER ……………………………………… ……………… 16
GRUPA GRUPA SA PREDNJIM SUCCIJOM ……………………………………… ……………….. 17
GRUPA OD SJEDNOG STRANA ……….. ……………………………… 17
AKSIAL ROTOR ………………………………………… ………………………………………….. ………. 17
KVAČILO …………………………………………. ………………………………………….. ……………… 18
OPCIONALNI DEFLECTORI I PRIBORI ………………………………………. ……….. 18
GROUP CANNON BLOVER ……………………………………….. ………………………………….. 18
MANUALLI INCLINABILE HEAD ……………………………………….. ……………………………. 18
HIDRAULIČNE GITOVE VOZILA ……………………………………….. ……………………………….. 18
HIDRAULIC DRIVES ………………………………………… ………………………………………….. 18
ULJENJA NAFTE OD TRAKTORA ………………………………………. …………………………………… 18

6

SPRAIING …………………………………………. ………………………………………….. ……….. 19

6.1
6.2
6.2.1
6.2.2

OPIS TIPA JETOVA ……………………………………… …………………………… 19
OPIS TIPA NOZZLA ……………………………………… …………………….. 19
NORMALNI KONZERVNI NOSAČI (OVER 500L / HA) …………………………………. … 19
KONIČNI NOSAČI (150-500L / HA) LOV VOLUME ………………………………… ………….. 19

2

6.2.3
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2

ANTI-DRIFT NOZZLES ………………………………………. ………………………………………….. …….
KALIBRATING AKSIAL FAN ATOMISERS ………………………………………. ………………………….
KALIBRIRANI ATOMIZATORI KANONA ……………………………………….. ……………………………
TRETMANI NA TROŠKOVIMA ………………………………………. …………………………………..

19
20
20
20
TRETMANI O HERBACEOUS KULTIVACIJAMA ………………………………………. …………. 21

7
8

HAND LANCES ………………………………………… ………………………………………….. ..
ODRŽAVANJE …………………………………………. ………………………………………….. .

8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.7.1
8.7.2
8.7.3

PROGRAMIRANO ODRŽAVANJE ………………………………………… ………………………………….
RUTINSKO ODRŽAVANJE ………………………………………… …………………………………………..
ČIŠĆENJE NOZZLA ……………………………………….. …………………………………………..
LUBRICATION …………………………………………. ………………………………………….. ………………
MULTIPLIJERA LUBRICACIJA ………………………………………… …………………………………………
VANREDNO ODRŽAVANJE ………………………………………… …………………………………….
POPRAVKE …………………………………………. ………………………………………….. ……………………..

21
22

22
22
22
22
22
22
22
SKLADIŠTENJE U SKLADIŠTENJU I TRANSPORTU …………………………………….. ……. 23
POVEĆANJE BACK IN SERVICE AFTER VINTER LAIUP ……………………………………. …… 23
23
DEMOLICIJA I ODLAGANJE ……………………………………….. ……………………………………..
23
MATERIJALI ZA DEMOLICIJU ……………………………………….. ……………………………………
INDIKACIJE ZA PRIMJENU TRETMANA OTPADA ……………………………………. ….. 23
ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD U APLARATU (EEAV) ………………………………… 23

TABELE ZA KALIBRATING ATOMISERS Ø500-600 ……………………………….
TABELE ZA KALIBRACIJU ATOMIZARA Ø600-650 ……………………………….
TABELE ZA KALIBRIRANJE ATOMIZARA Ø700-750 ……………………………….
TABELE ZA KALIBRATING ATOMISERS Ø800 ………………………………………
TABELE ZA KALIBRATING ATOMISERS Ø900 ………………………………………
TABELE ZA KALIBRATING ATOMISERS Ø650 TGZ ………………………………
TABELE ZA KALIBRATING ATOMISERS Ø800 TGZ ………………………………
TABELE ZA KALIBRIRANJE KANONA Ø450 ……………………………………… …
TABELE ZA KALNITU KANONA Ø400-455 …………………………………..
TABELE ZA KALNITIRANJE KANONA Ø400-455 TILTING GLAVA ……………
TABELA 1-3 TABELE DOSTAVLJANJA NOZZLA ZA ATOMISERE ……………………….
TABELA 4-5 TABELE DOSTAVLJANJA NOZZLA ZA HAND LANCES ………………….

25
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
35
36
TABELA 8 PROBLEMI, UZROCI I REŠENJA ……………………………………. ……………
TABELA 7 TABELA PROGRAMIRANOG ODRŽAVANJA …………………………………….. …….. 36
37
IZVEŠTAJ O TESTU AA700 ENI ………………………………………. ………………………………………
38
IZJAVA POTVRDNOSTI ……………………………………….. …………………………………….

3

Hvala vam što ste odabrali UNIGREEN.
Proizvod koji ste kupili je dizajniran i izgrađen sa najvećim
ipak, pažnja na sigurnost operatora i okoline
i dalje postoje neki rezidualni rizici zbog prirode upotrebljenog proizvoda.
Iz tog razloga preporučujemo da čitate ovaj priručnik kako biste izbegli izradu
greške u prvom periodu korišćenja i da se maksimalno iskoriste od radnog veka
atomizera u vremenu, čineći programirano održavanje u redovnim intervalima.
1
KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UPUTSTVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
Priručnik je sastavni deo mašine i treba ga držati u a
sigurno mesto gde se lako može dobiti za konsultacije.
1.1 SASTAV PRIRUČNIKA
Ovaj priručnik se sastoji od različitih delova kako bi se olakšalo konsultovanje
predmet i da izbegava ponavljanje; sledeće su deo priručnika:
a) Priručnik pumpe
b) Priručnik za regulator pritiska (ručni ili električni)
c) prskanje priručnika za računar (ako je ugrađeno)
d) priručnici za dodatnu opremu (marker, premiks, kardanska vratila, itd.)
UNIGREEN zadržava pravo da izmeni priručnik bez
prethodno upozorenje i normalni ciklusi štampanja mogu se malo razlikovati.
1.2

GARANCIJA

Priložena kartica označava uslove UNIGREEN garancije. The
UNIGREEN garancija obuhvata popravku ili zamenu delova koji se razmatraju
proizvoljne mane, prema neospornoj presudi UNIGREEN-a,
tek nakon što je ovlašćeni agent za tu zonu utvrdio krivicu.

Ambit garancije
Garancija ne pokriva slučajeve normalnog habanja, nehata upotreba, loše
održavanje i / ili nepravilno korišćenje.
Sljedeći materijali koji podležu normalnom habanju nisu pokriveni
garancija: zaptivke i zaptivke, dijafragme, prstenove zaptivki, cevi i cevi,
mlaznice, manometri, ulje, pneumatici, frikcioni materijal klešta.
Evidentni slučajevi nehata obuhvataju:
radna brzina iznad one koja je navedena u prstima za prskanje u priručniku (ili
previsoka za uslove terena), brzina polijetanja preko 540
o / min i sve ostalo navedeno u Priručniku za upotrebu i održavanje.
Održavanje:
Garancija je nevažeća ako je održavanje navedeno u tabelama ovog priručnika
se ne poštuje, u pogledu perioda i roka intervencija, pranja
mašinu i kolo na kraju tretmana.
Nepravilna upotreba:
Ovdje je naznačeno korišćenje UNIGREEN mašina za koje su dizajnirane
priručnik, bilo koja druga upotreba je zabranjena i čini garanciju nevažeća.
1.3 ODGOVORNOST PROIZVODA
UNIGREEN spa nije odgovoran ako:
a) Tokom radnog veka mašine normalno održavanje
operacije se ne izvode i dokumentuju kako je navedeno u ovom priručniku,
u en-zatvorenim priručnicima pumpe-motori-regulatori-itd. i u bilo kojoj
slučaj koji je uobičajen za normalno održavanje mehaničke mašine.
b) Mašina je opremljena neoriginalnom opremom ili komponentama
ili delove koje UNIGREEN ne priznaje kao svoje.
c) Mašina je opremljena originalnim dodatnim elementima ili komponentama
su neodgovarajuće u merenjima, težini ili verziji za iste.
Molimo pogledajte stranicu dostupnih i preporučenih fitinga.
d) Ne prati uputstva u priručniku bilo da su u potpunosti ili delimično.
e) Izmene na mašini koja nisu odobrena
bi UNIGREEN.

Složeni priručnik, konsultujte se
specifične datoteke na raznim
komponente

4

1.4 UPOZNAVAJUĆI ZNAKI U PRIRUČNIKU I NA MAŠINI
Ispod ćete pronaći sve piktograme na mašini (pogledajte Sl.1 za svoje
pozicija), kako bi se ilustrovale upozorenja, zabrane i tačne
način upotrebe.
Operacije koje zahtevaju posebnu pažnju prikazane su na slikama
pored teksta.

 

Ključ do simbola
1- Pročitajte uputstvo za upotrebu i održavanje
2- Zaustavite mašinu i pročitajte priručnik ranije
svaka intervencija
3- Ne podmazivajte dok radi
– Ne piti
5- Nemojte odlagati ostatke tečnosti u
Životna sredina
– Bez pušenja
7. Opasnost, rizik ili povreda, ne približavajte se
mašine do pokretnih mašina
prestali

8- Opasnost od drobljenja, nemojte se približavati
pokretači mehaničkih mašina
9- Opasnost, rizik ili povreda uzrokovana fluidima ispod
pritisak
10- Nemojte se penjati na mašinu tokom rada ili
transferi
11 – Nemojte se penjati na rezervoar
12- Ne ulazite u rezervoar
13 – Obavezna upotreba nosača
14- Nositi masku za lice je obavezno
15- Zaštitna zaštitna obuća je obavezna
16- Nositi zaštitne rukavice je obavezno
17- Nositi zaštitne kombinezone je obavezno
18- Koristite radni pritisak ispod navedenog
crveno na manometru.
19 – Nemojte se približavati kardanima koji se kreću
vratilo
20- Uverite se da je otključavanje tegljača okrenuto
u pravom smeru i radi na pravu brzinu.
21- Nemojte uklanjati zaštitni uređaj ventilatorom
kretanje.
22- Materijal koji puca sa mašine, stoji na a
sigurna udaljenost.

FIG. 1

da1 a 18

2
PROPISI BEZBEDNOSTI I RESIDUALNI RIZICI
Što se tiče sigurnosti, koriste se sljedeći termini:
Opasne zone: bilo koja zona unutar i / ili blizu mašine gde je
prisustvo izložene osobe predstavlja rizik za bezbednost i zdravlje
iste osobe.
Osoba koja je izložena: svaka osoba koja ima svoje telo ili bilo koji deo svog tela
opasna zona.
Pre pokretanja mašine, operator mora proveriti bilo kakve vidljive greške
u sigurnosnim uređajima i samoj mašini.
Nikada nemojte pokrenuti mašinu dok ne kažete nikome u opsegu delovanja
mašinu za odlazak i to su učinili.
Zaštitne uređaje se ne smeju uklanjati ili onemogućavati kada
mašina radi.
Obavezno je držati sve ploče sa opasnim i sigurnosnim znakovima
savršeni uslovi. Ako se oštećuju ili pogoršaju, zamenite ih
dobro vreme. Zamijenite dijelove za koje se vjeruje da su neispravni sa drugim označenim
UNIGREEN. Nikada nemojte probati improvizovana ili opasna rješenja.
Ne nosite odeću, nakit, pribor ili bilo šta drugo što može
uhvatite se u pokretne mašine.
Najveću pažnju posvećite svim znacima upozorenja i opasnosti na
mašina. Nemojte koristiti mašinu ni za druge svrhe osim toga
navedeno u priručniku.
Mašina je dizajnirana i izgrađena sa odgovarajućim uređajima
garantuje sigurnost korisnika.
U svakom slučaju postoje neka rezidualna rizika koja su povezana sa nepravilnim korišćenjem
mašine od strane operatera; u tu svrhu opasnosti znakova i simbola
i zabrane se primenjuju u blizini nekih dijelova mašine (vidi prethodni
piktogrami).

21 + 22

19 + 20
INDICATIVE POZICIJA
ZNAKOVA ZA UPOZORENJE
ATOMISER Napomena: položaj se može razlikovati od
osnovu karakteristika modela.

5

2.1 NAMJENA UPOTREBE
Prskalica u ovoj seriji izgrađena je za upotrebu u poljoprivredi. Korišćeni materijali
otporni su na normalne hemijske proizvode koji se koriste u poljoprivrednom prskanju (ili
herbicidi) u vreme izgradnje.
Bilo koja druga upotreba nije dozvoljena i za koji nije odgovoran proizvođač
bilo kakva oštećenja uzrokovana agresivnim, gustim ili lepljivim hemikalijama.
KORIŠĆENJE MAŠINE PO LICIMA POD 18 GODINA STAROSTI
JA STRAZNO ZABORAVLJENA
Upotreba tečnih đubriva u suspenziji nije dozvoljena, dok je upotreba
isto u rešenju je moguće ako se zatraži kada se uređaj naruči
Unigreen i u svakom slučaju menja neke od delova opisanih u
priručnici regulatora, kao što je manometar (nerđajući čelik),
mlaznice (keramika velikog prečnika) i eliminisanje finih mrežnih filtera
sprečiti blokade.
2.2

ZABRANJENA UPOTREBA
Upotreba mašine sa sledećim proizvodima strogo je zabranjena:
Boje bilo koje vrste i vrste
Rastvarači ili razređivači za boje bilo koje vrste i tipa
Goriva ili maziva bilo koje vrste i vrste
LPG ili gas bilo koje vrste i vrste
Zapaljive tečnosti bilo koje vrste i tipa
Tečna hrana, bilo za životinje ili ljude
Tečne materije koje sadrže granule ili konzistentne čvrste materije
Mešavine različitih nekompatibilnih hemijskih proizvoda
Tečno đubrivo ili đubrivo u suspenziji sa grudima i / ili to
posebno je gusta
Tekućine sa temperaturom preko 40 ° C
Svi proizvodi koji nisu pogodni za specifičnu upotrebu mašine.

2.3 KORIŠĆENJE HEMIJSKIH PROIZVODA
Svi pesticidi ili herbicidi mogu biti opasni za ljude i ljude
okolinu ako se koristi pogrešno ili nehotično.
Stoga preporučujemo da koriste samo odgovarajuće obučene osobe
ove proizvode (licence) iu svakom slučaju tek pošto pažljivo pročitate
uputstva na kontejneru.
2.3.1 PROPISI ZA UPOTREBU HEMIJSKIH PROIZVODA
Neke preporuke za izbegavanje štete i nesreće:
= Držite uređaj na odgovarajućem, zaštićenom mestu bez pristupa
deca ili stranci
= Rukovati proizvodima pažljivo, nositi rukavice od kaučuka od gume,
zaštitne maske za zaštitu od očiju ili kacige za filtriranje, kombinezoni od vodoodbojnog materijala
tkanine ili TIVEK i čizme od gume ili sličnih materijala.
= Ako su hemijski proizvodi ili smeše proizvoda u kontaktu
oči ili se gutaju odmah uzeti lekara, uzimajući etiketu
proizvoda sa vama.
= Operite odeću koja dolazi u kontakt sa hemikalijom, bilo da
razređen ili nerazređen, temeljito pre upotrebe.
= Nemojte pušiti, piti ili jesti prilikom pripreme ili prskanja mešavine ili u blizini ili
u tretiranim poljima.
= NE UREĐITE BAZEN: ostaci hemijskog proizvoda mogu
uzroku trovanja i gušenja.
= Prilikom prskanja, poštujte sigurna rastojanja od stambenih područja,
vodene tokove, puteve, sportske centre i javne parkove ili puteve.
= Temeljno ispirati kontejnere sredstava za zaštitu bilja koristeći
odgovarajuću dodatnu opremu, nekoliko puta ispiranje čistom vodom. Koriste se tečnosti
za pranje može se koristiti za tretman.
= Sakupite opran kontejner i pošaljite ih u odgovarajuću kolekciju
centri. Nikada ih ne odlažite u životnu sredinu i ne koristite ih ponovo
za bilo koju drugu svrhu. Dobra je praksa da udarite rupu na dnu
limenke, tako da se ne mogu ponovo koristiti.
= Kada završite sa prskanjem, temeljito isperite prskalicu i razblažite
ostatke sa količinom vode najmanje 10 puta više od ostataka,
prskanje rezultujuće mešavine preko tretiranog polja.
2.4 PREPORUKE
a) Pratite uputstva iz ovog uputstva za upotrebu i održavanje
ram, rezervoar, multiplikator, grupe duvača i topovi.
6

Pogledajte priložene priručnike za upotrebu i održavanje
pumpa i regulatora pritiska i bilo koji pribor ili motori.
b) Molimo kontaktirajte agenta u svojoj zoni, najbližoj ovlašćeni radionici
ili UNIGREEN S.p.A. direktno za sve popravke koje korisnik smatra da nisu
sposoban sam da izvodi. (vidi tačku 10.4)
c) Zbog složenosti opreme i različitih tehnologija
(mehanički, hidraulični, uljni pritisak i elektro-tehnički) operateri moraju
ne razmažite ili menjate opremu. Sve relevantne operacije moraju biti
koje obavlja specijalizovano osoblje, ovlašćeno od UNIGREEN S.p.A.
2.4.1. UPOZORENJE MJERE ZA OPCIJE POŽARA
Ne koristite otvorene plamenove ili izvore toplote u blizini mašina.
Atomizeri su napravljeni sa mnogo materijala koji potiču od
nafta: rezervoari, cevi, cevi i creva, točkovi i dijelovi od plastike;
dalje prisustvo ulja različite prirode i ostataka od
hemijski proizvodi čine ih potencijalno zapaljivim.
2.5 VREMENSKI USLOVI
Preporučujemo prskanje ranih jutarnjih ili kasnih sati
popodne, izbegavši najtoplije doba dana.
Nikad nemojte prskati ako pada kiša ili se očekuje kiša.
Ne prskajte jak vjetar ili u svakom slučaju, u vjetru iznad 3/5 m / sekundi.
Ako morate prskaju u vetrovitim uslovima, koristite relativno niske pritiske
dobijaju prilično velike kapi koji su manje osetljivi na drifting (što je teže
vetar ima manje efekta). Na raspolaganju su i specijalne anti-drift mlaznice
UNIGREEN S.p.A .; za informacije, molimo kontaktirajte naše kancelarije.
2.6. MAŠINE KOJE SU ZDRAVLJENE SAMO ZA ČIŠĆENJE VODE
Postoje verzije mašina namenjene samo za upotrebu sa crevom
kolut za pranje hladnom vodom.
Ove mašine se ne mogu koristiti sa hemijskim proizvodima jer ih nemaju
neke od uređaja ili pribora koji su potrebni za korišćenje ovih proizvoda
bezbedno. Ove mašine identifikuju se rečima „pranje“ na CE ploči.
2.7 VOŽNJA NA PUTU
Vučeni atomizatori nisu posebno dizajnirani za korišćenje na putevima.
Ipak, mnogi modeli su takođe dostupni u homologiranoj verziji
za drumski saobraćaj sa tankom prazan.
Trebali biste provjeriti kod lokalnog prodavca na ispravnim spojnicama za korištenje
i koristite traktore koji odgovaraju važećim propisima.
TIP : ………………………………………… …………………..
šifra: ………………………………….

3
KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJE
Ovaj priručnik važi za montirane atomizere sa aksijalnim ventilatorima za fito
sanitarni tretman u voćnjacima i vinogradima, u svakom slučaju za arboreal
kultivaciju u redovima različite prirode i vrste.
Takođe važi za atomizere topova za phito sanitarni tretman
visokih biljaka i šumskih stabala kao što su toli ili slično.
Aksijalni atomizatori proizvode mješoviti sprej, prekidajući kapljice
pritisak i brzinu vazduha koju proizvede ventilator.
Ovi atomizeri proizvedeni od UNIGREEN SPA su identifikovani od strane CE
ploča (slika 2) koja nosi jednu od oznaka naznačenih u tabelama
dozvoljeni priključci (pogledajte sledeći pasus).

N˚ ………………………

neto masa: …………………….. Kg. mak pritisnite. : ……….. bar
ukupna masa: ………………………… Kg ……………. ………

20 …….
proizvedeno u
Branka Miljkovića 14, G. Matejevac

Srbija

Sl. 2

3.1 TABELE DODATNIH FITTINGS
Tabele br. 14A-15A-16A vam omogućavaju da identifikujete verziju vaše mašine koja pokazuje
osnovna oprema i svi mogući pribor dostupni (opciono).
Takođe možete naći i druge priključke ili druge verzije
vaše potrebe u budućnosti.
OPREMA DEFINISANA U TABELAMA OVOM PRIRUČNIKU (TAB:
14A-15A-16A, strane 37, 38, 39) MORA BITI UPOZNAJTE VEZU
VELIČINA DEKLARACIJE O USKLAĐENOSTI.

Ostala oprema ili postavke osnovnih komponenti i / ili opciono treba da budu
smatraju se nebezbednim i stoga nisu pokrivene garancijom i
nisu odgovornost UNIGREEN-a.
Isto važi i za fitinge koje se realizuju pomoću komponenti ili pribora
nisu originalni UNIGREEN delovi.
UNIGREEN pribor se lako može identifikovati pomoću oznake
žuta pozadina „ORIGINAL UNIGREEN ACCESSORI“
7

3.2 NIVO NIVOA MASINE
Koristite oštre za zaštitu ušiju kada koristite mašinu, ispod vas
pronaći podatke o maksimalnim nivoima buke tokom rada.
Atomizeri sa aksijalnim ventilatorom
AKUSTIČNI NIVO NIVOA emitovan od strane mašine sa aksijalnim ventilatorom ventilatora:
113,5 i 118,5 dBA u prvom i drugom stepenu prenosa
AKUSTIČNI NIVO NAPAJANJA NA POZICIJI OPERATORA koju emituje
Mašina sa aksijalnim ventilatorom ventilatora: 89,0 i 89,5 dBA respektivno u prvom i
2. brzina
Atomizeri sa centrifugalnim rotatorom ventilatora (topovi)
AKUSTIČNI NIVO NIVOA emitovan od strane mašine sa aksijalnim ventilatorom ventilatora:
111,5 i 117,0 dBA u prvom i drugom stepenu prenosa
AKUSTIČNI NIVO RAZREDA NA POZICIJI OPERATORA koju emituje
mašina sa aksijalnim ventilatorom ventilatora: 94,0 i 97,0 dBA u prvoj i drugoj brzini
Čitanja u skladu sa sledećim standardima:
Direktiva o mašinama 98/37 / CE (89/392 CE re-kodifikovana).

Zakonodavni dekret D.Lgs. br. 292 od 04.09.2002
emisija akumulatora za životnu sredinu mašina i opreme za upotrebu
na otvorenom. Zakonodavni dekret D.Lgs. 277/91 o predmetu zaštite
radnika protiv rizika koji proističu iz izloženosti hemijskim, fizičkim
i biološki agensi.
3.3 STANDARDI REFERENCE:
– DIREKTIVA O MAŠINI 98/37 / CEE (89/392 CE re-kodifikovana).
– Direktiva 86/188 / CEE: rizici koji proizilaze iz izlaganja buci (implementirani
u Italiji zakonskim dekretom D.L. 277/1991)
– DPR 547/1955: Pravilnik o sprečavanju nesreća i higijene na radu.
– Zakonodavni dekret D.Lgs. br. 292 od 04.09.2002
emisija akumulatora za životnu sredinu mašina i opreme za upotrebu
na otvorenom. -UNI EN ISO 12100-1 / Apr.2005: Bezbednost mašina – Fundamental
koncepte, opšti principi dizajna – Dio 1: osnovna terminologija, metodologija
-UNI EN ISO 12100-2 / Apr.2005: Bezbednost mašina – fundamentalna
koncepte, opšti principi projektovanja – Dio 2: Tehnički principi
-UNI EN 294 / Juli 1993: Bezbednost mašina, sigurna udaljenost radi izbegavanja
dostizanje opasnih područja sa gornjim udovima.
-UNI EN 349 / Jun 1994: Bezbednost mašina, minimalni prostor za sprečavanje
drobljenje delova tela
-UNI EN 907 / Nov.1998: Mašine za poljoprivredu i šumarstvo – Prskalice
i rasipači tečnih đubriva – Bezbednost.
-UNI EN 954-1 / dec. 1998: Bezbednost mašina – osnovni koncepti,
generalni principi dizajna
-UNI EN 982 / jul 1997: Bezbednost mašina. Sigurnosni rekviziti relevantni za
sistemi i njihove komponente za hidraulične i pneumatske transmisije.
Hidraulika. -UNI EN ISO 4254-1/June 2006: